Nová generácia digitálneho stavebníctva

Vstúpte do sveta inovatívnych BIM prístupov k riadeniu stavieb. Softvér založený na 3D technológiách informačného modelovania budov, virtuálneho dizajnu a konštrukcie.

Bexel Manager je inovatívna softvérová BIM platforma pre riadenie stavebných projektov, ktorá integruje najdôležitejšie 3D/ 4D/ 5D/ 6D využitie BIM technológie. Umožňuje rýchlu integráciu viacerých IFC modelov do spoločného BIM modelu a podporuje spoluprácu s ostatnými BIM nástrojmi prostredníctvom BCF štandardu.

Bexel Manager umožňuje výrobu rôznych BIM analýz a výsledkov, ako sú detekcia kolízií, kontrola kvality, pridanie údajov o nákladoch k prvkom BIM modelu a vygenerovanie vyúčtovania použitých množstiev materiálov, plánovanie simulácie výstavby (4D), analýza peňažných tokov (5D), plánovanie a monitorovanie správy aktív, Facility Management a údržba (6D).

Jeho integrovaný prístup umožňuje používateľom rýchlu a komplexnú implementáciu procesov riadenia BIM konštrukcie na projektoch ľubovoľnej veľkosti, zaisťuje plnú kontrolu nad projektovými procesmi a podporuje rozhodnutia o kvalite.

3D

 • Výkaz výmer (QTO)
 • Detekcia kolízií
 • Riadenie rušenia
 • Správa dát modelu
 • Príprava na tendre

4D

 • Harmonogramy a plánovanie
 • Optimalizácia harmonogramov
 • Simulácia výstavby
 • Metóda a analýza kritickej cesty (CPM)
 • Sledovanie pokrokov
 • Plánované vs. sktuálne

5D

 • Odhady nákladov
 • 5D plánovanie
 • Optimalizácia nákladov
 • 5D simulácia výstavby
 • Rozpočtovanie a výkaz výmer
 • 5D sledovanie vývoja
 • Analýza cash flow

6D

 • Plánovanie procesu FM
 • Inteligentné prepojenie dokumentov
 • Systém správy dokumentov
 • Asset model
 • 6D BIM reporty

Kľúčové vlastnosti BEXEL Manager

 • Automatizovaná tvorba simulácie priebehu výstavby (4D) vzniká prepojením 3D parametrického modelu a časového plánu
 • Automatizovaná tvorba plánovania financií z vlastnej databázy, odhad nákladov a vyúčtovanie množstva použitých materiálov (5D), prípadne využite klasifikačných štandardov, vzniká dynamický priebeh nákladov stavby
 • Vstavaná pokročilá intuitívna filtrácia modelu na základe parametrov
 • Jednoduchá tvorba výkazov výmer (umožňuje vytvoriť šablóny pre jednotlivé oddelenie)
 • Detekcia kolízií medzi modelovými súčasťami
 • Štruktúrované pripájanie dokumentov k častiam modelu (ku konštrukciám, prvkom, systémom,…)
 • Tvorba reportov, výkazov, tabuliek pre interné použitie alebo prezentačné účely
 • Spoločné dátové prostredie, ako komunikačný nástroj pre interný tím a aj subdodávateľov
 • Preskúmanie modelu z rôznych uhlov a perspektív, ako aj navigácia v modeli
 • Vizuálne spracovanie modelu (zmena farebných prvkov, aplikácia textúr, spracovanie pozadia)
 • Vytvorenie vlastného prehľadu pre kontrolu kvality vytvoreného modelu
 • Kontrola kvality 3D modelu
 • Generovanie snímok obrazovky modelu alebo jednotlivých prvkov s cieľom uľahčiť komunikáciu
 • Vytváranie scén, náhľadu a animácií
 • Monitorovanie už postavených objektov vo fáze údržby a vytvorenie 6D BIM modelu
 • Podpora otvorených štandardov OpenBIM

Spoločné dátove prostredie – CDE (ang. Common Data Environment) – je zdroj informácií pre projekt a používa sa na zhromažďovanie, spravovanie a šírenie všetkých príslušných schválených projektových dokumentov pre multidisciplinárne tímy v riadenom proces.

CDE v zmysle sady noriem STN EN ISO 19650 bude považované za centrálne miesto odovzdania.

Využívať Bexel ako DMS je možné pri cloudových riešeniach, kedy je všetko na serveri dostupné pre viac užívateľov. Pri inštalácii priamo na užívateľskom PC nie je možné prepájať dáta medzi užívateľmi, pretože sú ukladané lokálne. Uložiť sa dá akýkoľvek typ súboru. V prípade dostatočných práv je možné pristupovať aj k minulým verziám dokumentov v histórií a k archívu.

 • Správa používateľských pozícií a prístupových práv
 • Správa verzií projektu a prístupové práva
 • História všetkých dostupných verzií modelu, ku ktorej sa môžete vrátiť
 • Centrálna cloudová platforma pre BEXEL Viewer, BEXEL Docs, BEXEL FM a ďalšie aplikácie
 • Data hosting je v dátovom centre Bexel na MS Azure

Systémové požiadavky

Operačný systém:

Windows 10 alebo 11

Procesor:

štvorjadrový procesor Intel i5, AMD alebo lepší

RAM:

odporúčaných 16 GB a viac; v prípade väčších modelov 64 GB a viac

Pevný disk:

odporúčaná inštalácia na jednotku SSD; 500 MB potrebných na inštaláciu, 128 GB a viac potrebných na ukladanie projektov

Grafická karta:

kompatibilná s OpenGL 4GB VRAM s podporou monitoru s rozlíšením 4K

Displej:

odporúčané rozlíšenie 1920 x 1080 alebo vyššie

Vyžiadať cenovú ponuku

Vyplnením formulára žiadate o zaslanie nezáväznej cenovej ponuky nižšie vybraného produktu. Cenovú ponuku Vám zašleme do 24 hodín počas pracovných dní. Ďakujeme za Váš záujem!