MEP Modeler / TZB modelár

Najčastejšie dôvody prekročenia rozpočtu a času výstavby sú spôsobené zlou koordináciou medzi profesiami. Tieto problémy môžu spôsobiť prekročenie nákladov až do 5% rozpočtu projektu. TZB modelár je významnou pomôckou k dosiahnutiu čo najefektívnejšieho procesu výstavby. Profesisti pracujúci v 3D programoch môžu komunikovať s hlavným projektantom prostredníctvom IFC dát. TZB modelár komunikáciu s TZB BIM aplikáciami ešte vylepšuje (Revit MEP, AutoCAD MEP, DDS-CAD MEP, MagiCAD, atď.). Doplnok TZB Modelár umožňuje komunikáciu aj prostredníctvom 2D podkladov. Vďaka funkciám, ktoré ponúka, je možné z 2D výkresov vytvoriť 3D model TZB rozvodov pre koordináciu a elimináciu možných vzniknutých chýb.

TZB modelovacie funkcie

TZB nástrojová paleta

TZB prvky sú parametrické, umožňujú ľahkú modifikáciu rozmerov a ďalších parametrov. Nástrojová paleta TZB poskytuje špeciálnu sadu nástrojov pre vytváranie komponentov rôznych TZB systémov, ako sú priame, ohnuté a flexibilné vedenia, potrubia a prechody, spojky na vzájomné prepojenie TZB prvkov.

Knižnica TZB objektov 

Graphisoft TZB Modelár je dodávaný s rozsiahlou knižnicou TZB prvkov. Táto knižnica obsahuje špeciálne prvky s inteligentnými prípojnými bodmi pre automatické začlenenie prvkov do TZB systémov. Po inštalácii TZB modelára sú niektoré štandardné  objekty ArchiCADu (napr. zariaďovacie predmety, kuchynské linky, kúrenie…) rozšírené o tieto inteligentné pripájacie body a parametre.

Osadenie TZB prvkov 

Jednou zo základných metód vytvárania TZB systému je osadenie jednotlivých segmentov rúr, trubiek alebo lávok elektrorozvodov, jeden kus po druhom. Pri použití tejto metódy sú spoje vytvorené taktiež jeden po druhom a poloha prvkom je individuálne upravená . Ide o veľmi flexibilný „LEGO ®“ štýl, kde má užívateľ plnú kontrolu nad typom a parametrami použitých prvkov.

Užívateľské TZB objekty

Vlastné TZB prvky môžu byť vytvorené a uložené pomocou štandardných nástrojov ArchiCADu, ako sú steny, dosky, morf. Tieto vlastné knižničné prvky budú automaticky pridané do aktuálnej TZB knižnice. Vlastné TZB prvky majú rovnaké inteligentné správanie ako štandardné prvky TZB knižnice, dodávané TZB modelárom.

Inteligentné trasovanie 

Funkcia trasovanie rozvodov dovoľuje navrhnúť aj vetvenú sieť.  Dočasne zobrazované pomocné vodiace čiary patria k pomôckam, ktoré zabezpečujú jednoduché a rýchle navrhovanie technických rozvodov. Navrhovať  trasu rozvodov  je možné v pôdoryse aj v 3D zobrazení. 

TZB systémy 

TZB  modelár vníma technické siete ako komplexné systémy tvorené skupinami parametrických objektov. Nové pridané prvky do siete automaticky preberajú vlastnosti siete, ako sú tvar, priemer, šírka a výška profilu potrubia.

Práce s TZB prvkami 

TZB modelár disponuje  výkonnými  nástrojmi pre grafickú editáciu  tvaru a parametrov jednotlivých TZB objektov. Úprava jednej časti systému automaticky zmení pripojené prvky. 

TZB koordinácia

Automatická detekcia kolízií 

Graphisoft TZB modelár ponúka plne automatizovanú funkciu pre identifikáciu a zobrazenie kolízií medzi stavebnou konštrukciou a technickými rozvodmi. Detekcia kolízie zobrazuje presne umiestnenie nezrovnalosti v pôdoryse aj v 3D pohľade. Všetky kolízne položky sú automaticky pridané do palety ArchiCADu : anotačné nástroje. Vďaka tomu môže užívateľ rýchle posúdiť identifikované kolízie a určiť ich polohu v projekte.

Spolupráca so špecialistami 

Projekty TZB systémov je možné do ArchiCADu priamo importovať zo špecializovaných aplikácií (Autodesk AutoCAD MEP, Revit MEP, DDS-CAD MEP, MagiCAD …)  prostredníctvom formátu IFC. Takto načítané TZB systémy sú identifikované a automaticky prevedené na TZB objekty ArchiCADu. Komunikácia prebieha prostredníctvom doplnku (add-ons) vyvíjaným Graphisoftom, ktorý je možné zdarma nainštalovať do aplikácií Autodesk AutoCAD MEP a Revit MEP.

Export a vizualizácia TZB modelu

ArchiCAD má široké schopnosti exportu dát, ktoré umožňujú jeho užívateľom vytvárať projekty v rôznych formátoch vrátane IFC 2×3 podporujúci Open BIM. Schopnosť zobraziť TZB systémy ako kompletný stavebný projekt zlepšuje komunikáciu medzi architektmi, inžiniermi a dodávateľmi. Vizualizácie je možné realizovať rôznymi spôsobmi. Je možné použiť rôzne farby pre jednotlivé TZB siete a čiarový model pre stavebné konštrukcie alebo vytvoriť klasickú fotorealistickú  vizualizáciu.