Referencie

V tejto sekcií vám chceme predstaviť našich partnerov, architektonické a projekčné kancelárie, so širokým portfóliom malých aj veľkých projektov vytvorených v Archicade

Predstavujeme vám poprednú architektonickú kanceláriu SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o., ktorá je dlhoročným užívateľom svetovo uznávaného architektonického softvéru ARCHICAD. Od svojho vzniku pracujú na širokej škále malých aj veľkých projektov v oblasti stavebníctva. Všetky princípy rýchleho a efektívneho BIM projektovania v prostredí ARCHICADU začali SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. využívať ako jedna z prvých stavebných kancelárií na Slovenku. V nasledujúcom článku predstavujú časť svojej architektonickej tvorby vrátane troch aktuálnych projektov: AUTOBUSOVÁ STANICA MLYNSKÉ NIVY, TWIN CITY TOWER a EINSTEINOVA BUSINESS CENTRUM.

AUTOBUSOVÁ STANICA MLYNSKÉ NIVY

Zámerom projektu je vytvoriť unikátny komplex, ktorý v sebe prepojí funkcie cestovania, služieb, obchodu, administratívy, voľnočasových aktivít a odpočinku vo vzájomnej synergii. Komplex v súlade s platným ÚPN nahradzuje na tomto mieste stojacu autobusovú stanicu Mlynské Nivy, postavenú v roku 1983, ktorá už nevyhovovala súčasným štandardom cestovania, bezbariérovosti, vplyvu na životné prostredie ako aj absenciou doplnkových služieb. Funkcia cestovania a obchodu má na tomto mieste svoju históriu, v 19. storočí tu stála železničná stanica Novomestské nádražie, neskôr Bratislava Nivy. Preto jej zachovanie a spojenie s ďalšími príbuznými funkciami predstavuje logický urbanistický krok, dávajúci šancu vzniku významného mestského centra, ktoré prispeje k skvalitneniu života miestnych obyvateľov a cestujúcich.

Od začiatku je práve kvalita hlavným menovateľom celého konceptu. Kvalita v architektúre, koncepte, logike usporiadania interiérov, kvalita v službách aj doprave, kvalita v jedle či zeleni. Aj preto sa projekt tvoril v spojení s tými najlepšími, britskými expertmi na retail – štúdiom Benoy, špičkovými krajinármi z Londýnskeho BDP a špecialistami na informačné systémy zo Space Agency a poprednou slovenskou architektonickou kanceláriou Siebert + Talaš.

Architektonický koncept je inšpirovaný riečnym korytom Dunaja, ktorý týmito miestami tiekol v minulosti  a ktorý na budove reprezentujú tri riečne kamene, vykonzolované objekty organického tvaru na úrovni 3.NP, ktoré sú spolu s charakteristickými markízami nad hlavnými vstupmi hlavnými poznávacími prvkami fasády. Celkovej kompozícii dominuje veža Nivy Tower – v súčasnosti najvyššia budova na Slovensku – ktorá vhodne vyvažuje prevládajúce horizontálne línie a zároveň akcentuje hlavný vstup na juhovýchodnej strane. Ďalším charakteristickým prvkom fasád je zeleň, ktorá je tu zastúpená formou živých vertikálnych vegetačných stien na južnej a západnej fasáde, popínavej zelene na fasádach garáží a hlavne zelenou strechou – živým mestským parkom s množstvom voľnočasových aktivít.

Projekt Autobusovej stanice Mlynské Nivy je komplexným súborom mnohých funkčných celkov. Od samotnej autobusovej stanice cez jej servisné zázemie, obchodné prevádzky, administratívu, park na streche až po tržnicu prinášajúcu denne čerstvý tovar. Všetky funkcie bolo potrebné navzájom skoordinovať a spojiť do jedného živého BIM modelu. Tu sa ukázala výhoda otvorenosti Archicadu, vďaka ktorej sme boli schopný spolupracovať s partnermi pracujúcimi v rôznych softwaroch a s rôznymi úrovňami detailu. Statické konštrukcie a technologické rozvody boli vložené do stavebného modelu a vďaka automatizovaným procesom sme vedeli skrátiť čas na aktualizáciu a vytváranie podkladov. Koordinácia v jednom centrálnom Archicad BIM modeli prispela výraznou mierou k odstráneniu kolízií v projekčnej fáze a tým zjednodušila realizáciu stavby.

