Články

Zaujímavosti zo sveta architektúry a stavebníctva

Pojmy zo sveta BIM

Jestvuje viacero dokumentov konkretizujúcich požiadavky na BIM, v závislosti od projektovej, teda zadávacej fázy. Prinášame Vám stručný prehľad akronymov, s ktorými sa môžete stretnúť pri práci na BIMe.

Byť expertom je záväzok

Sme dodávateľ softvérov, hardvéru a know-how pre oblasti BIM projektovania a CAD systémov pre architektov, projektantov a ostatných odborníkov v oblasti stavebníctva.

BIM a správa budov ?

Isté je, že BIM môže výrazne pomôcť a finančne odbremeniť správcovské spoločnosti. Štáty, v ktorých je správa pomocou informačného systému (BIM) už zavedená, vyčíslili úspory na až 40 % , čo je obrovské číslo.

Formát IFC

IFC predstavuje plne dokumentovaný súborový formát modelu, umožňujúci komunikáciu medzi jednotlivými účastníkmi stavebného procesu a ich softvérových BIM nástrojmi.

Direktíva EU o BIM

Európsky parlament dňa 15. januára 2014 schválil odporúčanie pre všetky členské štáty zmodernizovať pravidlá pre zadávanie verejných zákaziek v oblasti stavebníctva a dopravy s využitím BIM.

Open BIM

Iniciatíva OPEN BIM vychádza z predpokladu, že jediná možná cesta k naozaj efektívnej spolupráci pri BIM projektovaní je založená na otvorenom prístupe k informáciám všetkými účastníkmi projektu.