Autobusová stanica Mlynské nivy

Predstavujeme vám poprednú architektonickú kanceláriu SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o., ktorá je dlhoročným užívateľom svetovo uznávaného architektonického softvéru ARCHICAD. Od svojho vzniku pracujú na širokej škále malých aj veľkých projektov v oblasti stavebníctva. Všetky princípy rýchleho a efektívneho BIM projektovania v prostredí ARCHICADU začali SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. využívať ako jedna z prvých stavebných kancelárií na Slovenku.

Projekt Autobusovej stanice Mlynské Nivy je komplexným súborom mnohých funkčných celkov. Od samotnej autobusovej stanice cez jej servisné zázemie, obchodné prevádzky, administratívu, park na streche až po tržnicu prinášajúcu denne čerstvý tovar. Všetky funkcie bolo potrebné navzájom skoordinovať a spojiť do jedného živého BIM modelu. Tu sa ukázala výhoda otvorenosti Archicadu, vďaka ktorej sme boli schopný spolupracovať s partnermi pracujúcimi v rôznych softwaroch a s rôznymi úrovňami detailu. Statické konštrukcie a technologické rozvody boli vložené do stavebného modelu a vďaka automatizovaným procesom sme vedeli skrátiť čas na aktualizáciu a vytváranie podkladov. Koordinácia v jednom centrálnom Archicad BIM modeli prispela výraznou mierou k odstráneniu kolízií v projekčnej fáze a tým zjednodušila realizáciu stavby.

Zámerom projektu je vytvoriť unikátny komplex, ktorý v sebe prepojí funkcie cestovania, služieb, obchodu, administratívy, voľnočasových aktivít a odpočinku vo vzájomnej synergii. Komplex v súlade s platným ÚPN nahradzuje na tomto mieste stojacu autobusovú stanicu Mlynské Nivy, postavenú v roku 1983, ktorá už nevyhovovala súčasným štandardom cestovania, bezbariérovosti, vplyvu na životné prostredie ako aj absenciou doplnkových služieb. Funkcia cestovania a obchodu má na tomto mieste svoju históriu, v 19. storočí tu stála železničná stanica Novomestské nádražie, neskôr Bratislava Nivy. Preto jej zachovanie a spojenie s ďalšími príbuznými funkciami predstavuje logický urbanistický krok, dávajúci šancu vzniku významného mestského centra, ktoré prispeje k skvalitneniu života miestnych obyvateľov a cestujúcich.

Od začiatku je práve kvalita hlavným menovateľom celého konceptu. Kvalita v architektúre, koncepte, logike usporiadania interiérov, kvalita v službách aj doprave, kvalita v jedle či zeleni. Aj preto sa projekt tvoril v spojení s tými najlepšími, britskými expertmi na retail – štúdiom Benoy, špičkovými krajinármi z Londýnskeho BDP a špecialistami na informačné systémy zo Space Agency a poprednou slovenskou architektonickou kanceláriou Siebert + Talaš.

Architektonický koncept je inšpirovaný riečnym korytom Dunaja, ktorý týmito miestami tiekol v minulosti a ktorý na budove reprezentujú tri riečne kamene, vykonzolované objekty organického tvaru na úrovni 3.NP, ktoré sú spolu s charakteristickými markízami nad hlavnými vstupmi hlavnými poznávacími prvkami fasády. Celkovej kompozícii dominuje veža Nivy Tower – v súčasnosti najvyššia budova na Slovensku – ktorá vhodne vyvažuje prevládajúce horizontálne línie a zároveň akcentuje hlavný vstup na juhovýchodnej strane. Ďalším charakteristickým prvkom fasád je zeleň, ktorá je tu zastúpená formou živých vertikálnych vegetačných stien na južnej a západnej fasáde, popínavej zelene na fasádach garáží a hlavne zelenou strechou – živým mestským parkom s množstvom voľnočasových aktivít.

Poradíme Vám?

Zanechajte nám kontaktné údaje a my sa o všetko postaráme. V prípade záujmu môžete využiť bezplatné osobné/ online stretnutie a odkonzultovať všetky Vaše otázky a nejasnosti. Čím viac informácií máte, tým jednoduchšie sa dokážete rozhodnúť, čo je pre Vás skutočne ideálne riešenie. 

Po – Pia : 09:00 – 16:00

Email: info@cadexpert.sk

Tomášikova 19, 821 02 Bratislava