Prezenčne v Bratislave! Využite možnosť priamej komunikácie so školiteľom a všetky otázky Vám budú zodpovedané okamžite.

      Pozývame Vás na 2-dňové školenie „Projektovanie od základov“ pre architektov, stavebných inžinierov, projektantov profesií (TZB), statikov, urbanistov aj interiérových dizajnérov. Príďte sa naučiť techniky rýchleho a efektívneho BIM projektovania v jednom z najpoužívanejších projekčných CAD/BIM softvérov – ARCHICAD.

      Absolventi školenia získajú aktuálne znalosti z oblasti BIM technológie, naučia sa základy tvorby informačného modelu stavby a získajú prehľad o otvorenej spolupráci a výmene dát medzi odvetviami stavebnej projekcie. Základné princípy a štandardy BIM projektovania sú prezentované na konkrétnom príklade viacpodlažnej budovy.

Stretneme sa:

📍     Tomášikova 19, 821 02 Bratislava (budova INGSTEEL, 2. poschodie) 

🗓     04. – 05. 10. 2022

⏰     od 09:00 – 15:00 hod.

💰     225 € bez DPH (270 € s DPH)

          50 € bez DPH (60 € s DPH) pre študentov a učiteľov s platným ISIC/ITIC preukazom

          100 € bez DPH (120 € s DPH) pre zákazníkov so servisnou zmluvou Archi+/ Forward

Obsah školenia:

 • BIM – krátka teória informačného modelu
 • Úvod do Archicadu, filozofia programu, pracovné prostredie
 • Atribúty, šablóna projektu
 • Základné nástroje a ich nastavenie
 • Navigátor – mapa projektu, mapa pohľadov
 • Podlažia, vrstvy, rezy, pohľady, pracovné listy, 3D dokument
 • Pomocné konštrukcie – vodiace čiary, pomocné body, pracovné roviny
 • Tvorba modelu objektu pomocou základných nástrojov
 • Optimalizácia podlaží, optimálne delenie stavby
 • Tabuľky, zoznamy, výkaz výmer
 • Výkresová dokumentácia – súvislosti a nastavenia
 • Grafické štýly
 • Import, export, optimalizácia výstupu, externé referencie
 • Vizualizácia