Twinmotion 2020

Vylepšené svetlá a rendering

Kvalitnejší vzhľad scén je dosiahnutý vďaka prepracovanému systému osvetlenia a tieňov. Scény sú počítané novou metódou globálneho osvetlenia priestoru obrazovky (SSGI), novou metódou výpočtu nepriameho osvetlenia a lepším základným nastavením, ktoré verne zobrazuje fyzikálne zdroje svetla.

Pre exteriérové scény je pridané nové fyzikálne atmosférické slnko a obloha, ktoré realisticky zobrazujú rôzne polohy, ročné obdobia, denný čas – vrátane krásnych západov slnka.

1

Nové priestorové a objemové svetlá umožňujú simulovať osvetlenie veľkých povrchov, ako sú stropné panely alebo okná a umožňuje vložiť do scény rôzne efekty atmosféry v podobe hmly, oparu, prachu alebo dymu. Hĺbka ostrosti zodpovedá hĺbke ostrosti skutočnej kamery a napodobňuje filmové efekty. K dispozícii je tiež nová možnosť automatickej expozície, ktorá poskytuje lepší zážitok zo sledovania scény pri prechode z interiérov do exteriérov a naopak.

Knižnica materiálov je obohatená o nový materiál X-RAY, ktorý umožňuje prezeranie uzavretých objektov, ako je vzduchotechnika a potrubia, materiál z matného skla, materiál vyžarujúci svetlo (vďaka SSGI) a možnosť pridať video ako materiál, vhodný pri simulácii televíznych obrazoviek alebo blikajúcich svetiel (výbojok).

2

Vylepšený vegetačný systém

Vegetačný systém bol obohatený o novú sadu stromov s vysokým rozlíšením, ktoré boli prevzaté z organického 3D modelára Xfrog. Každý strom, ktorý ma viac polygónov, má možnosť zmeny troch vekových kategórií a štyroch ročných období. Pre viac realizmu v scénach bolo pridané vyššie rozlíšenie textúr a materiálov, a tiež nový obojstranný shader listov s podpovrchovým rozptylom, ktorý zobrazuje účinky filtrovania svetla listami. Ostatné vegetačné objekty vrátane kríkov boli nahradené vysokokvalitnými objektmi Quixel Megascans.

3

Vizualizácia rastu novej výsadby v priebehu času je rozhodujúca pre mnohé architektonické projekty a projekty krajinnej architektúry, v niektorých prípadoch projektov financovaných štátom je táto vizualizácia dokonca povinná. Vďaka novému nástroju programu Twinmotion 2020 „Posuvník rastu“, ktorý mení nastavenia rastu a ročných období pre vegetáciu, je ľahké ukázať, ako sa projekt bude meniť a vyzerať o niekoľko rokov neskôr.

Medzi ďalšie nové funkcie patrí nový nástroj na „rozptyľovanie,“ ktorý aplikuje rôzne typy vegetácie na určenú plochu, nové možnosti nastavenia trávy v rôznych trávnatých plochách, alebo vylepšenia v systéme vykresľovania.

4

Realistickejšie postavy

Knižnica 3D postáv bola nahradená kvalitnejšou knižnicou, ktorá zvyšuje dôveryhodnosť a atmosféru scén. K dispozícii je 62 animovaných postáv, z ktorých každá má možnosť výberu z piatich rôznych outfitov a ďalších 82 pózujúcich postáv. Všetky postavy pochádzajú z dizajnu AXYZ, ktorý sa špecializuje na poskytovanie 3D postáv pre architektonické vizualizácie.

5
6

Synchronizácia s Rhino jedným kliknutím

Twinmotion 2020 komunikuje už aj s programom Rhinoceros pomocou technológie Direct Link, ktorá doteraz umožňovala spoluprácu s programami, ako sú ARCHICAD, Revit, SketchUp a RIKCAD. Toto prepojenie umožňuje synchronizovať dáta programu Rhinoceros+Grasshopper s programom Twinmotion jediným kliknutím so zachovaním organizácie a hierarchie, ako aj automatickým nahradením pôvodných materiálov materiálmi Twinmotion PBR. Podpora bola aktualizovaná aj pre  SketchUp Pro 2020.

Prezentácia a kontrola projektu

Nástupca BIMmotion, nový Twinmotion presenter, umožňuje zdieľať individuálny projekt v samotnom prehliadači ako samospustiteľný exe súbor, takže zákazníci a investori si môžu prezerať projekt bez potreby inštalácie programu Twinmotion. Jednoduchým spôsobom je možné nastaviť body pozorovania a dráhy kamier s možnosťou nastavenia troch úrovní – voľný, predvolený a uzamknutý, čo umožňuje nastaviť, akým spôsobom si môžu pozorovatelia prehrávať dané scény.

Nový nástroj Poznámka je vhodný na tvorbu negrafických údajov a poznámok, ktoré je možné zaznamenať počas prehrávania vytvorených scén.  Anotácie môžu byť exportované do formátu BCF (štandard IFC) v súbore zip a načítané do ARCHICADu alebo iných BIM aplikácií, čo zjednodušuje návrhový a kontrolný proces.

