Artlantis je považovaný za jednu z najrýchlejších rendrovacích aplikácií na trhu s bezkonkurenčným pomerom cena – výkon. Artlantis je uznávaným lídrom v náhľadových a rendrovacích technológiách pre fotorealistický render, je priekopníkom v tvorbe VR objektov a scén. Tematické knižnice materiálov, parametrické textúry alebo 3D objekty sú dostupné online na Mediastore priamo z aplikácie. Artlantis je špeciálne navrhnutý pre architektov, dizajnérov, urbanistov, krajinných architektov, organizátorov výstav a mnohých ďalších, ktorým táto aplikácia ponúka fotorealistické rendrovanie v podobe statických obrázkov, iVisit panorám, objektov virtuálnej reality či animácií vysokej kvality. Táto nezávislá rendrovacia aplikácia je kompatibilná s rôznymi CAD/ BIM programami ako Archicad™, Revit™, SketchUp™, Rhinoceros®, Vectorworks™ a Arc+™. Prostredníctvom doplnkov pre import pracuje tiež s dátovými formátmi DWF, OBJ, FBX, DXF, DWG a 3DS.

Intuitívnosť a jednoduchosť

Pracovné prostredie

Pracovné prostredie je prehľadné a ergonomické, preto sa dá Artlantis ľahko naučiť a používať. Potrebné nástroje sú vždy viditeľné v blízkosti náhľadového okna, ktoré zobrazuje akúkoľvek zmenu alebo úpravu v reálnom čase.

Jednoduchosť

Učenie a používanie Artlantisu je jednoduché a veľmi rýchle. Artlantis používajú odborníci, pokročilí používatelia aj začiatočníci na simuláciu, prezentáciu a komunikáciu svojich projektov tým, že produkujú fotorealistické obrázky a animácie v rekordnom čase.

Náhľad a rýchlosť

Náhľad v reálnom čase

Náhľadové scény umožňujú používateľom nepretržitú kontrolu nad každou zmenou. Otvorenie 3D scény, navigácia, zmeny povrchových materiálov a objektov, svetiel alebo 3D prostredia – to všetko je okamžite viditeľné v náhľadovom okne.

Rýchlosť

Rýchlosť zobrazovania scén, navigácia, určovania polohy alebo rozptylu svetla v náhľade a pri konečnom vykreslení je bezkonkurenčná. Program umožňuje zobrazenie scén v náhľadovom okne prakticky podobné finálnemu zobrazeniu.

2D zobrazenie

2D okno 

Okrem 3D náhľadu má Artlantis aj 2D okno na umiestnenie kamery alebo úpravu sekvencií, ktoré uľahčuje vytváranie dráh kamery alebo umiestnenie panorám.

Knižnica pohľadov 

Artlantis umožňuje v perspektívnej aj paralelnej projekcii pohľady uchovávať aj ukladať a zároveň ich neustále upravovať.

Hĺbka ostrosti

V Artlantise je možné nastaviť hĺbku ostrosti, ISO a rýchlosť uzávierky pre ľubovoľný počet zobrazení. Rozostrenie sa ľahko nastavuje pomocou posuvníka. Pracujete rovnako ako s fotoaparátom.

Paralelné zobrazenia

Paralelné pohľady (kolmé pohľady a rezy) môžu byť špeciálne nastavené na základe typu projekcie (nadmorská výška, axonometria, pohľad zhora), polohy kamery, pozorovacieho uhla pohľadu alebo definície roviny rezu. Ovládací panel umožňuje upraviť hlavné nastavenia projektu v jeho prostredí.

Perspektívy a vertikály

Každý pohľad môže mať definovanýž svoj vlastný povrch, úroveň, materiály a obrázky, s ktorými sa dá ľahko manipulovať, meniť ich veľkosť alebo upravovať okraje v náhľade. Artlantis má vertikálnu funkciu, ktorá robí perspektívny režim zvlášť zaujímavým pre výškové projekty.

Media

Shadery a textúry

Jednoduchou technikou „drag and drop“ priamo z katalógu medií môžete okamžite priradiť povrchu určený materiál (shader) a nastaviť atribúty: farba, odtieň, nepriehľadnosť, odraz a difrakcia, orientácia a mierka vzoru atď. Pre viac realizmu je možné doladiť nastavenia a zmeniť vzhľad povrchu úpravou odrazivosti, lesku alebo nerovnosti (bump).  

RAL Colors

Atlantis ponúka 243 kodifikovaných farieb a odtieňov zo vzorkovníkov farieb RAL Effect, RAL Design a RAL Classic, ktoré sú určujúcimi štandardmi farieb vo svete architektúry a pozemného staviteľstva.

