Akreditované školenie

3. – 5. jún 2024

Základy BIM projektovania v Archicade

24 hod.   |   3 dni   |   8:00 – 16:00

Pre koho je kurz určený:

Školenie je určené pre záujemcov pracujúcich v oblasti stavebníctva na pozíciách architekt, stavebný inžinier, projektant profesií, statik, správca budov a iných, ktorí majú záujem rozšíriť si odborné vedomosti a zručnosti v oblasti BIM (informačné modelovanie stavby). U záujemcov sú predpokladané základné zručnosti v oblasti informačných technológií.

Stretneme sa:

📍  Tomášikova 19, 821 02 Bratislava (budova INGSTEEL, 2. poschodie)
🗓   3. – 5. jún 2024
⏰  08:00 -16:00 hod.
💰  400€ bez DPH

Učebný plán:

  • Informačné modelovanie stavieb
  • Predstavenie BIM softvéru Archicad
  • Tvorba informačného modelu stavby v Archicade na príklade viacpodlažnej budovy
  • Praktický nácvik tvorby BIM projektu malej stavby v podrobnosti projektu pre stavebné povolenie v Archicade

2 hod.

6 hod.

11 hod.

5 hod.

Harmonogram kurzu:

Prvé 3 dni kurzu prebiehajú prednáškovou formou. Lektori vysvetlia učastníkom význam BIMu a ukážu príklady z praxe. V Archicade bude ukázaný proces tvorby informačného modelu jednoduchej stavby.

V teoretickom úvode bude ozrejmené, čo je to BIM, aký má význam, kto je autorom a kto užívateľom informačného modelu stavby. Ďalej lektori ukážu, ako pracuje softvér Archicad, ako vyzerá pracovné prostredie, aké sú nástroje na tvorbu digitálnej stavby. Ozrejmia proces tvorby BIM modelu v Archicade na príklade viacpodlažnej budovy.

Na konci si účastníci prevezmú zadanie (2D dokumentáciu – pôdorysy, rezy, pohľady) jednoduchej stavby. Podľa týchto podkladov spracujú informačný model v Archicade. O týždeň budú mať možnosť dokončiť projekt za pomoci naších lektorov, ktorí im budú počas celého dňa praktického nácviku k dispozícii.

Na záver bude každý model individuálne ohodnotený. Účastníci absolvujú tiež teoretický test.

Certifikát:

Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu.

Podmienka:

Počet miest je obmedzený. Minimálna obsadenosť školenia sú 3 osoby, inak bude školenie presunuté na nasledujúci termín. 

REGISTRÁCIA

MIESTO:     Tomášikova 19, 821 02 Bratislava
DÁTUM:     3. – 5. jún 2024
ČAS:          08:00 – 16:00 hod.
CENA:        400 € bez DPH