BIMx

BIMx je viacnásobne ocenená interaktívna, 3D prezentačná, mobilná aplikácia pre architektov, ktorí vytvárajú nové štandardy prezentácie svojich projektov. Pomocou integrovanej technológie Hyper-model priamo v Archicade sa výkresová dokumentácia dokáže rýchlo a jednoducho pripojiť priamo k modelu prostredníctvom navigácie projektov 2D a 3D budov. BIMx pomáha preklenúť priepasť medzi dizajnovým štúdiom a stavbami.

Prehľadná a funkčná prezentácia

3D navigácia v reálnom čase a funkcia príťažlivosť, zapínanie a vypínanie vrstiev (hladín), preletový mód, rozpoznanie možnosti priechodu (múr / otvorené dvere), prednastavené “prechádzky”, informácie o objektoch – povrchová úprava, objemy, rozmery a množstvo – toto všetko možno zobraziť jednoduchým pohybom myši alebo prsta. Presné rozmery možno “odčítať” počas prehliadania objektu v reálnom čase. BIMx pracuje s dvoma typmi zobrazenia: tieňované Open-GL (iba ray-tracing) alebo Global Illumination (aj radiozita).

Navyše možno prepínať medzi módmi zobrazenia odtieňov šedej, skryté hrany a obrysové kontúry, prezentácia je tak jednoznačne zrozumiteľná. Poloha slnka, výška kamery a zorný uhol, rovnako ako jas zobrazenia a transparentnosť sú parametre, ktorých nastavenie dáva prezentácii profesionálny charakter a ktoré prispievajú k zrozumiteľnému vysvetlenie návrhu. Vďaka schopnosti BIMx vytvárať 3D za pomoci vstavaného Open-GL rendrovacieho enginu, dokáže model zobraziť aj formou obrysových čiar a zvýrazniť tak kontrast medzi objektmi.

Technológia "hyper model"

maxresdefault

Technológia hyper-model prenáša “živý” BIM projekt na dotykovú obrazovku tabletov aj telefónov. To, čo robí BIMx hyper-model unikátnym, je spôsob prepojenia 3D modelu s 2D dokumentmi. Hyperlinky, koncepčne podobné akýmkoľvek hypertextovým odkazom na webe, sú reprezentované grafickými značkami. Značky sú kontextovo umiestnené v 3D priestore aj na 2D výkresoch. Kliknutím na značku prechádza užívateľ do zvoleného dokumentu. Prechod medzi dokumentmi neprebehne skokom, ale jeden “priestor” sa plynulo transformuje do druhého. Zorientovať sa v modeli a pochopiť význam jednotlivých výkresov aj vzťahy medzi nimi je jednoduché, a to aj prípade komplexných projektov. Napomáha tomu aj funkcia orezávanie modelov interaktívnym posuvníkom, umožňujúci odrezať kus modelu a pozrieť sa dovnútra.

BIMx Docs

Novo doplnená technológia “hyper-model” do systému BIMx plne integruje 2D s 3D. Prechádzanie 3D modelom je rozšírené o možnosť zobrazovať súvisiace 2D výkresy. Prezeranie BIM projektu, resp. prechádzanie medzi 3D modelom a výkresmi, je intuitívne, plynulé a oveľa rýchlejšie ako v iných “prehliadačkách” pracujúcich na mobilných zariadeniach. Aplikácia odvodená od pôvodnej aplikácie BIMx App s technológiou hyper-model dostala názov BIMx Doc. Žiadne iné mobilné riešenie neposkytuje tak výkonný prístupu k integrovanému BIM modelu. Stavebná dokumentácia môže obsahovať až niekoľko sto dokumentov. Aj v rámci projektu tejto veľkosti, BIMx Docs ponúka bleskovú rýchlosť navigáciu v rámci veľkých usporiadaní kníh. Táto funkcia sama o sebe, a to aj pre 2D kreslenie, robí BIMx Docs neprekonateľný nástroj pre každého.

Postup

Export BIMx modelu vrátane technológie hyper-model je štandardnou funkciou Archicadu. Pre nahranie BIMx modelu do mobilného zariadenia je niekoľko možností. Prvý je priama väzba medzi Archicad a BIMx modelom uloženým v cloud systéme Graphisoft BIMx Transfer Service. Táto varianta zaisťuje, že je neustále dostupná aktuálna verzia projektu. Transfer Service môže tiež fungovať ako úložisko archicadovských projektov, s ktorými sa dá potom pracovať napríklad priamo zo stavby. Ďalšími alternatívami sú načítanie BIMx modelu prostredníctvom iTunes (počítač je s tabletom / telefónom prepojený káblom), preposlanie modelu e-mailom alebo využitie služieb ako je Dropbox. Tieto alternatívy však nedokážu zabezpečiť automatickú aktualizáciu BIMx modelu.

Untitled-47

3 verzie aplikácie BIMx

BIMx

BIMx poskytuje bezplatný prístup k 3D časti všetkých BIM modelov vo formáte .bimx. Upgrade licencie na je BIMx PRO je ľubovoľná. Klienti tak získajú prístup k celému obsahu projektov.

  • Odporúčaný pre investorov a klientov
  • BIMx je dostupný zadarmo

BIMx PRO

BIMx PRO poskytuje prístup k celému obsahu .bimx projektov vrátane 2D aj 3D obsahu. Licencia na jeden konkrétny prístroj umožňuje prístup k ľubovoľnému počtu celých BIM projektov.

  • Odporúčaný pre architektov a projektantov
  • BIMx PRO získate za 50 EUR

BIMx Model Sharing

BIMx Model Sharing ponúka možnosť prístupu neobmedzeného počtu klientov na jeden BIMx Hyper-model (vrátane 2D a 3D obsahu).

  • Odporúčaný pre tímy architektov, dodávateľov i investorov
  • BIMx Model Sharig získate za 50 EUR