Twinmotion 2020.2

Twinmotion je softvér pre prechádzanie 3D priestorom a vytváranie virtuálnej reality. Je vyvinutý pre operačný systém Windows/ Mac OS, ktorý mení spôsob, akým dizajnéri a inžinieri interagujú so svojimi modelmi. Kompatibilita s každým 3D modelovacím softvérom na súčasnom trhu, Twinmotion je ideálnym riešením pre profesionálov v oblasti architektúry, stavebníctva, urbanizmu a krajinárstva, bez ohľadu na veľkosť a komplikovanosť ich projektov, počítačových zručností a použitých modelov CAD / BIM. Navrhnutý s jednoduchým, intuitívnym používateľským rozhraním, uľahčuje učenie a vlastnú prácu. Okrem toho, Twinmotion vytvára vysoko kvalitné obrázky a animácie v okamihu.

Virtuálna realita

Twinmotion poskytuje náhľady a úpravy scén v reálnom čase a rovnakej kvalite ako finálna vizualizácia prostredníctvom prepojenia s 3D okuliarmi HTC Vive, Oculus Rift a Gear VR. Twinmotion ponúka realistické osvetlenie a tieňovanie s viac ako 600 materiálmi PBR reagujúce na podmienky scény.

Média

Unikátom Twinmotionu je schopnosť produkovať stereoskopické obrázky, panorámy, videá vysokého rozlíšenia alebo videá 360° či zdielateľné interaktívne prezentácie v reálnom čase.

Geolokalizácia

Twinmotion dokáže umiestniť BIM projekt do kontextu konkrétneho prostredia OpenStreetMap, vďaka informáciám o zemepisných súradniciach, nadmorskej výške a orientácii obsiahnuté v samotnom BIM projekte.

Knižnice stafážnych objektov

Knižnica stafážnych objektov je systematicky organizovaná do niekoľkých zložiek. Okrem statických objektov, ako nábytok či skaly, je možné prostredie scény obohatiť aj o súvisiace zvuky či animované ľudské postavy, vodné hmoty (bazény, jazerá, oceány), vozidlá, zvieratá a vegetáciu, ktoré sú v neprežitej interakcií s vplyvmi nastaveného prostredia, teda reliéfom pozemku, denným/ nočným svetlom, ročným obdobím alebo počasím. Pohyb týchto objektov závisí iba od nastavení ich dráhy, smeru, a rýchlosti. Všetky statické/ animované objekty a použité materiály neustále reagujú na prostredie scény, čím garantujú svoj znamenitý foto-realistický vizuál.

Twinmotion2020.2VID Architecture_1
Twinmotion2020.2Arne Van Keer_1

BIMmotion

BIMmotion je samospustitelný mono/ stereoskopický dokument, ktorý možno zdieľať so všetkými účastníkmi projektu, ktorí môžu projektom prechádzať voľne alebo definovanou trasou.

Import 3D modelu

Twinmotion je k dispozícii pre Windows aj macOS, kompatibilní s každým CAD/BIM programom vrátane formátov FBX, SKP, C4D a OBJ. Taktiež je možné spojiť niekoľko Twinmotion projektov do jedného alebo projekty obohatiť načítaním obrázkov vo formátoch DDS, PNG, PSD, JPG, TGA.

BIM synchronizácia

Twinmotion umožňuje priame prepojenie s programami Archicad®, Autodesk Revit®, Rhinoceros® a SketchUp Pro®. Všetka geometria 3D modelu a všetky BIM informácie vrátane ich hierarchickej štruktúry sú prenesené do Twinmotionu jedným kliknutím myši.

body-puddles-news-twinmotion2020-2-1920x1080-620556752
body-phase4-news-twinmotion2020-2-1920x1080-620763241

Vylepšené osvetlenie a rendering

Vylepšená svetlá a tiene založené na fyzikálnych výpočtoch

Kvalitnejší vzhľad scén je dosiahnutý prepracovaným systémom osvetlenia a tieňov. Scény sú počítané novou metódou globálneho osvetlenia priestoru obrazovky (SSGI), novou metódou výpočtu nepriameho osvetlenia a lepším základným nastavením, ktoré verne zobrazuje fyzikálne zdroje svetla.

Fyzikálne nebo

Pre exteriérové scény je pridané nové fyzikálne atmosférické slnko a obloha, ktoré realisticky zobrazujú rôzne polohy, ročné obdobia, denný čas – vrátane krásnych západov slnka.

Twinmotion2020_PR06

Priestorové svetlá

Nové priestorové a objemové svetlá umožňujú simulovať osvetlenie veľkých povrchov, ako sú stropné panelové svietidlá alebo veľké okná, ktoré vyplňujú priestor rozptýleným osvetlením

Volumetrické svetlá

Nastavenia pre „omni“ (lúče z bodu všetkými smermi) a „spot“ (lúče do kužeľa) svetlá umožňuje vytvoriť efekt svetelných lúčov viditeľných skrz častice vznášajúcich sa vo vzduchu ako napríklad hmla, opar, prach alebo dym.

Hĺbka poľa

Hĺbka ostrosti zodpovedá hĺbke ostrosti skutočnej kamery a napodobňuje filmové efekty. K dispozícii je tiež nová možnosť automatickej expozície, ktorá ponúka lepší dojem zo sledovania scény pri prechode z interiérov do exteriérov a naopak.

Vylepšený systém vegetácie

Vysoko kvalitné stromy

Vegetačný systém bol obohatený o novú sadu stromov s vysokým rozlíšením z procedurálneho organického 3D modelára Xfrog. Každý strom má viac polygónov ako v predošlej verzií. Rovnako je možné meniť ich 3 vekové úrovne a 4 ročné obdobia. Pre viac realizmu v scénach je pridané vyššie rozlíšenie textúr a materiálov, medzi ktoré pribudol obojstranný shader listov simulujúci priehľadnosť. Listy tiež viditeľne simulujú účinok vetra.

