Projektovanie od základov

Školenie pre začiatočníkov

Projektovanie od základov v Archicade

Projektovanie od základov

Prezenčne v Bratislave! Využite možnosť priamej komunikácie so školiteľom a všetky otázky Vám budú zodpovedané okamžite. 
 
MIESTO:    Tomášikova 19, 821 02 Bratislava (budova INGSTEEL, 2. poschodie) 
DÁTUM:     07. – 08. 02. 2023
ČAS:           09:00 – 15:00 hod.
CENA:        225€ bez DPH
                   50€ bez DPH pre študentov a učiteľov s platným preukazom ISIC
                   100€ bez DPH pre zákazníkov so servisnou zmluvou Archi+/ Forward
 

Projektovanie od základov v Archicade

Prezenčne v Bratislave! Využite možnosť priamej komunikácie so školiteľom a všetky otázky Vám budú zodpovedané okamžite

Pozývame Vás na 2-dňové školenie „Projektovanie od základov“ pre architektov, stavebných inžinierov, projektantov profesií (TZB), statikov, urbanistov aj interiérových dizajnérov. Príďte sa naučiť techniky rýchleho a efektívneho BIM projektovania v jednom z najpoužívanejších projekčných CAD/BIM softvérov – ARCHICAD.

Obsah školenia: 

🔸BIM – krátka teória informačného modelu
🔸Úvod do Archicadu, filozofia programu, pracovné prostredie
🔸Atribúty, šablóna projektu
🔸Základné nástroje a ich nastavenie
🔸Navigátor – mapa projektu, mapa pohľadov
🔸Podlažia, vrstvy, rezy, pohľady, pracovné listy, 3D dokument
🔸Pomocné konštrukcie – vodiace čiary, pomocné body, pracovné roviny
🔸Tvorba modelu objektu pomocou základných nástrojov
🔸Optimalizácia podlaží, optimálne delenie stavby
🔸Tabuľky, zoznamy, výkaz výmer
🔸Výkresová dokumentácia – súvislosti a nastavenia
🔸Grafické štýly
🔸Import, export, optimalizácia výstupu, externé referencie
🔸Vizualizácia