BIMx je 3D interaktívna, prezentačná, mobilná aplikácia pre architektov, ktorí vytvárajú nové štandardy prezentácie svojich projektov. Pomocou integrovanej technológie Hyper-model priamo v Archicade sa výkresová dokumentácia pripája priamo k modelu a je dostupná priamo z aplikácie BIMx, čo umožňuje nielen prezentáciu vo virtuálnej realite, ale poskytuje aj možnosti koordinácie priamo pri výstavbe.

Prehľadná a funkčná prezentácia

3D navigácia v reálnom čase a funkcia príťažlivosť, zapínanie a vypínanie vrstiev (hladín), preletový mód, rozpoznanie možnosti priechodu (múr / otvorené dvere), prednastavené “prechádzky”, informácie o objektoch – povrchová úprava, objemy, rozmery a množstvo – toto všetko možno zobraziť jednoduchým pohybom myši alebo prsta. Presné rozmery a plochy možno “odčítať” počas prehliadania objektu v reálnom čase pomocou funkcie Meranie.

BIMx pracuje s dvoma typmi zobrazenia: tieňované Open-GL (iba ray-tracing) alebo Global Illumination (aj radiozita). Navyše možno prepínať medzi módmi zobrazenia odtieňov šedej, skryté hrany a obrysové kontúry, prezentácia je tak jednoznačne zrozumiteľná. Poloha slnka, výška kamery a zorný uhol, rovnako ako jas zobrazenia a transparentnosť sú parametre, ktorých nastavenie dáva prezentácii profesionálny charakter a ktoré prispievajú k zrozumiteľnému vysvetleniu návrhu. Vďaka schopnosti BIMx vytvárať 3D za pomoci vstavaného Open-GL rendrovacieho enginu, dokáže model zobraziť aj formou obrysových čiar a zvýrazniť tak kontrast medzi objektmi.

Technológia „hyper model“

Technológia hyper-model prenáša “živý” BIM projekt na dotykovú obrazovku tabletov aj telefónov. To, čo robí BIMx hyper-model unikátnym, je spôsob prepojenia 3D modelu s 2D dokumentáciou. Hyperlinky, koncepčne podobné akýmkoľvek hypertextovým odkazom na webe, sú reprezentované grafickými značkami. Značky sú kontextovo umiestnené v 3D priestore aj na 2D výkresoch. Kliknutím na značku prechádza užívateľ do zvoleného dokumentu. Prechod medzi dokumentmi neprebehne skokom, ale jeden “priestor” sa plynulo transformuje do druhého. Zorientovať sa v modeli a pochopiť význam jednotlivých výkresov aj vzťahy medzi nimi je jednoduché, a to aj prípade komplexných projektov. Napomáha tomu aj funkcia 3D rezov interaktívnym posuvníkom v modeli, ktorá umožňuje odrezať kus modelu a pozrieť sa dovnútra.

BIMx Docs

Novo doplnená technológia “hyper-model” do systému BIMx plne integruje 2D s 3D. Prechádzanie 3D modelom je rozšírené o možnosť zobrazovať súvisiace 2D výkresy. Prezeranie BIM projektu, resp. prechádzanie medzi 3D modelom a výkresmi, je intuitívne, plynulé a oveľa rýchlejšie ako v iných prehliadacích programoch pracujúcich na mobilných zariadeniach. Aplikácia odvodená od pôvodnej aplikácie BIMx App s technológiou hyper-model dostala názov BIMx Doc. Žiadne iné mobilné riešenie neposkytuje tak výkonný prístup k integrovanému BIM modelu. Stavebná dokumentácia môže obsahovať až niekoľko sto dokumentov. Aj v rámci projektu tejto veľkosti, BIMx Docs ponúka bleskovú rýchlosť navigáciu v rámci veľkých usporiadaní kníh. 

Využiteľnosť v praxi

Export BIMx modelu vrátane technológie hyper-model je štandardnou funkciou Archicadu. Pre nahranie BIMx modelu do mobilného zariadenia je niekoľko možností. Prvou je priama väzba medzi Archicadom a BIMx modelom uloženým v cloud systéme Graphisoft BIMx Transfer Service. Tento variant zaisťuje, že je neustále dostupná aktuálna verzia projektu. Transfer Service môže tiež fungovať ako úložisko projektov Archicadu, s ktorými sa dá pracovať priamo na stavbe, prípadne je možné ich použitie pre FM. Ďalšími alternatívami sú načítanie BIMx modelu prostredníctvom iTunes (počítač je s tabletom/ telefónom prepojený káblom), preposlanie modelu e-mailom alebo využitie služieb ako je Dropbox. Tieto alternatívy však nedokážu zabezpečiť automatickú aktualizáciu BIMx modelu.

Systémové požiadavky

Mobilná aplikácia BIMx

Mobilná aplikácia BIMx

Odporúčané

Minimálne

Operačný systém

iOS 15

Android 12

 

Zariadenia

Najnovšie špičkové zariadenia

Zariadenia strednej triedy s gyroskopom

Apple

Android

iPad Pro

Samsung Galaxy Tab S7 alebo novší

iPhone 13

Samsung Galaxy S21 alebo novší

Kompatibilita s VR Google Cardboard okuliarmi

Pre používanie funkcií VR Google Cradboard okuliarov je potrebný gyroskop a/alebo magnetometer

 

Webový prehliadač BIMx

Webový prehliadač BIMx

Odporúčané

Minimálne

Webový prehliadač

Windows

Chrome, Edge, Firefox

Webový prehliadač

macOS

Safari, Chrome, Firefox

iOS, iPadOS

nepodporuje

Android

Chrome

Požadovaný hardvér

Klávesnica a myš alebo zariadenie vybavené dotykovou obrazovkou

Voliteľný hardvér

Kompatibilné s herným ovládačom Microsoft Xbox

Desktopový prehliadač BIMx

Desktopový prehliadač BIMx

Odporúčane

Minimálne

Procesor Intel Core i5 AMD Ryzen 5 64-bit Intel or AMD viac-jadrový procesor
Pamäť 8+ GB RAM  
Grafická karta 4+ GB OpenGL 4.5  kompatibilná grafická karta OpenGL kompatibilná grafická karta
Rozlíšenie FHD+ (1920×1080) 1024×768
Pevný disk SSD 5+ GB voľného miesta  
Operačný systém Windows 10 64-bit macOS 12 Windows 10 macOS 10.15