BIMcloud

Tímová práca projektantov v reálnom čase bez obmedzení.

Čo je BIMcloud

Riešenie pre tímy a projekty všetkých veľkostí

BIMcloud je plnohodnotná BIM platforma umožňujúca spolupracujúcim jednotlivcom a tímom všetkých veľkostí zdielať natívne BIM dáta v reálnom čase bez obmedzení.

BIMcloud umožňuje BIM spoluprácu na akejkoľvek sieti, hardvéri a softvérovej konfigurácii spolupracujúcich tímov a ľubovoľných projektoch 24/7. Graphisoft BIMcloud ® je plnohodnotnou BIM platformou umožňujúca tímom všetkých veľkostí zdieľať natívne BIM dáta v reálnom čase. Patentovaná technológia Graphisoft Delta-Server ™ v kombinácii s najmodernejšou architektúrou cloud serverov tvorí základ špičkovej BIM spolupráce. Cloud Computing je väčšinou spájaný s online službami, ako ukladanie dát, virtualizácia softvéru alebo ako SaaS (Software as a Service  – softvér ako aplikačná služba). Po preskúmaní základných služieb je však jasné, že potenciál Cloudu je oveľa väčší. 

Cloud Computing je najzlomovejšia technológia, ktorá ovplyvní ľudskú spoluprácu. Graphisoftom pripravené riešenie BIMcloud ju využíva špeciálne pre stavebníctvo tým, že umožňuje firmám všetkých veľkostí implementovať plne integrované BIM postupy spolupráce do verejného i súkromného cloud prostredia. BIMcloud je komplexné softvérové riešenie, ktoré umožňuje používateľom rozvinúť ho na ich existujúcich používaných serveroch či spustiť ho virtuálne na hocijakej súkromnej alebo verejnej infraštruktúre alebo ich kombinácii. Ponúka nový stupeň BIM spolupráce a manažmentu tímov vďaka koncepčnej (a technickej) separácii úrovne hardvéru a úrovne manažmentu. Výsledkom je bezkolízny priebeh užívateľských procesov neprerušený zmenami v štruktúre systému.

01

BIMcloud poskytuje nastaviteľné riešenie pre tímy a projekty všetkých veľkostí s nasledujúcimi výhodami

  • Pracuje na akejkoľvek sieti. Nie je nutné pripojenie k VPN. Všetko, čo potrebujete je štandardný http prístup k internetu
  • Spája členov tímu v reálnom čase na akúkoľvek vzdialenosť 
  • Funguje na štandardnom vybavení. Na jeho spustenie nepotrebujete najnovšie softvérové a hardvérové vybavenie 
  • Operuje na akejkoľvek úrovni zabezpečenia dát. Verejné, či súkromné prostredie cloudu nastavíte rýchlo a jednoducho
  • BIMcloud integrovaný do firemného prostredia umožňuje IT zamestnancom centrálne spravovať užívateľov a prístup k dátam 
  • BIMcloud podporuje rôzny stupeň pracovnej záťaže. Aktualizácia BIMcloud serverov za chodu alebo pridanie nových serverov podľa potreby nepreruší produktivitu práce