Twin City Tower

Predstavujeme vám poprednú architektonickú kanceláriu SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o., ktorá je dlhoročným užívateľom svetovo uznávaného architektonického softvéru ARCHICAD. Od svojho vzniku pracujú na širokej škále malých aj veľkých projektov v oblasti stavebníctva. Všetky princípy rýchleho a efektívneho BIM projektovania v prostredí ARCHICADU začali SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. využívať ako jedna z prvých stavebných kancelárií na Slovenku.

Objekt v zovretí ulíc Karadžičova a Mlynské Nivy logicky rešpektuje prirodzené kompozičné osi v území, navrhované uličné čiary sú s ním zosúladené. Umiestnenie dominanty na rohu ulíc Karadžičova / Mlynské Nivy vychádza z nadradenosti tohto uzla vo vzťahu k riešenému územiu. Priestor okolo tohto výškového objektu je riešený voľnejšie, tak aby vznikal v susedstve s vedľajšími objektami dostatočný rozptylový priestor.

Objekt ponúka na prenájom administratívne priestory, priestory pre služby a v suterénoch priestory pre parkovanie a skladovanie. Architektonické riešene vychádza zo svojho funkčného určenia. Dispozičné, hmotovo-priestorové a výtvarné riešenie je primárne definované z potrieb pre kvalitné fungovanie administratívnej budovy. Vzhľadom na vopred neznámych užívateľov objektu bolo dispozičné riešenie poňaté čo najflexibilnejšie, s možnosťou prispôsobenia požiadavkám nájomcov.

Kolaborácia je dôležitá na každom projekte a to nie len s externými partnermi ale aj medzi členmi interného tímu. Archicad umožňuje pracovať našim architektom a inžinierom spoločne na jednom BIM modeli bez toho aby sa navzájom obmedzovali. Archicad Teamwork je neoddeliteľnou súčasťou každého pracovného postupu na projekte a vďaka nemu je dosiahnutá dokonalá súhra detailov.