BIMx je 3D interaktívna, prezentačná, mobilná aplikácia pre architektov, ktorí vytvárajú nové štandardy prezentácie svojich projektov. Pomocou integrovanej technológie Hyper-model priamo v Archicade sa výkresová dokumentácia pripája priamo k modelu a je dostupná priamo z aplikácie BIMx, čo umožňuje nielen prezentáciu vo virtuálnej realite, ale poskytuje aj možnosti koordinácie priamo pri výstavbe.

Stiahnite si BIMx aplikácie

Prehľadná a funkčná prezentácia

3D navigácia v reálnom čase a funkcia príťažlivosť, zapínanie a vypínanie vrstiev (hladín), preletový mód, rozpoznanie možnosti priechodu (múr / otvorené dvere), prednastavené “prechádzky”, informácie o objektoch – povrchová úprava, objemy, rozmery a množstvo – toto všetko možno zobraziť jednoduchým pohybom myši alebo prsta. Presné rozmery a plochy možno “odčítať” počas prehliadania objektu v reálnom čase pomocou funkcie Meranie.

BIMx pracuje s dvoma typmi zobrazenia: tieňované Open-GL (iba ray-tracing) alebo Global Illumination (aj radiozita). Navyše možno prepínať medzi módmi zobrazenia odtieňov šedej, skryté hrany a obrysové kontúry, prezentácia je tak jednoznačne zrozumiteľná. Poloha slnka, výška kamery a zorný uhol, rovnako ako jas zobrazenia a transparentnosť sú parametre, ktorých nastavenie dáva prezentácii profesionálny charakter a ktoré prispievajú k zrozumiteľnému vysvetleniu návrhu. Vďaka schopnosti BIMx vytvárať 3D za pomoci vstavaného Open-GL rendrovacieho enginu, dokáže model zobraziť aj formou obrysových čiar a zvýrazniť tak kontrast medzi objektmi.

Technológia „hyper model“

Technológia hyper-model prenáša “živý” BIM projekt na dotykovú obrazovku tabletov aj telefónov. To, čo robí BIMx hyper-model unikátnym, je spôsob prepojenia 3D modelu s 2D dokumentáciou. Hyperlinky, koncepčne podobné akýmkoľvek hypertextovým odkazom na webe, sú reprezentované grafickými značkami. Značky sú kontextovo umiestnené v 3D priestore aj na 2D výkresoch. Kliknutím na značku prechádza užívateľ do zvoleného dokumentu. Prechod medzi dokumentmi neprebehne skokom, ale jeden “priestor” sa plynulo transformuje do druhého. Zorientovať sa v modeli a pochopiť význam jednotlivých výkresov aj vzťahy medzi nimi je jednoduché, a to aj prípade komplexných projektov. Napomáha tomu aj funkcia 3D rezov interaktívnym posuvníkom v modeli, ktorá umožňuje odrezať kus modelu a pozrieť sa dovnútra.

BIMx Docs

Novo doplnená technológia “hyper-model” do systému BIMx plne integruje 2D s 3D. Prechádzanie 3D modelom je rozšírené o možnosť zobrazovať súvisiace 2D výkresy. Prezeranie BIM projektu, resp. prechádzanie medzi 3D modelom a výkresmi, je intuitívne, plynulé a oveľa rýchlejšie ako v iných prehliadacích programoch pracujúcich na mobilných zariadeniach. Aplikácia odvodená od pôvodnej aplikácie BIMx App s technológiou hyper-model dostala názov BIMx Doc. Žiadne iné mobilné riešenie neposkytuje tak výkonný prístup k integrovanému BIM modelu. Stavebná dokumentácia môže obsahovať až niekoľko sto dokumentov. Aj v rámci projektu tejto veľkosti, BIMx Docs ponúka bleskovú rýchlosť navigáciu v rámci veľkých usporiadaní kníh. Táto funkcia sama o sebe, a to aj pre 2D kreslenie, robí BIMx Docs neprekonateľný nástroj pre každého.

Postup

Export BIMx modelu vrátane technológie hyper-model je štandardnou funkciou Archicadu. Pre následné nahranie BIMx modelu do mobilného zariadenia je niekoľko možností. Prvý je priama väzba medzi Archicadom a BIMx modelom uloženým v cloud systéme Graphisoft BIMx Transfer Service. Tento variant zaisťuje, že je neustále dostupná aktuálna verzia projektu. Transfer Service môže tiež fungovať ako úložisko projektov Archicadu, s ktorými sa dá potom pracovať napríklad priamo na stavbe, prípadne je možné ich použitie pre FM. Ďalšími alternatívami sú načítanie BIMx modelu prostredníctvom iTunes (počítač je s tabletom / telefónom prepojený káblom), preposlanie modelu e-mailom alebo využitie služieb ako je Dropbox. Tieto alternatívy však nedokážu zabezpečiť automatickú aktualizáciu BIMx modelu.