Školenie Archicadu v Košiciach

12. – 13. február 2024

Projektovanie od základov v Košiciach

Pri kúpe trvalej licencie Archicadu do 30 dní od absolvovania školenia Vám cenu školenia odpočítame!

Školenia pre začiatočníkov sú orientované na základy BIM projektovania – tvorba 3D modelu stavby  a viacstupňovej dokumentácie. Sú určené najmä pre architektov, stavebných inžinierov, projektantov stavebných profesií, urbanistov, interiérových designérov aj BIM manažérov. 

Cieľom školenia je oboznámiť sa s filozofiou Archicadu, naučiť sa používať základné funkcie a nástroje a vytvoriť vzorový projekt pomocou 3D BIM modelu. Súčasťou školenia je orientácia na profesie a spolupráca na báze BIM modelu.

Školenia prebiehajú prednáškovou formou. Každý účastník získa certifikát o úspešnom absolvovaní školenia Archicadu pre začiatočníkov.

Stretneme sa:

📍  SPŠ stavebná a geodetická, Lermontova 1, 040 01 Košice
🗓   12. – 13. február 2024
⏰  09:00 -15:00 hod.
💰  300€ bez DPH
      150 € bez DPH pre zákazníkov so servisnou zmluvou Archi+/ Forward
      bezplatne pre študentov a učiteľov s platným ISIC/ITIC preukazom

Obsah školenia:

  • BIM (informačný model budovy) – základná filozofia
  • ArchiCAD – pracovné prostredie a filozofia programu
  • Základné nástroje a ich nastavenie (stena, doska, strecha, stĺp, terén…), parametre, 2D a 3D reprezentácia
  • Podlažia, vrstvy, rezy, pohľady, pracovné listy
  • Tvorba komplexného BIM modelu pomocou základných nástrojov
  • Navigátor – Mapa projektu, Mapa zobrazení, Výkresová zložka – väzby, vzájomné prepojenie a nastavenia
  • Práca v pôdorysoch a 3D okne, pracovné roviny, vodiace čiary, Informátor, paletky
  • Tabuľky, zoznamy, výkaz výmer, Zóny a tabuľky miestností
  • Import, export, optimalizácia výstupu, externé referencie (IFC, DWG, DXF, DGN…)
  • Vizualizácia

REGISTRÁCIA

MIESTO:    SPŠ stavebná a geodetická, Lermontova 1, 040 01 Košice
DÁTUM:     12. – 13. február 2024
ČAS:          09:00 – 15:00 hod.
CENA:        300 € bez DPH, 150 € bez DPH pre zákazníkov so servisnou zmluvou Archi+/ Forward, BEZPLATNE pre študentov a učiteľov