Články

Zaujímavosti zo sveta architektúry a stavebníctva

Byť expertom je záväzok

Sme dodávateľ softvérov, hardvéru a know-how pre oblasti BIM projektovania a CAD systémov pre architektov, projektantov a ostatných odborníkov v oblasti stavebníctva.

BIM a správa budov ?

Isté je, že BIM môže výrazne pomôcť a finančne odbremeniť správcovské spoločnosti. Štáty, v ktorých je správa pomocou informačného systému (BIM) už zavedená, vyčíslili úspory na až 40 % , čo je obrovské číslo.

Formát IFC

IFC predstavuje plne dokumentovaný súborový formát modelu, umožňujúci komunikáciu medzi jednotlivými účastníkmi stavebného procesu a ich softvérových BIM nástrojmi.

Direktíva EU o použití BIM

Európsky parlament na zasadnutí dňa 15. januára 2014 schválil odporúčanie pre všetky členské štáty zmodernizovať pravidlá pre zadávanie verejných zákaziek v oblasti stavebníctva a dopravy s využitím BIM technológie.

Open BIM

Iniciatíva OPEN BIM vychádza z predpokladu, že jediná možná cesta k naozaj efektívnej spolupráci pri BIM projektovaní je založená na otvorenom prístupe k informáciám.

ČO JE BIM ?

BIM (Building Information Model) je softvér predstavujúci 3D virtuálny model stavby. Je to súbor dát reprezentujúcich budovu, zahrnutých do štruktúrovanej databázy, ktorá ponúka vizuálny aj číselný výstup.