BIMx

BIMx

3D prezentačný nástroj

Viacnásobne ocenený BIMx je vybavený Hyper-modelom, jedinečnou technológiou pre integrovanú navigáciu projektov 2D a 3D budov. BIMx pomáha preklenúť priepasť medzi dizajnovým štúdiom a stavbami.

Graphisoft BIMx 

BIMx je jedinečný, interaktívny, 3D prezentačný nástroj pre architektov, ktorí chcú vytvárať nové štandardy pre prezentáciu vlastných projektov. Umožňuje prezentovať model na mobilných zariadeniach. S ArchiCADom 17 uvedená technológia Hyper-model dokáže k modelu pripojiť výkresovú dokumentáciu.

BIMx slúži pre vytváranie presvedčivých a zrozumiteľných prezentácií. 

3D navigácia v reálnom čase a funkcia príťažlivosť, zapínanie a vypínanie vrstiev (hladín), preletový mód, rozpoznanie možnosti priechodu (múr / otvorené dvere), prednastavené “prechádzky”. Informácie o objektoch – povrchová úprava, objemy, rozmery a množstvo – toto všetko možno zobraziť kliknutím myši. Presné rozmery možno “odčítať” počas prehliadania objektu v reálnom čase.

BIMx pracuje s dvoma typmi zobrazenia: tieňované Open-GL (iba ray-tracing) alebo Global Illumination (aj radiozita). Navyše možno prepínať medzi módmi zobrazenia odtieňov šedej, skryté hrany a obrysové kontúry, prezentácia je tak jednoznačne zrozumiteľná. Poloha slnka, výška kamery a zorný uhol, rovnako ako jas zobrazenia a transparentnosť sú parametre, ktorých nastavenie dáva prezentácii profesionálny charakter a ktoré prispievajú k zrozumiteľnému vysvetlenie návrhu. Vďaka tomu, že BIMx vytvára 3D za pomoci vstavaného Open-GL rendrovacieho enginu, dokáže model zobraziť aj formou obrysových čiar a zvýrazniť tak kontrast medzi objektmi.

Snímka

BIMx Docs 

Do systému BIMx novo doplnená technológia “hyper-model” plne integruje 2D sa 3D. Prechádzanie 3D modelom je rozšírené o možnosť zobrazovať súvisiace 2D výkresy. Prezeranie BIM projektu, resp. prechádzanie medzi 3D modelom a výkresmi, je intuitívne, plynulé a oveľa rýchlejšie ako v iných “prehliadačkách” pracujúcich na mobilných zariadeniach. Aplikácia odvodená od pôvodnej aplikácie BIMx App s technológiou hyper-model dostala názov BIMx Doc.

Popis technológie “hyper-model” 

Technológia hyper-model prenáša “živý” BIM projekt na dotykovú obrazovku tabletov aj telefónov. To, čo robí BIMx hyper-model unikátny, je spôsob prepojenia 3D modelu s 2D dokumentmi. Hyperlinky, koncepčne podobné akýmkoľvek hypertextovým odkazom na webe, sú reprezentované grafickými značkami. Značky sú kontextovo umiestnené v 3D priestore aj na 2D výkresoch. Kliknutím na značku prechádza užívateľ do zvoleného dokumentu. Prechod medzi dokumentmi neprebehne skokom, ale jeden “priestor” sa plynulo transformuje do druhého. Zorientovať sa v modeli a pochopiť význam jednotlivých výkresov aj vzťahy medzi nimi je jednoduché, a to aj prípade komplexných projektov. Napomáha tomu aj funkcia orezávanie modelov interaktívnym posuvníkom, umožňujúci odrezať kus modelu a pozrieť sa dovnútra.

Žiadne iné mobilné riešenie neposkytuje tak výkonný prístupu k integrovanému BIM modelu. Stavebná dokumentácia môže obsahovať až niekoľko sto dokumentov. Aj v rámci projektu tejto veľkosti, BIMx Docs ponúka bleskovú rýchlosť navigáciu v rámci veľkých usporiadaní kníh. Táto funkcia sama o sebe, a to aj pre 2D kreslenie, robí BIMx Docs neprekonateľný nástroj prakticky pre každého.

Postup práce Export BIMx modelu vrátane technológie hyper-model je štandardnou funkciou ArchiCADu 17. Pre následné nahranie BIMx modelu do mobilného zariadenia je niekoľko možností. Prvý je priama väzba medzi ArchiCAD a BIMx modelom uloženým v cloud systéme Graphisoft BIMx Transfer Service. Táto varianta zaisťuje, že je neustále dostupná aktuálna verzia projektu. Transfer Service môže tiež fungovať ako úložisko archicadovských projektov, s ktorými sa dá potom pracovať napríklad priamo zo stavby. Ďalšími alternatívami sú načítanie BIMx modelu prostredníctvom iTunes (počítač je s tabletom / telefónom prepojený káblom), preposlanie modelu e-mailom alebo využitie služieb ako je Dropbox. Tieto alternatívy však nedokážu zabezpečiť automatickú aktualizáciu BIMx modelu.

3 verzie aplikácie BIMx

Zdieľanie BIM projektov teraz ešte jednoduchšie. GRAPHISOFT®, líder na trhu dodávateľov BIM (Building Information Modeling) softvérov pre architektov, uviedol zjednodušený a flexibilnejší systém licencií pre BIMx – ocenenú BIM prezentačnú aplikáciu. Vylepšené a rozšírené možnosti licencovania na Apple Appstore boli vytvorené na žiadosť samotných užívateľov. Dostupné sú tri verzie aplikácie BIMx: BIMx, BIMx PRO, BIMx Model Sharing.

BIMx     

Odporúčaný pre investorov a klientov.

BIMx poskytuje bezplatný prístup k 3D časti všetkých BIM modelov vo formáte .bimx. Táto licencia môže byť kedykoľvek upgradeovaná na BIMx PRO. Klienti tak získajú prístup k celému obsahu projektov.

BIMx je dostupný zadarmo

BIMx PRO

Odporúčaný pre architektov a projektantov.

BIMx PRO poskytuje prístup k celému obsahu .bimx projektov vrátane 2D aj 3D obsahu. Licencia na jeden konkrétny prístroj umožňuje prístup k ľubovoľnému počtu celých BIM projektov.

BIMx PRO získate za 50 EUR.

BIMx Model Sharing

Odporúčaný pre tímy architektov, dodávateľov i investorov.

BIMx Model Sharing ponúka možnosť prístupu neobmedzeného počtu klientov na jeden BIMx Hyper-model (vrátane 2D a 3D obsahu).

BIMx Model Sharig získate za 50 EUR.