AI Visualizer

NAJLEPŠÍ SPÔSOB NAVRHOVANIA

Novinky Archicadu 27 

Úplne nové možnosti návrhu, profesionálne nástroje na vizualizáciu, vylepšené pracovné postupy riadenia projektov a otvorená multidisciplinárna spolupráca v projekcii - to všetko prináša najnovšia verzia Archicadu 27.

Archicad AI Visualizer

Archicad AI Visualizer so základom v technológií Stable Diffusion je novým integrovaným doplnkom priamo v Archicade. Pomocou tohto doplnku je možné vygenerovať množstvo prepracovaných vizualizácií z jednoduchého koncepčného modelu v Archicade použitím textových indícií.

01

NAVRHOVANIE

Varianty návrhu

Integrované riešenie na tvorbu variantov návrhu umožňuje vytvárať rozdielne verzie modelu a ľubovoľne sa medzi nimi prepínať. Vytvorené kombinácie pracujú na úrovni zobrazenia modelu, pre každú alternatívu je tak možné vytvárať vlastné pôdorysy, rezy a akékoľvek iné 2D a 3D zobrazenia ako samostatné položky a publikovať ich na výkresoch. Nastavenie je previazané s prvkami modelu, takže ich je možné využiť i pri vykazovaní alebo popisovaní prvkov. Finálny variant je možné kliknutím začleniť do hlavného modelu.

Dištanční asistenti

Vkladanie a posúvanie vybraných prvkov je vďaka dynamickým kótam asociovaným k okolitým prvkom jednoduchšie. Dištančných asistentov je možné použiť pred samotným umiestnením objektu alebo po ňom. Využiteľné sú pri práci s objektami, stenami, stĺpmi, trámami, oknami, dverami a otvormi.

Vlastné skupiny pravidiel grafických štýlov

Pribudla možnosť organizovať pravidlá grafických štýlov do vlastných zložiek. Editor bol doplnený o okno s vyhľadávaním podľa názvu. Samotné premiestnenie pravidiel do zložiek je možné vykonávať jednoduchým pretiahnutím.

Inteligentný kurzor a informátor

Numerické operácie, ako násobenie, delenie, sčítanie a odčítanie pri zadávaní vzdialenosti, je možné vykonávať priamo v informátore bez potreby externej kalkulačky. Za zobrazenú hodnotu 2000 je možné napísať napr. 2/ a potvrdiť, výsledkom bude 1000, alebo 2* a získate 4000.

Obrázok4

Vylepšený projektový manažment

Rozšírené možnosti vyhľadávania urýchľujú prácu s dlhými zoznamami, vrátane zobrazení, grafických kombinácií a pravidiel, knižnice textúr a kresieb.

Pribudli možnosti vyhľadávania a zoskupovania, ktoré uľahčujú prácu s dlhými zoznamami. Projekt a všetky dáta v ňom obsiahnuté tak ostávajú organizované a prehľadné.

Modernejší GDL editor

Nový GDL editor uľahčuje tvorbu vlastných parametrických objektov a vývoj knižníc komerčných produktov. Obsahuje vylepšenia ako číslovanie pre ľahšiu identifikáciu riadku kódu, farebne rozlíšené segmentov kódu a zmenšený náhľad pre jednoduchšiu navigáciu. Tvorbu urýchľujú aj skratky editačných príkazov a automatická predikcia kódov.

Interaktívne popisky v BIMx 2D

BIMx umožňuje prístup k špecifikáciám konštrukčných prvkov bez prepínania tam a späť medzi výkresmi a 3D. Aj v 2D kresbách je možné získať informácie o 3D prvku. Asociatívne popisky umožňujú rýchly prístup k potrebným dátam.

02

VIZUALIZÁCIE

Prezentácia modelu v 3D okne je opäť živšia a realistickejšia. Zobrazenie počíta s mäkkými tieňmi a ambientným osvetlením vrhaným vlastnou scénou.