3D tráva

Integrovaný katalóg médií ponúka niekoľko druhov tráv v podobe povrchových materiálov (shaderov) a 6 druhov 3D trávy vylepšených o rôzne nastavenia – ako upraviť farbu trsov trávy či aplikovať variácie hustoty trávy – veľkosť sa automaticky kalkuluje po jednotlivých zónach.

Herbe_V2_©Abvent-Artlantis

MediaStore

Tisíce ďalších objektov a povrchových materiálov (shader) si môžete zakúpiť v MediaStore priamo z prostredia Artlantisu. Inštalácia Artlantisu obsahuje aj Media Converter – prevodník médií z predchádzajúcich verzií programu.

3D vegetácia

Rastliny, tráva, trávnik a 3D stromy sú jednoduché objekty, ktoré je možné umiestňovať myšou („drag and drop“) jednotlivo alebo pomocou zóny. Tieto objekty majú úžasnú vlastnosť prispôsobiť svoju hustotu či odtieň listov ročnému obdobiu.

Integrovaný katalóg médií

Artlantis v základe obsahuje vlastný katalóg médií, ktorý má viac ako 1 000 objektov a povrchových materiálov (shaderov).

medias-1-1030x637

Globálne osvetlenie a svetlá

Globálne osvetlenie 

V Artlantise je možné veľmi jednoduchým spôsobom vytvárať osvetľovacie štúdie vzhľadom na geometriu objektov, energiu svetelných zdrojov, geografické umiestnenie, dátum alebo povrchové materiály. Integráciou výpočtu ožiarenia Artlantis veľmi presne vyhodnocuje priebeh vplyvu svetelnej energie pre simuláciu globálneho osvetlenia, čím zvyšuje fotorealistickú úroveň počítaných scén. Artlantis ponúka jasný prehľad o svetelných efektoch podľa geometrie zdrojov energie, geografického umiestnenia, dátumu alebo materiálov. Artlantis veľmi presne vyhodnocuje výmenu svetelnej energie pre simuláciu globálneho osvetlenia.

Svetlá 

Artlantis má k dispozícií rôzne typy svetelných zdrojov (bodové, žiarivkové, smerové svetlo, heliodon, obloha), a efektov (atmosféra, turbulencie, difrakcia, hĺbka ostrosti). Artlantis tiež dokáže riadiť prechod svetla priehľadnými materiálmi, ako účinok svetla na záclony. Mäkké tiene a rozostrenia sa dajú ľahko nastaviť pomocou interaktívneho kurzora. Možné je tiež editovať špecifické obrysy objektov, obrázkov alebo scén a manipulovať tak svetelnými lúčmi a zjemňovať celkovú atmosféru scén a animácií.

 • Umelé svetlá s ľubovoľnou polohou, orientáciou, farbou, intenzitou alebo množstvom.
 • 8 natívnych profilov IES s nastaviteľnou intenzitou svetla a radiositou. Možné je tiež importovať vlastné profily, ako aj profily z katalógov výrobcov.
 • Heliodon (slnko) ako prírodný zdroj svetla je možné prispôsobiť v závislosti od ročného obdobia, dňa, hodiny a geografickej polohy. Možné je tiež definovať ľubovoľný počet heliodonov s vlastným nastavením oblohy a atmosféry.
 • Neon shader: na rozdiel od bodových svetelných zdrojov je možné tento emisný materiál priradiť povrchom s možnosťou nastavenia jeho intenzity a farby. Dopĺňa umelé zdroje svetla a prispieva k realistickejšiemu osvetleniu.

Portálový nástroj

Portály predstavujú nastavenia optimalizácie pre správu svetla. Ak sa pri rýchlom výpočte použijú jednoduché nastavenia, táto možnosť zlepší osvetlenie vnútorných scén a odstráni šum z obrazu.

Statické obrázky a animácie

Vkladanie do reálneho prostredia

Tento základný nástroj umožňuje vkladať stavebný projekt do svojho budúceho reálneho prostredia. Na vkladanie objektov do reálnych scén slúži sprievodca, ktorý v jednotlivých krokoch pomôže nastaviť výslednú scénu. Celý proces je jednoduchý a plynulý. Obrázkom v popredí je možné priamo priradiť priehľadnosť (alfa kanál). Po dokončení vkladania sa finálny projekt zobrazí v náhľadovom okne v rekordnom čase.

Post produkcia

Jas, kontrast, farba, pastel, zrno a iné predstavujú rôzne efekty pre aktuálne zobrazenie alebo zvýraznenie kontúr vizualizácie priamo v Artlantise.

