Projektovanie od základov

Školenie pre začiatočníkov

Projektovanie od základov v Archicade

Školenia pre začiatočníkov sú orientované na základy BIM projektovania – tvorba 3D modelu stavby  a viacstupňovej dokumentácie. Cieľom školenia je oboznámiť účastníkov s filozofiou programu Archicad, naučiť ich pracovať so základnými funkciami a nástrojmi a vytvoriť vzorový projekt pomocou 3D BIM modelu. Súčasťou školenia je orientácia na profesie a spolupráca na báze BIM modelu. 

Školenia prebiehajú prednáškovou formou v našej školiacej miestnosti. Sú určené najmä pre architektov, stavebných inžinierov, projektantov stavebných profesií, urbanistov, interiérových designérov aj BIM manažérov. Prípadné otázky, nejasnosti alebo záujem o iné témy neváhajte komunikovať priamo na školení. 

Každý účastník školenia získa certifikát o úspešnom absolvovaní základného školenia Archicadu pre začiatočníkov.

REGISTRÁCIA

MIESTO:    Tomášikova 19, 821 02 Bratislava (budova INGSTEEL, 2. poschodie) 
DÁTUM:     15. – 16. 03. 2023
ČAS:          09:00 – 15:00 hod.
CENA:        225€ bez DPH
                   50€ bez DPH pre študentov a učiteľov s platným preukazom ISIC (prefotiť doklad)
                   100€ bez DPH pre zákazníkov so servisnou zmluvou Archi+/ Forward

Obsah školenia

  • BIM (informačný model budovy) – základná filozofia
  • ArchiCAD – pracovné prostredie a filozofia programu
  • Základné nástroje a ich nastavenie (stena, doska, strecha, stĺp, terén…), parametre, 2D a 3D reprezentácia
  • Podlažia, vrstvy, rezy, pohľady, pracovné listy
  • Tvorba komplexného BIM modelu pomocou základných nástrojov
  • Navigátor – Mapa projektu, Mapa zobrazení, Výkresová zložka – väzby, vzájomné prepojenie a nastavenia
  • Práca v pôdorysoch a 3D okne, pracovné roviny, vodiace čiary, Informátor, paletky
  • Tabuľky, zoznamy, výkaz výmer, Zóny a tabuľky miestností
  • Import, export, optimalizácia výstupu, externé referencie (IFC, DWG, DXF, DGN…)
  • Vizualizácia
 
Počet miest je obmedzený.
Close up of a coworkers working together

Pri kúpe trvalej licencie Archicadu do 30 dní od absolvovania školenia Vám cenu školenia ODPOČÍTAME.

REGISTRÁCIA

Prezenčne v Bratislave! Využite možnosť priamej komunikácie so školiteľom a všetky otázky Vám budú zodpovedané okamžite. 
 
MIESTO:     Tomášikova 19, 821 02 Bratislava (budova INGSTEEL, 2. poschodie) 
DÁTUM:     17. – 18. 05. 2023
ČAS:          09:00 – 15:00 hod.
CENA:        300€ bez DPH
                   150€ bez DPH (zákazníci so servisnou zmluvou Archi+/ Forward)
                   50€ bez DPH (študenti a učitelia s platným preukazom ISIC)
 

REGISTRÁCIA
Projektovanie od základov

Prezenčne v Bratislave! Využite možnosť priamej komunikácie so školiteľom a všetky otázky Vám budú zodpovedané okamžite. 
 
MIESTO:    Tomášikova 19, 821 02 Bratislava (budova INGSTEEL, 2. poschodie) 
DÁTUM:     07. – 08. 02. 2023
ČAS:          09:00 – 15:00 hod.
CENA:        225€ bez DPH
                   50€ bez DPH pre študentov a učiteľov s platným preukazom ISIC
                   100€ bez DPH pre zákazníkov so servisnou zmluvou Archi+/ Forward