AKREDITOVANÉ VZDELÁVACIE PROGRAMY

Osnovy akreditovaných vzdelávacích programov sú spracované na základe dlhoročných lektorských skúseností. Školenia prebiehajú prezenčne v  školiacej miestnosti spoločnosti CAD EXPERT s.r.o. v Bratislave na Tomášikovej ulici. Sú ukončené záverečnou skúškou a po jej úspešnom absolvovaní účastník získa osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu.

Program: BIM projektant

⭐ MODUL: Základy BIM projektovania v Archicade

24 hod.   |   3 dni   |   8:00 – 16:00

Pre koho je kurz určený:

Školenie je určené pre záujemcov pracujúcich v oblasti stavebníctva na pozíciách architekt, stavebný inžinier, projektant profesií, statik, správca budov a iných, ktorí majú záujem rozšíriť si odborné vedomosti a zručnosti v oblasti BIM (informačné modelovanie stavby). U záujemcov sú predpokladané základné zručnosti v oblasti informačných technológií.

Učebný plán:

 • Informačné modelovanie stavieb
 • Predstavenie BIM softvéru Archicad
 • Tvorba informačného modelu stavby v Archicade na príklade viacpodlažnej budovy
 • Praktický nácvik tvorby BIM projektu malej stavby v podrobnosti projektu pre stavebné povolenie v Archicade

2 hod.

6 hod.

11 hod.

5 hod.

Harmonogram kurzu:

Prvé 3 dni kurzu prebiehajú prednáškovou formou. Lektori vysvetlia učastníkom význam BIMu a ukážu príklady z praxe. V Archicade bude ukázaný proces tvorby informačného modelu jednoduchej stavby.

V teoretickom úvode bude ozrejmené, čo je to BIM, aký má význam, kto je autorom a kto užívateľom informačného modelu stavby. Ďalej lektori ukážu, ako pracuje softvér Archicad, ako vyzerá pracovné prostredie, aké sú nástroje na tvorbu digitálnej stavby. Ozrejmia proces tvorby BIM modelu v Archicade na príklade viacpodlažnej budovy.

Na konci si účastníci prevezmú zadanie (2D dokumentáciu – pôdorysy, rezy, pohľady) jednoduchej stavby. Podľa týchto podkladov spracujú informačný model v Archicade. O týždeň budú mať možnosť dokončiť projekt za pomoci naších lektorov, ktorí im budú počas celého dňa praktického nácviku k dispozícii.

Na záver bude každý model individuálne ohodnotený. Účastníci absolvujú tiež teoretický test.

Certifikát:

Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu.

400,00 € bez DPH

⭐ MODUL: Pokročilé techniky BIM projektovania v Archicade

18 hod.   |   3 dni   |   9:00 – 15:00

Pre koho je kurz určený:

Kurz je určený pre osoby pracujúce v oblasti stavebníctva na pozíciách architekt, stavebný inžinier, projektant profesií, statik, správca budov, ktoré majú záujem rozšíriť si odborné vedomosti a zručnosti v oblasti BIM (informačné modelovanie stavieb). U záujemcov sú predpokladané základné zručnosti v oblasti informačných technológií a taktiež základná prax v digitálnom projektovaní stavieb v programe Archicad.

Učebný plán:

 • Informačné modelovanie stavieb
 • Tvorba šablóny projektu v prostredí Archicadu
 • Pokročilé metódy modelovania v Archicade
 • Pokročilá správa výkresovej zložky v Archicade
 • Spolupráca a kontrola modelu v Archicade
 • Práca v tíme v Archicade a BIMcloud

2 hod.

4 hod.

3 hod.

3 hod.

4 hod.

2hod.

Harmonogram kurzu:

Počas 3 dní vysvetlia lektori prednáškovou formou pokročilé digitálne nástroje projektovania v Archicade. Absolvent kurzu získa znalosti v ovládaní programu Archicad, v technológii BIM, 3D modelovaní a tvorbe projektovej dokumentácie. Výuka prebieha prezenčne v priestoroch spoločnosti CAD EXPERT s.r.o..

