Online školenie Letná škola Archicadu

LETNÁ ŠKOLA ARCHICADU

Ako každý rok, aj toto leto sme pre Vás pripravili trojdňové online školenie „Letná škola Archicadu“ orientované na komplexnú tvorbu 3D informačného modelu stavby.

Komplexná tvorba BIM modelu pomocou základných funkcií a pokročilých pracovných postupov BIM projektovania je prezentovaná na konkrétnom príklade viacpodlažnej budovy. Školenie je určené všetkým používateľom programu, nakoľko sa precízne venuje kompletnému využitiu pracovného prostredia Archicadu.

Absolventi školenia získajú teoretické znalosti z oblasti BIM technológie, praktické skúsenosti v tvorbe 3D informačného modelu stavby a získajú informácie o spolupráci a výmene dát medzi odvetviami stavebnej projekcie. Nadobudnuté poznatky výrazne zvyšujú konkurencieschopnosť a postavenie účastníkov na trhu práce.

 

Základom kvalitného projektu je spoľahlivý softvér

STRETNEME SA

MIESTO:   Aplikácia ZOOM

DÁTUM:    17. – 19. 8. 2021

ČAS:          od 09:00 – 14:00 hod.

CENA:       200,- EUR bez DPH

                   100,- EUR bez DPH  pre zákazníkov so servisnou zmluvou Archi+

                   50,- EUR bez DPH pre študentov s platným ISIC preukazom

OBSAH ŠKOLENIA

I. Deň

 • BIM (informačný model budovy) – základná filozofia a definícia tvorby BIM projektov
 • Archicad – filozofia programu, pracovné prostredie (navigátor, parametre, 2D a 3D reprezentácia)
 • Atribúty prvkov, vlastnosti a klasifikácie
 • Práca v pôdorysoch a 3D okne, pracovné roviny, vodiace čiary, informátor, paletky
 • Základné modelovacie nástroje a ich nastavenie 1. časť (stena, doska, stĺpy, trámy, okná, dvere)

II. Deň

 • Základné modelovacie nástroje a ich nastavenie 2. časť (schody, zábradlia, strecha a iné)
 • Navigátor – mapa projektu, mapa pohľadov, výkresy – súvislosti a nastavenia
 • Podlažia, vrstvy, rezy, pohľady, 3D dokument
 • Optimalizácia podlaží, optimálne delenie stavby
 • Tabuľky, zoznamy, výkaz výmer

III. Deň

 • Navigátor – voľba zobrazenia modelu, grafické štýly a filter rekonštrukcií…
 • Klasifikácie a vlastnosti
 • Import, export, optimalizácia výstupu, externé referencie, IFC, prekladače, spolupráca
 • Vizualizácie a prezentácie projektu
 • BIMx

REGISTRÁCIA

bim@cadexpert.sk

0911 232 707