TWIN CITY TOWER

Objekt v zovretí ulíc Karadžičova a Mlynské Nivy logicky rešpektuje prirodzené kompozičné osi v území, navrhované uličné čiary sú s ním zosúladené. Umiestnenie dominanty na rohu ulíc Karadžičova / Mlynské Nivy vychádza z nadradenosti tohto uzla vo vzťahu k riešenému územiu. Priestor okolo tohto výškového objektu je riešený voľnejšie, tak aby vznikal v susedstve s vedľajšími objektami dostatočný rozptylový priestor.

Objekt ponúka na prenájom administratívne priestory, priestory pre služby a v suterénoch priestory pre parkovanie a skladovanie. Architektonické riešene vychádza zo svojho funkčného určenia. Dispozičné, hmotovo-priestorové a výtvarné riešenie je primárne definované z potrieb pre kvalitné fungovanie administratívnej budovy. Vzhľadom na vopred neznámych užívateľov objektu bolo dispozičné riešenie poňaté čo najflexibilnejšie, s možnosťou prispôsobenia požiadavkám nájomcov.

Kolaborácia je dôležitá na každom projekte a to nie len s externými partnermi ale aj medzi členmi interného tímu. Archicad umožňuje pracovať našim architektom a inžinierom spoločne na jednom BIM modeli bez toho aby sa navzájom obmedzovali. Archicad Teamwork je neoddeliteľnou súčasťou každého pracovného postupu na projekte a vďaka nemu je dosiahnutá dokonalá súhra detailov.

EINSTEINOVA BUSINESS CENTRUM

V blízkosti rušnej dopravnej tepny Einsteinova pribudlo takmer 21 tisíc metrov štvorcových prenajímateľnej plochy. Nový administratívny komplex sa nachádza priamo pri zjazde zo Starého mosta, neďaleko Sadu Janka Kráľa. Zaujímavá je genéza projektu. Ateliér Siebert + Talaš začal na projekte pracovať pred desiatimi rokmi, kedy zvíťazil vo vyzvanej medzinárodnej architektonickej súťaži organizovanej rakúskou spoločnosťou International Property Development. Návrh, ktorý pôvodne počítal s tromi výškovými budovami – dvojicou kancelárskych veží a hotelom, sa postupne formoval až do súčasnej podoby.

Komplex je rozdelený do dvoch blokov prepojených spoločnou polyfunkčnou podnožou. Na streche nadzemných garáží tak vzniká exteriérový oddychový priestor pre obe kancelárske veže. Práca s tektonikou fasád jednotlivých blokov podčiarkuje hmotové členenie objektu.

Dvojica kancelárskych veží “vyrastá” zo spoločnej trojpodlažnej podnože. Nižšia z nich – západná veža “A” má päť nadzemných podlaží, zatiaľčo výškový východný blok “B” využíva trinásť typických kancelárskych poschodí a jedno ustúpené podlažie s terasou po celom jeho obvode.

Formovanie budovy začína štúdiou a hľadaním správneho výrazu budovy ktorý by reprezentoval jej funkciu a zapadal do prostredia. Archicad sme vedeli použiť  vďaka jeho intuitívnemu a rýchlemu ovládaniu už v počiatočných fázach kedy sa budova formovala. Tak ako na začiatku projektu tak aj pri vzniku ateliéru Siebert+Talaš sme stavili na Archicad ako náš hlavný pracovný nástroj a dlhoročným používaním sme dospeli k presvedčeniu že to bola správna voľba. Nástroje ktoré ponúka umožňujú plynulo prejsť z počiatočných štádií tvorby až po úspešnú realizáciu stavby.

EINSTEINOVA BUSINESS CENTRUM
EINSTEINOVA BUSINESS CENTRUM2