DDS-CAD  je samostatný CAD/ BIM program, ktorý je od svojho začiatku vyvíjaný ako špecializovaná aplikácia pre oblasť stavebníctva. Program je určený na návrh rozvodov v oblasti zdravotechniky, vzduchotechniky a elektroinštalácie (TZB).

Program je určený na návrhy vnútorných rozvodov v trojrozmernom priestore (3D) s pôdorysmi, ľubovoľných pohľadov, perspektív, rezov a schém. Obsahuje všetky profesie TZB – zdravotechniku, vzduchotechniku a elektroinštaláciu. Program obsahuje systém vlastných ľubovoľne rozšíriteľných knižníc a databáz výrobkov. Knižnice sú neoddeliteľnou súčasťou  programu a obsahujú bežne používané normy ČSN a DIN/EU.  Základná databáza obsahuje vzory prístrojov tak, aby bolo možné doplňovať ďalšie konkrétne výrobky. Pôdorys je možné načítať pomocou formátov DXF/DWG alebo IFC.

Novinky DDS-CAD 18

  • Prepojenie na nástroje Graphisoft BIMcloud a BIMx
  • Ďalší rozvoj správcu systémov
  • Inovatívny vzhľad prostredia DDS-CAD
  • Nové možnosti využitia stavebného modelu v IFC
  • jednoduchšia tvorba nových vlastností s väzbou na export do IFC 
01

DDS-CAD ZTI/T

Program je určený pre návrh rozvodov zdravotechniky a vykurovania v trojrozmernom priestore, ale aj  v pôdorysoch, ľubovoľných pohľadoch, perspektívach a rezoch. Program obsahuje systém vlastných ľubovoľne rozšíriteľných knižníc a databáz výrobkov. Základná databáza obsahuje vzory prístrojov tak, aby ich bolo možné doplňovať o konkrétne výrobky. Knižnice obsahujú bežne používané značky pre ČSN EN a DIN, Pôdorysy stavby je možné načítať z iných CAD/BIM programov pomocou formátov DXF/DWG alebo IFC. Tiež v samostatnom DDS-CAD je možné nakresliť jednoduchý pôdorys v prípade, že ho projektant nedodal v elektronickej forme.
Štandardnou súčasťou programu sú vstavané výpočty na dimenzovanie potrubia , tepelné straty a tlakové straty a rada podporných funkcií pre pomoc pri návrhoch rozvodov. Výstupom je tiež výpis materiálov. DDS-CAD disponuje funkciou detekcie kolízii navrhovaných konštrukcií.
02

DDS-CAD VZT

Program je určený pre návrh rozvodov vzduchotechniky v trojrozmernom priestore, ale aj  v pôdorysoch, ľubovoľných pohľadoch, perspektívach a rezoch. Program obsahuje systém vlastných ľubovoľne rozšíriteľných knižníc a databáz výrobkov. Základná databáza obsahuje vzory prístrojov tak, aby ich bolo možné doplňovať o konkrétne výrobky. Knižnice obsahujú bežne používané značky pre ČSN EN a DIN, Pôdorysy stavby je možné načítať z iných CAD/BIM programov pomocou formátov DXF/DWG alebo IFC. Tiež v samostatnom DDS-CAD je možné nakresliť jednoduchý pôdorys v prípade, že ho projektant nedodal v elektronickej forme. Štandardnou súčasťou programu sú vstavané výpočty na dimenzovanie potrubia , tepelné straty a tlakové straty a rada podporných funkcií pre pomoc pri návrhoch rozvodov. Výstupom je tiež výpis materiálov. DDS-CAD disponuje funkciou detekcie kolízii navrhovaných konštrukcií.

03

DDS-CAD elektro

Program je určený pre návrh vnútorných rozvodov elektroinštalácie v trojrozmerných priestoroch, ale aj  v pôdorysoch, ľubovoľných pohľadoch, perspektívach a rezoch. Program obsahuje systém vlastných ľubovoľne rozšíriteľných knižníc a databáz výrobkov. Základná databáza obsahuje vzory prístrojov tak, aby ich bolo možné doplňovať o konkrétne výrobky. Knižnice obsahujú bežne používané značky pre ČSN EN a DIN, Pôdorysy stavby je možné načítať z iných CAD/BIM programov pomocou formátov DXF/DWG alebo IFC. Tiež v samostatnom DDS-CAD je možné nakresliť jednoduchý pôdorys v prípade, že ho projektant nedodal v elektronickej forme. Do pôdorysu sa potom rozmiestnia jednotlivé prístroje vrátane zadania montážnej výšky, ktorá sa prepojí s vybraným káblom/vodičom. Výhodou pripojenie do obvodu tejto výšky sa prejaví v správnej kalkulácii dĺžok požitých káblov a vodičov. Program registruje všetky nekreslené obvody pre jednotlivé rozvádzače a po doplnení konkrétnych ističov, spínačov a ďalších prvkov je možné automaticky kresliť schémy rozvádzačov (jednopólové, viac polové, ovládacie, poprípade vnútorná náplň skrine). Výstupom je tiež výpis materiálov.

Systémové požiadavky

 

Odporúčané

Minimálne

Procesor

Intel® CoreTM i7 alebo i9 Porovnateľný XEON® procesor

AMD RyzenTM 7, 9 alebo Threadripper

Intel® CoreTM i5, i7 alebo i9 Porovnateľný XEON® procesor

AMD RyzenTM 5, 7, 9

Pamäť

32+ GB

8+ GB

Grafická karta

Nvidia CAD-GPU, 8+ GB VRAM

OpenGL 4.2, 2+ GB VRAM

Rozlíšenie

FHD+ (1920×1080)

FHD+ (1920×1080)

Pevný disk

256+ GB voľného miesta

20+ GB voľného miesta

Operačný systém

Windows 10 Professional 64-bit (x64)

Windows 11 Professional

Windows 10 Professional 64-bit (x64)

Windows 11 Professional

Vyžiadať cenovú ponuku

Vyplnením formulára žiadate o zaslanie nezáväznej cenovej ponuky nižšie vybraného produktu. Cenovú ponuku Vám zašleme do 24 hodín počas pracovných dní. Ďakujeme za Váš záujem!