Open BIM

Open BIM

Aliancia buildingSMART ® International, členovia skupiny Nemetschek Group, spoločnosť Tekla, DDS-CAD a ďalší vedúci dodávatelia softvéru spojili svoje sily a spustili celosvetový program, ktorý bude v odvetví stavebníctva a architektúry (AEC) podporovať pracovné toky prostredníctvom Open BIM.

Iniciatíva OPEN BIM vychádza z predpokladu, že jediná možná cesta k naozaj efektívne spolupráci je založená na otvorenom prístupe k informáciám. Vo vzťahu k softvérovým nástrojom to znamená, že dátový formát, prostredníctvom ktorého programy komunikujú (zdieľajú projekt), musí byť taktiež otvorený. Základným štandardom pre OPEN BIM komunikáciu je dátový formát IFC, ktorý je vyvíjaný pod záštitou buildingSMART ® International. Kvalita štandardu IFC sa okrem iného odráža v jeho prijatí ako ISO štandardu.

Princípy OPEN BIM:

  • akýkoľvek vývojár dokáže upraviť svoju aplikáciu tak, aby sa jej užívateľ mohol podieľať na BIM projektovaní
  • v prípade, že sa akýkoľvek článok BIM projektu rozhodne upgradovať svoj ​​program, nenúti tým ostatné články k upgradu ich aplikácie

Prístup na základe Open BIM spolupráce ponúka spolupracujúcim stranám v stavebných projektoch kľúčové výhody. Medzi tie najzásadnejšie patrí eliminácia vlastných chýb, komunikácia bez straty dát, kontinuálny vývoj BIM nástrojov či možnosť prístupu k dátam po celú dobu životnosti budovy.