Komplexný projekčný BIM/ CAD program na tvorbu informačného modelu stavby

Archicad je líder na trhu BIM aplikácií využívaný v 108 krajinách a v 28 jazykoch po celom svete. Predstavuje komplexný architektonický BIM/CAD projekčný systém pre architektov, stavebných projektantov, projektantov profesií, urbanistov, dizajnérov aj interiérových dizajnérov.

História Archicadu siaha k prvej aplikácii, ktorá bola určená na 3D návrh potrubných systémov už v roku 1982. V súčasnosti disponuje unikátnou schopnosťou tvorby informačného 3D modelu stavby, z ktorého sa automaticky vytvára 2D dokumentácia všetkých stupňov projektu. Archicad, vyvíjaný spoločnosťou GRAPHISOFT, je od roku 1984 svetovým lídrom na trhu BIM aplikácií. Predstavuje komplexný nástroj na tvorbu “virtuálnej stavby“ (Virtual Building – koncept GRAPHISOFTU dávno pred BIM) totožnej s realitou.

Archicad obsahuje funkcie a nástroje na rýchle a efektívne projektovanie s možnosťou spätnej kontroly dizajnu, konštrukčných detailov, detekcie kolízií, energetických hodnotení či spolupráce a koordinácie profesií na platforme OPEN BIM (IFC). Rovnako umožňuje pracovať súčasne v 2D aj 3D prostredí a voľne ich medzi sebou prepínať. 2D kresby teda môžu byť kedykoľvek exportované v podobe pôdorysov, pohľadov, rezov., detailov a podobne. Akákoľvek zmena v 2D pohľade alebo v 3D modeli sa okamžite prenáša na všetky časti modelu. Dáta tak zostávajú konzistentné, koordinované a presnejšie opisujú vlastnosti projektu pre všetkých členov projekčného tímu či investorov stavby.

Archicad štandardne disponuje nástrojmi pre tímovú prácu viacerých projektantov súčasne pod názvom BIM CLOUD. Parametrická knižnica inteligentných objektov umožňuje ich prispôsobenie výrobnému programu akejkoľvek firmy. Súčasťou Archicadu je aj mobilná aplikácia BIMx slúžiaca na správu, koordináciu a prezentáciu BIM modelu vrátane dokumentácie. Archicad tiež komunikuje so širokou paletou CAD/BIM softvérov –import/export do viac ako 40 natívnych formátov IFC, RVT, RFA, DWG/DXF, PDF, SKP a iných. Archicad má nástroje na fotorealistickú vizualizáciu (Cinerender), prípadne na zobrazenie modelu rôznymi ručnými technikami. Jedná sa teda o komplexne vybavený softvér, ktorý nepotrebuje doplniť žiadnymi nástrojmi na 2D rysovanie, či rendering.

Študenti, učitelia a školy!

Stačí sa jednoducho zaregistrovať školským e-mailom a bezplatne stiahnuť! Študenti s oficiálnou študentskou licenciou Archicadu majú po absolvovaní štúdia nárok na zvýhodnenú cenu komerčnej licencie.

01

Modelovanie

Modelovanie vlastných prvkov a konštrukcií BIM dominuje mimoriadnou flexibilitou v rámci natívneho pracovného prostredia. Vytvorený model má priamu väzbu na dokumentáciu, ktorá je v prípade Archicadu vedľajším produktom BIM modelovania. Nadštandardný súbor profesionálnych nástrojov a pracovných postupov Archicadu podporuje slobodnú kreativitu užívateľov. Využíva automatické spájanie konštrukcií založené na prioritách stavebných materiálov, čo zabezpečuje presné konštrukčné detaily bez následnej úpravy. Výkonný nástroj MORF slúži na vytváranie a modelovanie objektov ľubovoľného tvaru. Slúži tiež na rýchle vytváranie hmotových štúdií (vrátane potrebných výkazov) a sofistikovaného interiérového designu. Ďalší nástroj Komplexná strecha vytvára jeden objekt pre modelovanie komplexných tvarov striech s maximálnou flexibilitou. Akékoľvek zmeny geometrie strechy sú automaticky upravované či odstránené v rámci jedného integrovaného systému. Viacúrovňové štruktúry vrátane úprav (pridanie átrií, štítov alebo strešných okien) robia zo strechy komplexný a sofistikovaný nástroj pre návrh akéhokoľvek tvaru. Objekt Škrupina je určený na konštrukciu objektov, kde sa komplexný tvar vytvára z ľubovoľnej krivky vyťahovaním, rotovaním, prípadne pomocou dvoch kriviek aj ako zbortená plocha s využitím sendvičových konštrukcií. Škrupinu je možné definovať ako strechu alebo dosku, čo je dôležité pre správne generovanie 2D dokumentácie či výkazov a zdieľanie dát prostredníctvom IFC.