Pribudla natívna podpora importu a exportu súborov FBX – štandard pre prenos 3D modelov do AR/VR aplikácií. Rendrovací engine Redshift bol doplnený o ambientnú oklúziu, viacnásobne zdroje svetla, monochromatický a biely model či realistické vyváženie svetla. Tiež je teraz možné spustiť Redshift cez CPU, ak nemá počítač na požadovanú úlohu GPU s dostatočným výkonom. Okrem vlastných integrovaných vizualizačných nástrojov ponúka Archicad priame a obojsmerné prepojenie so špecializovanými programami ako sú Artlantis, Twinmotion, Enscape , Lumion, NVIDIA Omniverse, D5 Render a ďalšie.

Živé prepojenie s profesionálnym rendrovacím softvérom Enscape zefektívňuje vzájomnú komunikáciu a poskytuje okamžitú spätnú väzbu.

03

SPOLUPRÁCA

Certifikácia IFC4

K dispozícii je OPEN BIM spolupráca ďalšej úrovne s IFC4! Archicad 27 je vybavený certifikáciou importu a exportu súborov IFC4, vydanou medzinárodnou organizáciou buildingSMART. To zaisťuje konzistentnosť a efektívnosť pri interdisciplinárnej výmene dát.

Efektívne riadenie zmien

Nástroj Porovnanie modelu bol vyvinutý pre multidisciplinárne projekčné tímy s náročnými požiadavkami na koordináciu a riadenie zmien. Nové dialógové okno zobrazuje komplexný a podrobný zoznam zmien. Ten informuje nielen o úpravách geometrie, ale aj o zmenách atribútov.

Export analytického modelu „jedným kliknutím“

Jedným kliknutím je teraz možné exportovať analytický model (SAF) do štrukturálnych analytických aplikácií (ako je SCIA alebo RISA).

Vylepšenia spolupráce na báze analytického modelu

V analytickom  modeli je možné zadávať zaťaženie na hranách prvkov, ale aj neasociované umiestnenie zaťaženia kdekoľvek na ploche prvku. Automaticky je generované aj zaťaženie z nenosných častí nostných prvkov. Samozrejmosťou je možnosť manuálnej úpravy jednotlivých prvkov analytického modelu.

TZB modelár

Nové funkcie má aj modelár TZB s intuitívnym trasovaním. Jednoducho, ako pri kreslení lomenej čiary, modeluje rozvody, potrubia alebo šachty pre káble. Redukcie, napojenia a odbočky sú generované automaticky. Trasy zostávajú plne editovateľné, je možné meniť ich ako celky, segmenty a uzly.

Výmena geometrie RFA a RVT s Revitom 2023 

S novou verziou prichádza zjednodušená spolupráca medzi Archicadom 27 a Revitom 2023: výmena geometrie modelu pomocou formátu RVT a import RFA rodín priamo do Archicadu s možnosťou ďalšieho použitia ako natívnych GDL objektov.

Výmena IFC modelu s Archicadom pre Revit 2024

Nástroj IFC Model Exchange v Archicade 27 optimalizuje výmenu modelov na základe formátu IFC s používateľmi Revitu 2024.

Vytvorenie anotácie v BIMx

Tento pracovný postup spája všetky zainteresované strany (bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú) pri riešení problémov s návrhom a požiadavkách na zmeny. Použite BIMx na tvorbu a odosielanie anotácií a konzultácií prostredníctvom BCF nahradí zdĺhavú mailovú komunikáciu a umožňuje rýchle vyriešenie žiadostí o zmeny dizajnu.

04

DOKUMENTÁCIA

Interaktívne formátovanie tabuliek

Publikovanie výkazov, zoznamov a tabuliek s rozšírenými možnosťami formátovania a novým vzhľadom priamo z Archicadu! Pribudla možnosť meniť farby buniek a možnosť skrývať stĺpce. Interaktívne tabuľky umožňujú extrahovať presné údaje z BIM modelu.