Preddefinované nastavenia

Pre dosiahnutie optimálneho výsledku je možné vybrať z niekoľkých preddefinovaných nastavení výslednej scény (interiér, exteriér, slabé osvetlenie) a rôznych definícií kvality výpočtu (rýchly, stredne kvalitný, kvalitný).

Vyváženie bielej 

Vyváženie bielej umožňuje automaticky upravovať farebný odtieň obrázkov podľa zvolenej referenčnej farby, podobne ako pri fotografovaní.

Adaptívne vyhladzovanie

Inteligentné vyhladzovanie sa uplatňuje v oblastiach, kde je nutné zväčšiť kvalitu výsledného zobrazenia redukovaním šumu a vyhladením hrán.

Okolitá oklúzia 

Okolitá oklúzia vytvára tiene v interiérových a exteriérových scénach, čo dodáva scéne väčšiu hĺbku a reliéf.

Biely model 

Tento typ zobrazenia umožňuje automaticky transformovať všetky povrchy scény – s výnimkou priehľadných – na biely materiál, aby bolo možné lepšie vnímať objemy projektu. Pokiaľ ide o svetelné zdroje, tie si zachovávajú svoje farby, aby vytvorili čo najprepracovanejšiu atmosféru.

Denoiser

Denoiser je nástroj, ktorý analyzuje pixely obrazu, čím umožňuj odstrániť alebo priznať šum vo vykresleniach, ktorý zvyčajne produkuje odraz od shaderov.

EdHjJ66WsAAmUxo
49612659_10157134652006052_2477640369613832192_n
EZl1RsiXsAAzHNl

Animácie

Objekty, postavy, mraky, atmosférické efekty, povrchové materiály a textúry, zdroje svetla – všetky tieto komponenty v rendrovaných scénach je možné upravovať a modifikovať. Artlantis umožňuje vytvárať filmové sekvencie jednoduchým a intuitívnym spôsobom pomocou integrovanej časovej osi. Pri tvorbe sekvencií je možné využívať pohyb kamery ako aj definovať trajektórie objektov a svetiel, prípadne zrýchliť alebo spomaliť ich pohyb. Možné je tiež kombinovať rôzne sekvencie alebo panorámy, upravovať trajektórie, vytvárať osvetľovacie štúdie alebo 360 ° panoramatické pohľady. Objekt VR umožňuje manipulovať so scénou 360 ° a prechádzať sa v nej. Scéna sa automaticky vypočíta z vykreslených obrázkov v okolí scény. Pre zaručenú plynulosť animácie stačí vybrať určitý počet obrázkov, ktoré sa majú vypočítať vodorovne a zvisle. Film sa následne počíta v mnohých formátoch bez ohľadu na platformu: .jpeg, .dv, .mpeg, .tga, .mov alebo .avi.

Render Manager

Optimalizuje čas výpočtu renderovania: výpočet je možné rozdeliť na niekoľko pracovných staníc (Mac / PC).

Artlanis je priekopníkom v oblasti architektonickej vizualizácie, kompatibilný so všetkými 3D modelovacími softvérmi na trhu. Artlanis predstavuje najjenoduchšie a najrýchlejšie riešenie na vytváranie fotorealistických renderov a animácií.

Import IFC

Artlantis 2021 vstupuje do sveta Open BIM! Import geometrie modelu vo formáte IFC umožňuje používateľom Artlantisu otvoriť model, vytvorený v ľubovoľnej modelovacej aplikácii a následne ho upraviť vo vlastnom pracovnom prostredí.

LUTs: Lookup table – vyhľadávacia tabuľka – predvolené filtre

Nová verzia Artlantisu 2021 integruje LUT – filtre na úpravu farby (kolorimetrie) a kontrastu s cieľom vytvoriť čiastkovú atmosféru alebo vhodné zobrazenie v náhľade a konečnom renderi. Artlantis štandardne ponúka celý rad filtrov s možnosťou importovania vlastných, ktoré sú dostupné na rôznych webových stránkach ako bezplatné alebo licencované súbory CUBE.

Jednoduché rozhranie

 V Artlantise 2021 si môžete vybrať typ rozhrania: predvolené alebo nové jednoduché rozhranie. Nové rozhrania majú preddefinovaných veľa hodnôt a umožňujú užívateľom meniť nastavenia na úrovni „vysoká, stredná alebo nízka.“  Táto možnosť uľahčuje pochopenie nastavení a rovnako zjednodušuje a urýchľuje nastavenie scény, nakoľko sú rozšírené nastavenia prispôsobené rôznym zvykom, technickým znalostiam a preferenciám použivateľa.