Interaktívne menu v režime VR 

Twinmotion predstavuje mimoriadne jednoduchý pracovný postup, ktorý prinesie BIM do VR len 2 kroky. Poskytuje klientom možnosť “fyzicky” byť v projekte a preskúmať oblasť vlastným spôsobom a vlastnou rýchlosťou. Interaktívne menu ovládané riadiacimi jednotkami VR bolo pridané do režimu Twinmotion VR, čo umožňuje prístup k hlavným parametrom Twinmotion: počasie, čas, médiá, zoznam materiálov, fázovanie atď. Je k dispozícii pre režim VR v rámci služby Twinmotion a pre režim BIMmotion. 

Measure-Capture

Indikátor kompasu 

Nájdite pravý sever! Do lokalizačného doku bol pridaný kompas, ktorý označuje Sever priamo vo výreze pri lokalizácii projektu. 

Maximálna možnosť osvetlenia 

Niektoré parametre v službe Twinmotion potrebujú čas, aby konvergovali na ich plné efekty, ako napríklad Globálne osvetlenie, DFAO a TXAA. Aktiváciou možnosti Maximálneho osvetlenia aplikácia Twinmotion predbežne vykresľuje médium 120 krát pred získaním konečného média, aby sa zlepšila kvalita vykresľovania. 

Decals

Clay rendering mode 

Použite Clay render a jeho systém vrstvy na pridanie hodnoty projektu. Režim renderovania s hrou a jeho príslušné nastavenia boli pridané do doku Visual Effects pod nastavením médií. 

Zlepšené environmentálne systémy 

Nové možnosti počasia a osvetlenia boli pridané do prístavu Príroda vrátane nastavení vetra, obklopenia okolia, nastavenia mesiaca. 

Revit & ARCHICAD aktualizácia dynamického odkazu 

Pridanie možnosti zbalenia, ktorá vykazuje výrazný zisk z hľadiska výkonnosti. Rýchlosť synchronizácie je až o 50% rýchlejšia. 

VR01

Korekcia perspektívy  

Teraz je možné opraviť pohľad na obrázok a video vytvorené v programe Twinmotion 2019. Možnosť Korekcia perspektívy sa nachádza v časti Nastavenia fotoaparátu> Držiak médií. 

Measure tool / Nástroj na meranie 

Inteligentný nástroj merania bol pridaný k doku Urban. Automaticky merať vzdialenosť medzi dvoma povrchmi alebo dvomi vybranými bodmi. 

NewFeatures-Capture

Ortografický pohľad 

Pridané ortografické pohľady s prednastavenými zarovnanými v osi (predná, zadná, atď.) a vstupná interakcia. Perfektné pracovisko pre architektov na správne a rýchle umiestnenie objektov. 

Reflexné sondy 

Reflexia prispieva k realite architektonického vykresľovania. Dve odrazové sondy (Sphere and Box) boli pridané do knižnice v kategórii Zväzok. Umožňuje zlepšenie odrazu vo Viewport a output médiu. Teraz je možné vytvoriť krásne zrkadlo! 

* Rozlíšenie odrazových sond možno upraviť v paneli Preferences; je predvolene nastavená na x64. Nezabudnite nastaviť na x1024 pre krásny zrkadlový efekt. 

Zmeniteľné položky knižnice 

Teraz je možné zmeniť materiál natívnej položky v knižnici Twinmotion. 

Terénny materiál 

Terén teraz používa mapu drsnosti. 

Uložiť pozíciu kamery na výrez 

Twinmotion udržiava polohu kamery pri opätovnom otvorení súboru a.tm

Windows_logo
logo-de-Apple
Doporučená konfigurácia:
operační systém: Windows 10 / 64 bits
CPU: Intel Core i7 nebo odpovedajúca
pamäť (RAM): 16 GB
grafická karta: 8 GB – kompatibilný s DirectX 11
priestor na disku: 5 GB
internet: rýchle pripojenie (aktivácia a download inštalácia)
troj tlačítková myš
Doporučená konfigurácia:
operační systém: MacOS Sierra / 64 bits
CPU: Intel Core i7
pamäť (RAM): 16 GB
grafická karta: 8 GB – kompatibilný s Metal 1.2
priestor na disku: 10 GB
internet: rýchle pripojenie (aktivácia a download inštalácia)
troj tlačítková myš
Minimálna konfigurácia:
operačný systém: Windows 7 / 64 bits
CPU: Intel Core i5 or equivalent
pamäť (RAM) : 8 GB
grafická karta: 4 GB – kompatibilný s DirectX 11
priestor na disku: 5 GB
internet: rýchle pripojenie (aktivácia a download inštalácia)
troj tlačítková myš
Minimálna konfigurácia:
operačný systém: MacOS 10.12 / 64 bits
CPU: Intel Core i5
pamäť (RAM) : 8 Go
grafická karta: 4 GB – kompatibilný s Metal 1.2
priestor na disku: 10 GB
internet: rýchle pripojenie (aktivácia a download inštalácia)
troj tlačítková myš

Organizácia projektu pomocou Scenegraphu

Izolácia objektov

Export scény z animácie

Tvorba DOF (hĺbka ostrosti)

Tvorba hmly

Práca s reflexnými sondami