Twinmotion2020_PRVegetation04

Vysoko kvalitné kríky a iné

Ostatné typy vegetačných objektov, vrátane všetkých kríkov, boli nahradené vysokokvalitnými realistickými objektmi Quixel Megascans.

Rast vegetácie

Vizualizácia rastu novej výsadby v priebehu času je rozhodujúca pre mnohé architektonické projekty a projekty krajinnej architektúry, v niektorých prípadoch projektov financovaných štátom je táto vizualizácia dokonca povinná. Vďaka novému nástroju „Posuvník rastu“ je možné demonštrovať 3 vekové fázy stromov, ktoré sú reprezentované parametrickými objektmi. Nástroj umožňuje získať predstavu o tom, ako bude prostredie vyzerať hneď po výsadbe, následne o niekoľko rokov neskôr alebo ako bude vyzerať vegetácia plne dorastená.

Rozptyl vegetácie

Okrem rozmiesťovania vegetácie pomocou štetca, umožňuje nový nástroj rozptýliť vegetáciu na vybrané povrchy ako strechy alebo medzery v dlažbe.

Prispôsobenie trávy

K dispozícií sú nové možnosti zmien vzhľadu trávnikov, polí a záhrad nastavením veľkosti, odtieňu, pruhov, suchosti trávy či účinku vetra

Vylepšené „nanášanie“ vegetácie

Po rozmiestnení trávy štetcom je možné neustále upravovať jej hustotu pomocou systému vrstiev, ktorý je schopný skryť a odkryť pôvodné vrstvy pre lepšie znázornenie komplexnosti scén.

Realistickejšie ľudské postavy

Realistickejšie postavy

Knižnica 3D postáv je vylepšená a doplnená kvalitnými fotograficky naskenovanými animovanými objektmi. K dispozícií je 62 nových postáv s piatimi variantmi outfitov a ďalších 82 pózujúcich 3D postáv. Všetky postavy pochádzajú z produkcie spoločnosti AXYZ, ktorá sa špecializuje na tvorbu 3D postáv pre architektonické vizualizácie.

Twinmotion2020_PRCharacters01

Prezentácia a revízia projektov

Twinmotion Prezentér

Twinmotion Presenter umožňuje zdielať projekt prostredníctvom samo-spustiteľného exe súboru bez potreby inštalácie Twinmotionu. Jednoduchým spôsobom je možné vytvoriť prezentáciu s nastaviteľnými pohľadmi a preletmi – voľný, predvolený, uzamknutý – divák si teda môže prejsť projektom voľne alebo spustiť predvolenú trasu.

Nástroj Poznámka

Pomocou nového nástroja Poznámka je možné pridávať anotácie a poznámky k objektom vo vytvorenej scéne. Poznámky sú užitočné najmä pre spätnú väzbu počas vývoja projektu alebo pre označenia obchodne-technických informácií o dodávateľoch či cenách. Anotácie môžu byť exportované do formátu BCF (štandard IFC) v súbore zip a načítané do Archicadu a iných BIM aplikácií. 

Nové možnosti materiálov a textúr

Video ako materiál

Možné je importovať video kódované H264 ako materiál. Alfa kanály sú rešpektované. To umožňuje simulovať rôzne prvky ako pustenú televíziu či oheň v krbe. Ak je projekt exportovaný vo forme videa, reprezentujúci materiál je synchronizovaný.

Matné sklo

Materiál matné sklo umožňuje simuláciu priesvitných prvkov rozptyľujúcich svetlo ako napríklad sklenená zástena v kúpeľni.

Twinmotion2020_PRGlow01

Materiál imitujúci svetlo

Vylepšený materiál „žiari“ je zdrojom globálneho osvetlenia priestoru. Tento materiál je ideálnym nástrojom na reprezentáciu neónových svetiel, monitorov a ďalších žiariacich objektov.

Röntgenový materiál

Objekty schované za inými objektmi je možné vidieť pomocou možnosti röntgenového žiarenia bežných materiálov. Prostredníctvom tejto funkcie je možné vizualizovať napr. technické rozvody ako ventilačné otvory v strope alebo potrubie pod podlahou.

Twinmotion2020_PRXray01
Windows_logo
logo-de-Apple
Doporučená konfigurácia:
operační systém: Windows 10 / 64 bits
CPU: Intel Core i7 nebo odpovedajúca
pamäť (RAM): 16 GB
grafická karta: 8 GB – kompatibilný s DirectX 11
priestor na disku: 5 GB
internet: rýchle pripojenie (aktivácia a download inštalácia)
troj tlačítková myš
Doporučená konfigurácia:
operační systém: MacOS Sierra / 64 bits
CPU: Intel Core i7
pamäť (RAM): 16 GB
grafická karta: 8 GB – kompatibilný s Metal 1.2
priestor na disku: 10 GB
internet: rýchle pripojenie (aktivácia a download inštalácia)
troj tlačítková myš
Minimálna konfigurácia:
operačný systém: Windows 7 / 64 bits
CPU: Intel Core i5 or equivalent
pamäť (RAM) : 8 GB
grafická karta: 4 GB – kompatibilný s DirectX 11
priestor na disku: 5 GB
internet: rýchle pripojenie (aktivácia a download inštalácia)
troj tlačítková myš
Minimálna konfigurácia:
operačný systém: MacOS 10.12 / 64 bits
CPU: Intel Core i5
pamäť (RAM) : 8 Go
grafická karta: 4 GB – kompatibilný s Metal 1.2
priestor na disku: 10 GB
internet: rýchle pripojenie (aktivácia a download inštalácia)
troj tlačítková myš