DDS-CAD

Programy rady DDS-CAD sú samostatné programy, ktoré sú od svojho začiatku vyvíjané ako špecializované aplikácie pre oblasť stavebníctva.  DDS. CAD sa zaraďuje medzi BIM nástroje a patrí medzi tie softvéry, ktoré veľmi dobre používajú súbory formátu IFC.

 

DDS-CAD MEP

Program je určený na návrhy vnútorných rozvodov v trojrozmernom priestore (3D) s pôdorysmi, ľubovoľných pohľadov, perspektív, rezov a schém. Obsahuje všetky profesie TZB – zdravotechniku, vzduchotechniku a elektroinštaláciu. Program obsahuje systém vlastných ľubovoľne rozšíriteľných knižníc a databáz výrobkov. Knižnice sú neoddeliteľnou súčasťou  programu a obsahujú bežne používané normy ČSN a DIN/EU.  Základná databáza obsahuje vzory prístrojov tak, aby bolo možné doplňovať ďalšie konkrétne výrobky. Pôdorys je možné načítať pomocou formátov DXF/DWG alebo IFC.

 

DDS-CAD ZTI/T

Program je určený pre návrh rozvodov zdravotechniky a vykurovania v trojrozmernom priestore, ale aj  v pôdorysoch, ľubovoľných pohľadoch, perspektívach a rezoch. Program obsahuje systém vlastných ľubovoľne rozšíriteľných knižníc a databáz výrobkov. Základná databáza obsahuje vzory prístrojov tak, aby ich bolo možné doplňovať o konkrétne výrobky. Knižnice obsahujú bežne používané značky pre ČSN EN a DIN, Pôdorysy stavby je možné načítať z iných CAD/BIM programov pomocou formátov DXF/DWG alebo IFC. Tiež v samostatnom DDS-CAD je možné nakresliť jednoduchý pôdorys v prípade, že ho projektant nedodal v elektronickej forme. Štandardnou súčasťou programu sú vstavané výpočty na dimenzovanie potrubia , tepelné straty a tlakové straty a rada podporných funkcií pre pomoc pri návrhoch rozvodov. Výstupom je tiež výpis materiálov. DDS-CAD disponuje funkciou detekcie kolízii navrhovaných konštrukcií.

 

DDS-CAD VZT

Program je určený pre návrh rozvodov vzduchotechniky v trojrozmernom priestore, ale aj  v pôdorysoch, ľubovoľných pohľadoch, perspektívach a rezoch. Program obsahuje systém vlastných ľubovoľne rozšíriteľných knižníc a databáz výrobkov. Základná databáza obsahuje vzory prístrojov tak, aby ich bolo možné doplňovať o konkrétne výrobky. Knižnice obsahujú bežne používané značky pre ČSN EN a DIN, Pôdorysy stavby je možné načítať z iných CAD/BIM programov pomocou formátov DXF/DWG alebo IFC. Tiež v samostatnom DDS-CAD je možné nakresliť jednoduchý pôdorys v prípade, že ho projektant nedodal v elektronickej forme. Štandardnou súčasťou programu sú vstavané výpočty na dimenzovanie potrubia , tepelné straty a tlakové straty a rada podporných funkcií pre pomoc pri návrhoch rozvodov. Výstupom je tiež výpis materiálov. DDS-CAD disponuje funkciou detekcie kolízii navrhovaných konštrukcií.

 

DDS-CAD elektro

Program je určený pre návrh vnútorných rozvodov elektroinštalácie v trojrozmerných priestoroch, ale aj  v pôdorysoch, ľubovoľných pohľadoch, perspektívach a rezoch. Program obsahuje systém vlastných ľubovoľne rozšíriteľných knižníc a databáz výrobkov. Základná databáza obsahuje vzory prístrojov tak, aby ich bolo možné doplňovať o konkrétne výrobky. Knižnice obsahujú bežne používané značky pre ČSN EN a DIN, Pôdorysy stavby je možné načítať z iných CAD/BIM programov pomocou formátov DXF/DWG alebo IFC. Tiež v samostatnom DDS-CAD je možné nakresliť jednoduchý pôdorys v prípade, že ho projektant nedodal v elektronickej forme. Do pôdorysu sa potom rozmiestnia jednotlivé prístroje vrátane zadania montážnej výšky, ktorá sa prepojí s vybraným káblom/vodičom. Výhodou pripojenie do obvodu tejto výšky sa prejaví v správnej kalkulácii dĺžok požitých káblov a vodičov. Program registruje všetky nekreslené obvody pre jednotlivé rozvádzače a po doplnení konkrétnych ističov, spínačov a ďalších prvkov je možné automaticky kresliť schémy rozvádzačov (jednopólové, viac polové, ovládacie, poprípade vnútorná náplň skrine). Výstupom je tiež výpis materiálov.