Certifikát:

Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu.

600,00 € bez DPH

Program: BIM manažér

⭐ MODUL: BIM manažér

24 hod.   |   3 dni   |   8:00 – 16:00

Pre koho je kurz určený:

Školenie je určené pre odborníkov pracujúcich v stavebníctve na pozíciách projektant, architekt, BIM manažér, ktorí majú záujem rozšíriť si vedomosti a získať prehľad v oblasti manažmentu informačného modelu stavby a riadenia procesu tvorby informačného modelu. U záujemcov je predpokladaná prax v digitálnom projektovaní stavieb a projektovaní BIM, skúsenosti s riadením procesu tvorby projektovej dokumentácie.

Učebný plán:

 • Manažment tvorby BIM
 • Koordinácia projektu BIM (informačný model stavby)
 • Požiadavky na výmenu informácií a vykonávací plán BIM
 • Tvorba šablóny projektu v prostredí Archicadu

8 hod.

8 hod.

4 hod.

4 hod.

Harmonogram kurzu:

—-

Certifikát:

Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu.

600,00 € bez DPH

Program: Teoretické východiská BIM a význam informačného modelu stavby počas životného cyklu stavby

⭐ MODUL: Teória informačného modelovania stavieb a využitie BIM v administratívnom sektore stavebného priemyslu

12 hod.   |   2 dni   |   9:00 – 15:00

Pre koho je kurz určený:

Osoby pracujúce na administratívnych pozíciách v stavebných, projekčných spoločnostiach a v štátnej správe v odbore stavebníctva

Učebný plán:

 • Teória informačného projektovania stavieb
 • Súčasný stav BIM na Slovensku
 • Koordinácia projektu
 • Export grafických a negrafických informácií z BIM modelu

4 hod.

2 hod.

3 hod.

3 hod.

Harmonogram kurzu:

Počas dvoch dní návštevník kurzu spozná filozofiu a význam informačného modelovania stavieb v kontexte aktuálnej slovenskej legislatívy týkajúcej sa BIM. Ukážeme Vám, ako z BIM modelu extrahovať grafické a negrafické informácie.  Naučíte sa základné funkcie exportu a importu informačného modelu do rozličných formátov

Certifikát:

Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu.

500,00 € bez DPH

⭐ MODUL: Využitie informačného modelu stavby (BIM) počas životného cyklu stavby

12 hod.   |   2 dni   |   9:00 – 15:00

Pre koho je kurz určený:

Osoby pracujúce v oblasti stavebníctva na pozíciách správca budov, stavebník, hlavný inžinier stavby, ktoré majú záujem rozšíriť si odborné vedomosti a zručnosti v oblasti využitia BIM modelu ako databázy informácií aktívnej počas všetkých fáz životného cyklu stavby

Učebný plán:

 • Teoretické východiská tvorby a využitia BIM modelu
 • Spoločné dátové prostredie – CDE
 • Využitie simulácií a harmonogramov tvorených na BIM modeli
 • BIM ako databáza informácií – vlastnosti BIM prvkov a pripájanie dokumentov

5 hod.

1 hod.

2 hod.

4 hod.

Harmonogram kurzu:

Počas dvoch dní návštevník kurzu spozná filozofiu a význam informačného modelovania stavieb v kontexte aktuálnej slovenskej legislatívy týkajúcej sa BIM. Ukážeme Vám, ako z BIM modelu extrahovať grafické a negrafické informácie.  Naučíte sa základné funkcie exportu a importu informačného modelu do rozličných formátov

Certifikát:

Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu.

500,00 € bez DPH

Poradíme Vám?

Zanechajte nám kontaktné údaje a my sa o všetko postaráme. V prípade záujmu môžete využiť bezplatné osobné/ online stretnutie a odkonzultovať všetky Vaše otázky a nejasnosti. 

Po – Pia : 09:00 – 16:00

Email: info@cadexpert.sk

Tomášikova 19, 821 02 Bratislava