Projekty a rekonštrukcie

Spoločnosť MOROCZ_TACOVSKY s.r.o. je etablovaným architektonickým ateliérom na trhu prepojený s mnohými developerskými spoločnosťami, obchodnými reťazcami, či súkromnými investormi. Projekčnú činnosť po čase rozšírili o oblasti pôsobenia a ťažiskové zameranie predstavuje komplexné zaistenie projektových prác v oblasti architektúry, urbanizmu, interiérového dizajnu a zároveň stavebného manažmentu. Navrhujú funkčné, praktické a moderné riešenia tvorené pre každého klienta na mieru.

Od roku 2018 pracujeme intenzívne v Archicade a všetky naše projekty vytvárame a modelujeme do detailov v prirodzenom 3D prostredí objektu. Pracujeme v perspektívnych aj axonometrických pohľadoch, rezy vytvárame v ktoromkoľvek mieste, ktoré si to vyžaduje a nielen v 2D ale aj v 3D prostredí projektu. Do projektovania v 3D prostredí zapájame aj všetky profesie čo nám výrazne uľahčuje koordináciu profesií. Spolupráca s profesiami funguje bez väčších komplikácií, nakoľko vybrané profesie pracujú spoločne na jednom „teamworku“/súbore s výnimkou statikov, s ktorými „komunikujeme“ pomocou súborov IFC alebo RVT. Spoločne sme si tak našli systém spolupráce pri ktorej vytvárame kvalitné projekty v ktorých sa väčšinu problémov stavby snažíme vyriešiť ešte v projekčnej fáze.