BEXEL Manager

Nová generácia stavebného riadenia

Čo je BEXEL Manager

Spoločne tvoríme budúcnosť digitálneho stavebníctva

Vstúpte do sveta inovatívnych BIM prístupov k riadeniu stavieb. Softvér založený na 3D technológiách informačného modelovania budov, virtuálneho dizajnu a konštrukcie

01

Čo je BEXEL Manager

Bexel Manager je inovatívna softvérová BIM platforma pre riadenie stavebných projektov, ktorá integruje najdôležitejšie 3D/ 4D/ 5D/ 6D využitie BIM technológie. Umožňuje rýchlu integráciu viacerých IFC modelov do spoločného BIM modelu a podporuje spoluprácu s ostatnými BIM nástrojmi prostredníctvom BCF štandardu.

Bexel Manager umožňuje výrobu rôznych BIM analýz a výsledkov, ako sú detekcia kolízií, kontrola kvality, pridanie údajov o nákladoch k prvkom BIM modelu a vygenerovanie vyúčtovania použitých množstiev materiálov, plánovanie simulácie výstavby (4D), analýza peňažných tokov (5D), plánovanie a monitorovanie správy aktív, Facility Management a údržba (6D).

Jeho integrovaný prístup umožňuje používateľom rýchlu a komplexnú implementáciu procesov riadenia BIM konštrukcie na projektoch ľubovoľnej veľkosti, zaisťuje plnú kontrolu nad projektovými procesmi a podporuje rozhodnutia o kvalite.

02

Kľúčové vlastnosti BEXEL Manager

 • Automatizovaná tvorba simulácie priebehu výstavby (4D) vzniká prepojením 3D parametrického modelu a časového plánu
 • Automatizovaná tvorba plánovania financií z vlastnej databázy, odhad nákladov a vyúčtovanie množstva použitých materiálov (5D), prípadne využite klasifikačných štandardov, vzniká dynamický priebeh nákladov stavby
 • Vstavaná pokročilá intuitívna filtrácia modelu na základe parametrov
 • Jednoduchá tvorba výkazov výmer (umožňuje vytvoriť šablóny pre jednotlivé oddelenie)
 • Detekcia kolízií medzi modelovými súčasťami
 • Štruktúrované pripájanie dokumentov k častiam modelu (ku konštrukciám, prvkom, systémom,…)
 • Tvorba reportov, výkazov, tabuliek pre interné použitie alebo prezentačné účely
 • Spoločné dátové prostredie, ako komunikačný nástroj pre interný tím a aj subdodávateľov
 • Preskúmanie modelu z rôznych uhlov a perspektív, ako aj navigácia v modeli
 • Vizuálne spracovanie modelu (zmena farebných prvkov, aplikácia textúr, spracovanie pozadia)
 • Vytvorenie vlastného prehľadu pre kontrolu kvality vytvoreného modelu
 • Kontrola kvality 3D modelu
 • Generovanie snímok obrazovky modelu alebo jednotlivých prvkov s cieľom uľahčiť komunikáciu
 • Vytváranie scén, náhľadu a animácií
 • Monitorovanie už postavených objektov vo fáze údržby a vytvorenie 6D BIM modelu
 • Podpora otvorených štandardov OpenBIM
03

Spoločné dátové prostredie – CDE

Spoločné dátove prostredie – CDE (ang. Common Data Environment) – je zdroj informácií pre projekt a používa sa na zhromažďovanie, spravovanie a šírenie všetkých príslušných schválených projektových dokumentov pre multidisciplinárne tímy v riadenom proces.

CDE v zmysle sady noriem STN EN ISO 19650 bude považované za centrálne miesto odovzdania.

Využívať Bexel ako DMS je možné pri cloudových riešeniach, kedy je všetko na serveri dostupné pre viac užívateľov. Pri inštalácii priamo na užívateľskom PC nie je možné prepájať dáta medzi užívateľmi, pretože sú ukladané lokálne. Uložiť sa dá akýkoľvek typ súboru. V prípade dostatočných práv je možné pristupovať aj k minulým verziám dokumentov v histórií a k archívu.

Verzie

Verzie BEXEL Manager

BEXEL Manager je softvér pre správu BIM objektov, kde sú všetky analýzy integrované do jedného modelu a jedného riešenia. Pokrýva všetky funkcionality 3D, 4D, 5D práce s modelom na báze otvorených štandardov a umožňuje inteligentné a štruktúrované pripájanie dokumentov.

BEXEL Manager Lite je dokonalý nástroj pre malé a stredne veľké projekty, ktoré obsahujú do 15 000 BIM prvkov.

BEXEL Facility Management je softvér na centralizované 6D plánovanie údržby objektov a sledovanie majetku.

BEXEL Engineer je 3D BIM riešenie pre prácu s parametrickým modelom, kontrolu vlastností modelu, detekciu kolízií, tvorbu výkazov výmer a prácu s pripojenými dokumentami bez 4D, 5D funkcionality.

Bexel CDE Enterprise je plne prispôsobiteľná a škálovateľná BIM platforma. Možnosť integrácie ERP systémov aplikáciami tretích strán alebo s vlastnou databázou.

Systémové požiadavky

 • Operačný systém: Windows 10
 • Procesor: štvorjadrový procesor Intel i5, AMD alebo lepší
 • RAM: odporúčaných 16 GB a viac; v prípade väčších modelov 32 GB a viac
 • Pevný disk: odporúčaná inštalácia na jednotku SSD; 500 MB potrebných na inštaláciu, 128 GB a viac potrebných na ukladanie projektov
 • Grafická karta: kompatibilná s OpenGL 4GB VRAM s podporou monitoru s rozlíšením 4K
 • Displej: odporúčané rozlíšenie 1920 x 1080 alebo vyššie