AKREDITOVANÉ VZDELÁVANIE

Osnovy akreditovaných vzdelávacích programov sú spracované na základe dlhoročných lektorských skúseností. Školenia prebiehajú prezenčne v  školiacej miestnosti spoločnosti CAD EXPERT s.r.o. v Bratislave na Tomášikovej ulici. Sú ukončené záverečnou skúškou a po jej úspešnom absolvovaní účastník získa osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu.

Program: BIM projektant

⭐ MODUL: Základy BIM projektovania v Archicade

24 hod.   |   3 dni   |   8:00 – 16:00

Pre koho je kurz určený:

Školenie je určené pre záujemcov pracujúcich v oblasti stavebníctva na pozíciách architekt, stavebný inžinier, projektant profesií, statik, správca budov a iných, ktorí majú záujem rozšíriť si odborné vedomosti a zručnosti v oblasti BIM (informačné modelovanie stavby). U záujemcov sú predpokladané základné zručnosti v oblasti informačných technológií.

Učebný plán:

 • Informačné modelovanie stavieb
 • Predstavenie BIM softvéru Archicad
 • Tvorba informačného modelu stavby v Archicade na príklade viacpodlažnej budovy
 • Praktický nácvik tvorby BIM projektu malej stavby v podrobnosti projektu pre stavebné povolenie v Archicade

2 hod.

6 hod.

11 hod.

5 hod.

Harmonogram kurzu:

Školenie prebieha prednáškovou formou v priestoroch školiacej miestnosti. V teoretickom úvode bude ozrejmené, čo je to BIM, aký má význam, kto je autorom a kto užívateľom informačného modelu stavby. Ďalej lektori ukážu, ako pracuje softvér Archicad, ako vyzerá pracovné prostredie, aké sú nástroje na tvorbu digitálnej stavby. Cieľom školenia je ozrejmiť proces tvorby BIM modelu v Archicade na príklade viacpodlažnej budovy a naučiť účastníkov projektovať efektívnymi a modernými metódami. 

Posledný deň školenia budú účastníci ohodnotený záverečným testom. Následne bude účastníkom vystavené osvedčenie o úspešnom absolvovaní akreditovaného školenia spolu s ďalšími dokumentami, ktoré bude treba doručiť na ÚPSVaR.

BONUS: Na záver školenia účastníci obdržia zadanie (2D dokumentáciu – pôdorysy, rezy, pohľady jednoduchého RD), podľa ktorého bude potrebné vytvoriť BIM model. Počas nasledujúcich 7 dní od ukončenia školenia je možné s nami daný BIM model konzultovať. Následne nám hotový model zašlete na jeho ohodnotenie.

Certifikát:

Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu.

400,00 € bez DPH (480€ s DPH)

⭐ MODUL: Pokročilé techniky BIM projektovania v Archicade

18 hod.   |   3 dni   |   9:00 – 15:00

Pre koho je kurz určený:

Kurz je určený pre osoby pracujúce v oblasti stavebníctva na pozíciách architekt, stavebný inžinier, projektant profesií, statik, správca budov, ktoré majú záujem rozšíriť si odborné vedomosti a zručnosti v oblasti BIM (informačné modelovanie stavieb). U záujemcov sú predpokladané základné zručnosti v oblasti informačných technológií a taktiež základná prax v digitálnom projektovaní stavieb v programe Archicad.

Učebný plán:

 • Informačné modelovanie stavieb
 • Tvorba šablóny projektu v prostredí Archicadu
 • Pokročilé metódy modelovania v Archicade
 • Pokročilá správa výkresovej zložky v Archicade
 • Spolupráca a kontrola modelu v Archicade
 • Práca v tíme v Archicade a BIMcloud

2 hod.

4 hod.

3 hod.

3 hod.

4 hod.

2hod.

Harmonogram kurzu:

Počas 3 dní vysvetlia lektori prednáškovou formou pokročilé digitálne nástroje projektovania v Archicade. Absolvent kurzu získa znalosti v ovládaní programu Archicad, v technológii BIM, 3D modelovaní a tvorbe projektovej dokumentácie. Výuka prebieha prezenčne v priestoroch spoločnosti CAD EXPERT s.r.o..

