Rodinný dom Sladová

Spoločnosť K2projekt je projekčná kancelária zameraná na spracovanie projektovej dokumentácie prevažne v stupni pre realizáciu stavby. Naše portfólio projektov sa skladá z rezidenčných a polyfunkčných stavieb, ale aj zdravotníckych zariadení.

Od roku 2014 spracúvame všetky projekty v programe Archicad. Práve prechod z 2D kresliacich programov do 3D bol u nás zásadným posunom vpred. Vďaka komplexnej projekčnej zmene sa nám otvorili dvere k zaujímavým klientom a projektom. Presné 3D modelovanie stavieb a ich častí dokáže eliminovať chyby a nepresnosti, ktoré je pri 2D kreslení náročné odhaliť.

Našimi klientmi sú aj architektonické ateliéry, ktoré s modelovaním v Archicade majú skúsenosti a je pre nich dôležité, že dokážeme na ich projekty nadviazať a v rovnakom „jazyku“ dopracovať model a stavbu do vyššieho stupňa. Pri súkromných investoroch je významným benefitom možnosť konzultovania všetkých zmien a návrhov priamo v 3D, čo dáva klientom jasnejšiu predstavu.

V neposlednom rade musíme spomenúť možnosť veľmi presného a cieleného modelovania priestoru aj s inštaláciami a rozvodmi.

Tieto benefity 3D modelovania nám umožnili spracúvať presné modely aj pri riešení tzv. koordinačných výkresov trasovania rozvodov v podhľadoch, podlahách a stenách. Práca s Archicadom je tu nezastupiteľná najmä ak profesie pracujú 2D, a projektová dokumentácia má byť spracovaná ako realizačný projekt s našimi štandardmi presnosti.

Práca s Archicadom má u nás pri projektovaní stavieb nezastupiteľné miesto. U nás v K2projekt-e je práca s Archicadom základ, na ktorom budujeme svoje projekty, napredujeme a snažíme sa zdokonaľovať. Nakoľko sme pracovali pôvodne v 2D programoch môžeme zodpovedne prehlásiť, že práca v 3D je míľový, pozitívny a efektívny skok vpred. K2projekt je projekčná kancelária, zameraná na projektovanie v podrobnom, realizačnom stupni. Archicad nám poskytuje komplexné pracovné rozhranie, ako na spracovanie rôznych výkazov, detailov či oceľových a drevených konštrukcií.

Úžitková plocha: 144,96 m2

Autor projektu: K2projekt s.r.o., Osvetová 24, 821 05 Bratislava

Realizácia projektu: 2017-2020

Stupeň spracovania projektu: realizačná projektová dokumentácia

Rodinný dom bol spracovaný v stupni stavebné povolenie a neskôr v stupni realizačný projekt kompletne v programe Archicad. Súčasťou spracovania projektu boli aj detaily, ktoré boli spracované priamo z riešených rezov a pôdorysov. Priestorový model domu umožnil kvalitnú 3D prezentáciu priestoru, a vďaka softwaru BIMx si mohol klient pozrieť model domu kedykoľvek z pohodlia domova.