Doplnky od spoločnosti EPTAR

Ceny produktov od spoločnosti EPTAR sa pre slovenský trh líšia.

ARCHITERRA PLUS 4.0

ArchiTerra je doplnok Archicadu na tvorbu a správu 3D terénu. Slúži na prácu aj s veľkým územím, do ktorého je možné vkladať rôzne objekty (cesty, chodníky, plošiny, železničná trať, mosty a iné). Tvorba terénov je možná manuálne podľa 2D podkladov alebo importovaním údajov z rôznych typov súborov, textové alebo 3D súbory. Doplnok obsahuje aj knižnicu objektov (prvky zelene, exteriérové doplnky).

REINFORCEMENT 5.0

Reinforcement je doplnok Archicadu, ktorý pomáha projektantom vytvárať výstuže statických konštrukcií stavieb v 2D aj 3D prostredí. Dokáže číslovať prvky výstuže s možnosťou prípadných opráv, ako aj vypočítať potrebné množstvo výstuže s výslednou tabuľkou aj v pôdoryse. Rovnako umožňuje automatizovanú tvorbu vystužovania priamych, šikmých a oblých prvkov, vystužovanie striech a mnohé iné.

Vasalas_5 (1)

TILING 3.7

Tiling je doplnok Archicadu, ktorý výrazne redukuje čas pri tvorbe kladačských plánov pre obklady a dlažby. Umožňuje definovať obklady a dlažby pre 3D model s následnou možnosťou renderingu a presného vykazovania v tabuľkách. Tiling umožňuje užívateľom voliť ľubovoľné textúry, veľkosti a názvy pre vykazovanie, vytvárať polygonálne tvary na stenách a doskách alebo používať upravené hrany pre okná a dvere, či vlastné definície otvorov a ich editáciu.

Doplnky od spoločnosti GRAPHISOFT

Goodies

Goodies je súbor bezplatných doplnkov špeciálne vyvinutých pre Archicad, ktoré zahŕňajú napríklad 3D Studio In,  simulácia výstavby, modelovanie 3D zón, kontrola polygónov, RAL farby a mnohé iné.

Library Part Maker

Library Part Maker je doplnok Archicadu pre zákazníkov so servisnou zmluvou Archi+, ktorý zjednodušuje a zefektívňuje tvorbu vlastných parametrických objektov založených na báze GDL.

Knižnice objektov

BIM components

BIM components predstavuje bezplatnú centrálnu databázu s viac ako 1000 parametricných 3D objektov na báze GDL. 

BIM objects

BIM objects je bezplatná knižnica s viac ako 1000 parametrických 3D objektov od skutočných výrobcov.

Ďalšie doplnky a knižnice Archicadu

 • Aidea automation
 • Archi radar
 • Archivista consulting
 • Citools
 • BIM TRACK
 • BIM collab
 • Bimeye
 • BIMwings
 • Tekla
 • Cinema 4D
 • Light Stanza
 • Render Lights
 • Fuzor
 • Solibri