Certifikát:

Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu.

600,00 € bez DPH (720€ s DPH)

Program: BIM manažér

⭐ MODUL: BIM manažér

24 hod.   |   3 dni   |   8:00 – 16:00

Pre koho je kurz určený:

Školenie je určené pre odborníkov pracujúcich v stavebníctve na pozíciách projektant, architekt, BIM manažér, ktorí majú záujem rozšíriť si vedomosti a získať prehľad v oblasti manažmentu informačného modelu stavby a riadenia procesu tvorby informačného modelu. U záujemcov je predpokladaná prax v digitálnom projektovaní stavieb a projektovaní BIM, skúsenosti s riadením procesu tvorby projektovej dokumentácie.

Učebný plán:

 • Manažment tvorby BIM
 • Koordinácia projektu BIM (informačný model stavby)
 • Požiadavky na výmenu informácií a vykonávací plán BIM
 • Tvorba šablóny projektu v prostredí Archicadu

8 hod.

8 hod.

4 hod.

4 hod.

Harmonogram kurzu:

—-

Certifikát:

Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu.

600,00 € bez DPH (720€ s DPH)

Program: Teoretické východiská BIM a význam informačného modelu stavby počas životného cyklu stavby

⭐ MODUL: Teória informačného modelovania stavieb a využitie BIM v administratívnom sektore stavebného priemyslu

12 hod.   |   2 dni   |   9:00 – 15:00

Pre koho je kurz určený:

Osoby pracujúce na administratívnych pozíciách v stavebných, projekčných spoločnostiach a v štátnej správe v odbore stavebníctva

Učebný plán:

 • Teória informačného projektovania stavieb
 • Súčasný stav BIM na Slovensku
 • Koordinácia projektu
 • Export grafických a negrafických informácií z BIM modelu

4 hod.

2 hod.

3 hod.

3 hod.

Harmonogram kurzu:

Počas dvoch dní návštevník kurzu spozná filozofiu a význam informačného modelovania stavieb v kontexte aktuálnej slovenskej legislatívy týkajúcej sa BIM. Ukážeme Vám, ako z BIM modelu extrahovať grafické a negrafické informácie.  Naučíte sa základné funkcie exportu a importu informačného modelu do rozličných formátov

Certifikát:

Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu.

500,00 € bez DPH (600€ s DPH)

⭐ MODUL: Využitie informačného modelu stavby (BIM) počas životného cyklu stavby

12 hod.   |   2 dni   |   9:00 – 15:00

Pre koho je kurz určený:

Osoby pracujúce v oblasti stavebníctva na pozíciách správca budov, stavebník, hlavný inžinier stavby, ktoré majú záujem rozšíriť si odborné vedomosti a zručnosti v oblasti využitia BIM modelu ako databázy informácií aktívnej počas všetkých fáz životného cyklu stavby

Učebný plán:

 • Teoretické východiská tvorby a využitia BIM modelu
 • Spoločné dátové prostredie – CDE
 • Využitie simulácií a harmonogramov tvorených na BIM modeli
 • BIM ako databáza informácií – vlastnosti BIM prvkov a pripájanie dokumentov

5 hod.

1 hod.

2 hod.

4 hod.

Harmonogram kurzu:

Počas dvoch dní návštevník kurzu spozná filozofiu a význam informačného modelovania stavieb v kontexte aktuálnej slovenskej legislatívy týkajúcej sa BIM. Ukážeme Vám, ako z BIM modelu extrahovať grafické a negrafické informácie.  Naučíte sa základné funkcie exportu a importu informačného modelu do rozličných formátov

Certifikát:

Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu.

500,00 € bez DPH (600€ s DPH)

Poradíme Vám?

Zanechajte nám kontaktné údaje a my sa o všetko postaráme. V prípade záujmu môžete využiť bezplatné osobné/ online stretnutie a odkonzultovať všetky Vaše otázky a nejasnosti. 

Po – Pia : 09:00 – 16:00

Email: info@cadexpert.sk

Tomášikova 19, 821 02 Bratislava