Formát IFC

Formát IFC

IFC (International Foudatition Classes) predstavuje plne dokumentovaný súborový formát modelu. Používa sa na definovanie architektonických a stavebných grafických dát do 3D reálneho sveta. Zahŕňa nielen informácie 3D a 2D objektu, ale aj ďalšie informácií ako je 4D (čas) a 5D (cena). Hlavným účelom formátu IFC je umožniť komunikáciu medzi jednotlivými účastníkmi stavebného procesu a ich softwarových BIM nástrojmi. Formát IFC je vyvíjaný pod záštitou BuildingSMART ® International, ktorá čerpá informácie od svojich členov z odvetvia stavebníctva, softvéru, vládnych orgánov a technických špecialistov. BuildingSMART sa zameriava na zdieľanie informácií medzi členmi projektového tímu. Kvalita štandardu IFC sa okrem iného odráža v jeho prijatie ako ISO štandardu.

IFC_bolg-01-750x410

Prečo ukladať informácie do modelu budovy (BIM) ?

Vhodné uloženie informácií je potrebné nielen počas stavby, ale po celú dobu životnosti budovy. Počas životného cyklu budovy sa veľká časť nákladov týka práve údržby technických inštalácií.  Technické inštalácie (elektro / ZT / kúrenie / vzduchotechnika) v nových budovách reprezentujú často viac ako 40% celkových nákladov. Časť nákladov možno značne znížiť práve použitou dokumentáciou – modelom celej budovy. Dokumentácia nemôže byť závislá na jednom použitom softvéri kvôli dlhej dobe životnosti budovy (väčšia než jednotlivé verzie softvéru). Model budovy musí tiež slúžiť pre viac odborov, dáta sa využívajú v rôznych reprezentáciách (grafické, prevádzkové, technické výpočty, simulácie, ekonomické aplikácie).

Priamo v ArchiCADe je možné editovať IFC parametre objektov. Využitie IFC modelov pre riadenie zmien a koordináciu profesií je základom OPEN dizajn spolupráce. ArchiCAD umožňuje prácu s anotačnými nástrojmi aj pri hromadných výberoch objektov (priblíženie, zmazanie, atď.). Nový parameter Stav rekonštrukcie je možné uložiť ako jednu z IFC vlastností.

Prečo ukladať informácie do modelu budovy (BIM) ?

  • Klasifikácia konštrukcií – ArchiCAD ponúka rozšírenie klasifikácie objektov doplnením údaja “IFC typ prvku”, “statická funkcia” a “termodynamická pozícia”. Pre úpravu modelu pre statikov je tiež zásadná funkcia zobrazovania nosnej a nenosnej konštrukcie.
  • Koordinačný model – model profesií možno načítať späť do ArchiCADu a tu ho porovnávať s východiskovým modelom. Rozdiely systém vyznačuje graficky, pri aktualizácii modelu dokáže pracovať len so zmenenými prvkami. Profesijný model je načítaný ako referenčný model, architekt má neustále aktuálne dáta. “Prelínanie” modelov stavebného a profesijného vytvára model koordinačný.
  • Priama väzba na statiku a TZB – komunikácia prebieha pomocou IFC mostíkov. Pre statiku je zásadný SCIA Engineer, k dispozícii sú tiež Nemetschek Allplan Engineer, Revit Structure a Tekla. Pre oblasť TZB je pripravená väzba na DDS-CAD a Revit MEP.