Licencie

Možnosti licencovania a prenájmu Archicadu

Kompletnú cenovú ponuku produktov a služieb Vám vypracujeme na mieru podľa Vašich požiadaviek

PERMANENTNÁ

Licencia Archicadu

🔻 Licenciu je možné kedykoľvek dodatočne upgradovať na najnovšiu verziu Archicadu podľa aktuálneho cenníka
🔻 Pri kúpe Archicadu poskytujeme 2-dňové školenie pre začiatočníkov v cene licencie

PERMANENTNÁ ⭐

Licencia Archicadu so servisnou zmluvou Forward

🔻 Predplatné UPGRADE (nová verzia Archicadu), služby, benefity a zľavy zahrnuté v servisnej zmluve Forward sú v cene ročného poplatku. Cena za servisnú zmluvu Forward nie je zahnutá v cene licencie
🔻 Pri kúpe Archicadu poskytujeme 2-dňové školenie pre začiatočníkov v cene licencie

PERMANENTNÁ

Licencia Archicad Young Architect so servisnou zmluvou Forward

🔻 Licencia má dotovanú cenu pre absolventov vysokých škôl s technickým zameraním do 2 rokov od ukončenia štúdia
🔻 Licenciu je možné zakúpiť iba so servisnou zmluvou Forward. Cena za zmluvu Forward nie je zahnutá v cene licencie
🔻 Pri kúpe Archicadu poskytujeme 2-dňové školenie pre začiatočníkov v cene licencie

PERMANENTNÁ

Licencia Archicad Start Edition

Archicad Star(T) Edition je “odľahčená” verzia Archicadu, ktorá je špeciálne navrhnutá pre samostatných projektantov a menšie projekčné kancelárie

 

🔻 Licenciu je možné kedykoľvek dodatočne upgradovať na plnú verziu Archicadu podľa aktuálneho cenníka
🔻 Pri kúpe Archicadu poskytujeme 2-dňové školenie pre začiatočníkov v cene licencie

Servisná zmluva FORWARD

Forward je servisná zmluva ku programu Archicad, ktorá zabezpečuje stále aktuálny softvér, rôzne služby, benefity a zľavy pre našich zákazníkov. Slúži na maximálne zabezpečenie návratnosti Vašich investícií do produktov firmy Graphisoft. Zmluva má jednoročný cyklus a uzatvára sa na dobu neurčitú. Zmluvu je možné kedykoľvek ukončiť (najneskôr 30 dní pred ďalším zúčtovacím obdobím), ale aj kedykoľvek obnoviť. Cena za zmluvu Forward nie je zahrnutá v cene licencií Archicadu. 

  • UPGRADE – nová verzia programu Archicad spravidla 1x do roka
  • UPDATE – aktualizácia programu Archicad niekoľkokrát do roka bez ďalších poplatkov
  • poistenie hardwarového kľúča v prípade poškodenia alebo krádeže
  • rozdielové školenie pri upgrade verzie
  • odborné semináre BIM TEA pre pokročilých používateľov Archicadu
  • konzultácie a technická podpora
  • zľavy do výšky 50% z cenníkových cien na školenia a servisné služby
  • firemný audit – produktivita práce, pracovné postupy
DOČASNÁ

Prenájom licencie Archicadu

🔻 Aktualizácie a upgrady aktuálnej verzie sú počas doby prenájmu k dispozícii bezplatne
🔻 Pri prenájme Archicadu na 12 mesiacov poskytujeme 2-dňové školenie pre začiatočníkov v cene licencie

1 mesiac …………………… od 250€ (bez DPH)

6 mesiacov …………………… od 1 300€ (bez DPH)

12 mesiacov ……………………  od 2 000€ (bez DPH)

TRIAL verzia

• Dostupná pre kohokoľvek, kto si vytvorí svoje GRAPHISOFT ID

• Verzia je platná 30 dní

• Plne funkčné možnosti modelovania a projektovania

• Súbory je možné preniesť na komerčnú verziu jej zakúpením a aktivovaním pomocou ochranného kľúča na počítači, v ktorom boli dané súbory vytvorené

• Súbory danej verzie sú zašifrované, teda nie sú kompatibilné s komerčnou verziou a dajú sa otvoriť iba na tom počítači, na ktorom boli vytvorené

• Funkcia tímovej práce je k dispozícii, no obmedzená. Súbory možno otvárať iba na tom počítači, kde boli vytvorené

Študentská | Učiteľská | Školská

• Dostupná pre študentov a učiteľov s platným preukazom ISIC / ITIC

• Verzia je platná 1 rok s možnosťou bezplatného predlžovania do konca štúdia

• Plne funkčné možnosti modelovania a projektovania

• Súbory je možné otvoriť pomocou komerčnej verzie Archicadu. V takom prípade sa komerčná verzia Archicadu prepne do režimu vzdelávacej verzie s viditeľným vodoznakom

• Súbory danej verzie je možné otvoriť pomocou ľubovoľnej verzie Archicadu na akomkoľvek počítači, avšak súbory majú neodstrániteľný vodoznak “Educational”

• Funkcia tímovej práce (BIMcloud Basic) je dostupná pre všetky projekty zdieľané vo vzdelávacej verzii