Letná škola Archicadu

Letná škola Archicadu

12 hod.   |   3 dni   |   8:00 – 13:00

Pozývame Vás na DVE letné školenia BIM projektovania rôznych úrovní. Ukážeme si rýchle a efektívne metódy tvorby BIM modelu rôznych stavieb a projektovej dokumentácie. Školenie prebieha prednáškovou formou v našej školiacej miestnosti v Bratislave. Tešíme sa na Vás!

BIM projekt rodinného domu

📍 Tomášikova 19, 821 02 Bratislava (budova INGSTEEL, 2. poschodie)
📆 15. – 17. júl 2024
⏳ 08:00 -13:00 hod.
💰 300€ bez DPH (360€ s DPH), 150€ bez DPH (180€ s DPH) pre študentov

Obsah školenia:

 • BIM (informačný model budovy) – základná filozofia
 • ArchiCAD – pracovné prostredie a filozofia programu
 • Základné nástroje a ich nastavenie (stena, doska, strecha, stĺp, terén…), parametre, 2D a 3D reprezentácia
 • Podlažia, vrstvy, rezy, pohľady, pracovné listy
 • Tvorba komplexného BIM modelu pomocou základných nástrojov
 • Navigátor – Mapa projektu, Mapa zobrazení, Výkresová zložka – väzby, vzájomné prepojenie a nastavenia
 • Práca v pôdorysoch a 3D okne, pracovné roviny, vodiace čiary, Informátor, paletky
 • Tabuľky, zoznamy, výkaz výmer, Zóny a tabuľky miestností
 • Import, export, optimalizácia výstupu, externé referencie (IFC, DWG, DXF, DGN…)
 • Vizualizácia

Na záver školenia každý účastník získa certifikát o úspešnom absolvovaní školenia Archicadu.

Školenie sa uskutoční pri minimálnom počte 3 účastníkov. Počet miest je obmedzený. 

BIM projekt administratívnej budovy

📍 Tomášikova 19, 821 02 Bratislava (budova INGSTEEL, 2. poschodie)
📆 20. – 22. august 2024
⏳ 08:00 -13:00 hod.
💰 300€ bez DPH (360€ s DPH), 150€ bez DPH (180€ s DPH) pre študentov

Obsah školenia:

 • BIM – obsah a význam
 • Šablóna projektu – tvorba a nastavenie
 • Projekt rekonštrukcie –  filter rekonštrukcií, pracovné postupy
 • Profily – využitie, tvorba, editácia
 • Nástroje stĺp a trám – využitie a nastavenie
 • Schodisko – tvorba a nastavenie, tvorba a editácia zábradlia
 • Ľahký obvodový plášť – využitie, nastavenie, vykazovanie, popisovanie
 • Zóny – pokročilé využitie a nastavenie
 • Nástroj Varianty návrhu
 • Grafické štýly – využitie, tvorba a editácia
 • Navigátor – princípy efektívneho používania, automatizácia výkresov, publikácií, názvoslovia
 • Správa knižníc projektu
 • Správca vlastností a klasifikácie – náväznosť na výkazy výmer a tabuľky
 • Tabuľky
 • Moduly a externé referencie
 • Import a export, nastavenie prevodníkov
 • Kontrola modelu – grafické metódy, nástroje a doplnky na kontrolu

Na záver školenia každý účastník získa certifikát o úspešnom absolvovaní školenia Archicadu.

Školenie sa uskutoční pri minimálnom počte 3 účastníkov. Počet miest je obmedzený. 

V prípade absolvovania oboch školení je cena 500€ bez DPH.

REGISTRÁCIA

MIESTO:     Tomášikova 19, 821 02 Bratislava
DÁTUM:     15. – 17. júl 2024
ČAS:          08:00 – 13:00 hod.
CENA:        300 € bez DPH (360€ s DPH), 150 € bez DPH (180€ s DPH) pre študentov

REGISTRÁCIA

MIESTO:     Tomášikova 19, 821 02 Bratislava
DÁTUM:     20. – 22. august 2024
ČAS:          08:00 – 13:00 hod.
CENA:      300 € bez DPH (360€ s DPH), 150 € bez DPH (180€ s DPH) pre študentov