BIMx

Mobilná aplikácia na koordináciu a prezentáciu BIM modelu na báze virtuálnej reality

Čo je BIMx

Prezentujte svoje projekty na vyššej úrovni

BIMx je 3D interaktívna, prezentačná, mobilná aplikácia pre architektov, ktorí vytvárajú nové štandardy prezentácie svojich projektov. Pomocou integrovanej technológie Hyper-model priamo v Archicade sa výkresová dokumentácia pripája priamo k modelu a je dostupná priamo z aplikácie BIMx, čo umožňuje nielen prezentáciu vo virtuálnej realite, ale poskytuje aj možnosti koordinácie priamo pri výstavbe.

01

Prehľadná a funkčná prezentácia

3D navigácia v reálnom čase a funkcia príťažlivosť, zapínanie a vypínanie vrstiev (hladín), preletový mód, rozpoznanie možnosti priechodu (múr / otvorené dvere), prednastavené “prechádzky”, informácie o objektoch – povrchová úprava, objemy, rozmery a množstvo – toto všetko možno zobraziť jednoduchým pohybom myši alebo prsta. Presné rozmery a plochy možno “odčítať” počas prehliadania objektu v reálnom čase pomocou funkcie Meranie.

BIMx pracuje s dvoma typmi zobrazenia: tieňované Open-GL (iba ray-tracing) alebo Global Illumination (aj radiozita). Navyše možno prepínať medzi módmi zobrazenia odtieňov šedej, skryté hrany a obrysové kontúry, prezentácia je tak jednoznačne zrozumiteľná. Poloha slnka, výška kamery a zorný uhol, rovnako ako jas zobrazenia a transparentnosť sú parametre, ktorých nastavenie dáva prezentácii profesionálny charakter a ktoré prispievajú k zrozumiteľnému vysvetleniu návrhu. Vďaka schopnosti BIMx vytvárať 3D za pomoci vstavaného Open-GL rendrovacieho enginu, dokáže model zobraziť aj formou obrysových čiar a zvýrazniť tak kontrast medzi objektmi.

02

Technológia „hyper model“

Technológia hyper-model prenáša “živý” BIM projekt na dotykovú obrazovku tabletov aj telefónov. To, čo robí BIMx hyper-model unikátnym, je spôsob prepojenia 3D modelu s 2D dokumentáciou. Hyperlinky, koncepčne podobné akýmkoľvek hypertextovým odkazom na webe, sú reprezentované grafickými značkami. Značky sú kontextovo umiestnené v 3D priestore aj na 2D výkresoch. Kliknutím na značku prechádza užívateľ do zvoleného dokumentu. Prechod medzi dokumentmi neprebehne skokom, ale jeden “priestor” sa plynulo transformuje do druhého. Zorientovať sa v modeli a pochopiť význam jednotlivých výkresov aj vzťahy medzi nimi je jednoduché, a to aj prípade komplexných projektov. Napomáha tomu aj funkcia 3D rezov interaktívnym posuvníkom v modeli, ktorá umožňuje odrezať kus modelu a pozrieť sa dovnútra.

03

BIMx Docs

Novo doplnená technológia “hyper-model” do systému BIMx plne integruje 2D s 3D. Prechádzanie 3D modelom je rozšírené o možnosť zobrazovať súvisiace 2D výkresy. Prezeranie BIM projektu, resp. prechádzanie medzi 3D modelom a výkresmi, je intuitívne, plynulé a oveľa rýchlejšie ako v iných prehliadacích programoch pracujúcich na mobilných zariadeniach. Aplikácia odvodená od pôvodnej aplikácie BIMx App s technológiou hyper-model dostala názov BIMx Doc. Žiadne iné mobilné riešenie neposkytuje tak výkonný prístup k integrovanému BIM modelu. Stavebná dokumentácia môže obsahovať až niekoľko sto dokumentov. Aj v rámci projektu tejto veľkosti, BIMx Docs ponúka bleskovú rýchlosť navigáciu v rámci veľkých usporiadaní kníh. Táto funkcia sama o sebe, a to aj pre 2D kreslenie, robí BIMx Docs neprekonateľný nástroj pre každého.

04

Postup

Export BIMx modelu vrátane technológie hyper-model je štandardnou funkciou Archicadu. Pre následné nahranie BIMx modelu do mobilného zariadenia je niekoľko možností. Prvý je priama väzba medzi Archicadom a BIMx modelom uloženým v cloud systéme Graphisoft BIMx Transfer Service. Tento variant zaisťuje, že je neustále dostupná aktuálna verzia projektu. Transfer Service môže tiež fungovať ako úložisko projektov Archicadu, s ktorými sa dá potom pracovať napríklad priamo na stavbe, prípadne je možné ich použitie pre FM. Ďalšími alternatívami sú načítanie BIMx modelu prostredníctvom iTunes (počítač je s tabletom / telefónom prepojený káblom), preposlanie modelu e-mailom alebo využitie služieb ako je Dropbox. Tieto alternatívy však nedokážu zabezpečiť automatickú aktualizáciu BIMx modelu.

Systémové požiadavky