MediaStore

 • S novou verziou Artlantisu prichádza aj úplne nový MediaStore, ktorý bol prepracovaný z hľadiska ergonómie:
 • Jasnejšie a čitateľnejšie rozhranie
 • Rýchlejšia navigácia
 • Rýchlejšie a jednoduchšie vyhľadávanie médií (systém značiek/označovania)
 • Priamy internetový prístup prostredníctvom účtu AbventID
 • K dispozícii je pre verzie 5, 6, 7, 2019, 2020 aj 2021 programu Artlantis.

S príchodom najaktuálnejšej verzie programu Artlantis 2021, spoločnosť Abvent uviedla na trh celkom nový MediaStore, ktorý je vylepšení z hľadiska vyhľadávacieho nástroja aj ergonómie. 

 • Jasnejšie a čitateľnejšie rozhranie
 • Rýchlejšia navigácia
 • Rýchlejšie a jednoduchšie vyhľadávanie médií pomocou systému značiek
 • Priamy prístup cez webový prehliadač mediastore.artlantis.com ) pripojením k vášmu prístroju Abvent iD
 • K dispozícii pre verzie Artlantis 5, 6, 7, 2019, 2020 a 2021 

50 nových stromov

Tímy Abvent R&D a Creative Studio v spolupráci s XFrog pridali do obchodu Artlantis MediaStore 50 nových 3D stromov. Tieto diverzifikované stromy obohacujú súbor ostatných objektov v rámci exteriérových ​​scén.

50 nových 3D postáv

Tímy Abvent R&D a Creative Studio Teams v spolupráci so spoločnosťou AXYZ obohatili knižnicu Artlantis MediaStore o celkom nové 3D postavy. Vybrať si môžete spomedzi 50 postáv z rôznych etnických skupín s rôznymi postojmi a situáciami pre ešte realistickejšie scény.

60 nových tropických rastlín

Artlantis MediaStore taktiež ponúka 60 nových tropických stromov z kolekcie Xfrog. Objekty predstavujú 20 druhov stromov v troch rôznych veľkostiach. 

60 nových nádherných kvetov

Tímy Abvent R&D a Creative Studio v spolupráci  s XFrog obohatili knižnicu Artlantis MediaStore o 60 nových nádherných kvetov! Vybrať si môžete z 20 druhov kvetov v troch rôznych veľkostiach.

Windows_logo
25345-apple-logo-icon-vector-icon-vector-eps

Doporučená konfigurácia:
operační systém: Windows 10 / 64 bits
CPU: Intel Core i7, 4+ Core
pamäť (RAM): 16 GB
grafická karta: 2 GB OpenGL kompatibilný
priestor na disku: 5 GB
internet: rýchle pripojenie (aktivácia a download inštalácia)
troj tlačítková myš

Doporučená konfigurácia:
operační systém: MacOS Sierra / 64 bits
CPU: Intel Core i7, 4+ Core
pamäť (RAM): 16 GB
grafická karta: 2 GB OpenGL kompatibilný
priestor na disku: 10 GB
internet: rýchle pripojenie (aktivácia a download inštalácia)
troj tlačítková myš

Minimálna konfigurácia:
operačný systém: Windows 7 / 64 bits
CPU: Intel® i3 4Core 2GHz
pamäť (RAM) : 8 GB
grafická karta: 1 GB OpenGL kompatibilný
priestor na disku: 5 GB
internet: rýchle pripojenie (aktivácia a download inštalácia)
* grafické chipsety nie sú podporované

Minimálna konfigurácia:
operačný systém: Mac OS X Mojave (10.14), Catalina (10.15), Big Sur (11)
CPU: Intel® i3 4Core 2GHz
pamäť (RAM) : 8 GB
grafická karta: 1 GB OpenGL kompatibilný
priestor na disku: 10 GB
internet: rýchle pripojenie (aktivácia a download inštalácia)
* grafické chipsety nie sú podporované

Kompatibilita

Modo, Blender, Lightwave, Maya, Cinema4D, 3DS, SketchUp, Rhino, FormZ, Arc+, AutoCAD, Vectorworks, Revit, Archicad,

Photoshop, SketchUp, Twinmotion, iVisit360

Podporované dátové formáty

Import: DXF, DWG, OBJ, FBX, 3DS, IFC

Export: JPG, PNG, TIF, TGA, BMP, EPX, PSD, AVI, MOV, DWF, OBJ, SKP, TMA