02

Dokumentácia

Archicad vytvára reálny BIM model budovy. Výkresová dokumentácia projektu všetkých stupňov či fotorealistické vizualizácie sú generované automaticky, vďaka čomu neexistuje efektívnejší a presnejší spôsob vytvorenia dokumentácie. Nové napojenia konštrukcií na základe priorít, inteligentné stavebné materiály, korektná grafická reprezentácia objektov a materiálov v rezoch, 3D pohľadoch, teplotechnické vlastnosti pre energetické výpočty a mnoho ďalších funkcií umožňujú kvalitnú tvorbu BIM modelu. Okrem toho ArchiCAD ponúka funkcie ako Rekonštrukcia a renovácia, Tvorba konštrukcií krovov, Väzníky a väzné trámy, Manažér profilov, Automatické kótovanie, atď. Funkcie tvorby výkresov a publikácie projektu sú integrované priamo do prostredia Archicadu a umožňujú tlač, alebo možnosť uložiť projekt do väčšiny používaných formátov.

Skúšobná TRIAL verzia na 30 dní !

Projektujte v komplexnom BIM/ CAD programe na tvorbu 3D informačného modelu stavby s automatickou tvorbou 2D dokumentácie priamo z modelu. Projektujte s lídrom na trhu BIM aplikácií!

03

Rekonštrukcie

Parameter “stav rekonštrukcie” je vlastnosť objektu Archicadu. Parametre “existujúce prvky”, “búrané prvky” a “nové konštrukcie” sú východiskom pre tvorbu výkresovej dokumentácie. Archicad obsahuje prednastavené „šablóny výkresov“ rekonštrukcií rešpektujúce požiadavky miestnych noriem. Užívatelia si môžu vytvoriť vlastné štýly rzobrazenia jednotlivých fáz rekonštrukcie pre 3D model aj 2D dokumentáciu.
04

Spolupráca

Archicad umožňuje užívateľom pracovať s viacerými projektantmi súčasne v rámci lokálnej siete, alebo cez internet. Pre tímovú prácu Archicad využíva aplikáciu BIMCloud, ktorej základom je technológia Delta Server™, a ktorá podstatne redukuje nároky na prenos informácií po sieti. Otvorená spolupráca OpenBIM poskytuje inteligentné, modelovo orientované rozhranie, umožňujúce výmenu dát všetkých profesií spolupracujúcich na projekte na báze IFC formátu. Súčasťou spolupráce je tiež možnosť importu a exportu do formátov IFC, DWG/DXF, PDF, RVT, RFA, SKP a iných. Dôležitou funkciou aplikácie BIMCloud je aj dátové úložisko s možnosťou sledovania aktualizácií a verzií súborov, čo prispieva k bezproblémovej koordinácii projektu.
05

Knižnica BIM objektov

Modelovacie funkcie, 3D grafické prostredie a pripojenie Archicadu ku cloudovým databázam BIM umožňujú vytvárať, vyhľadávať, vkladať a sťahovať ľubovoľné BIM objekty (elektronické katalógy prvkov pre výstavbu budov a zariadení interiérov). Internetové katalógy priamo od výrobcov zabezpečujú aktuálnu parametrickú databázu, do projektu sa tak dostávajú reálne objekty s reálnymi vlastnosťami. Centrálnym “trhom” knižničných GDL objektov je BIMcomponents.com.

06

Zelená architektúra

Udržateľnosť je dnes imperatívom všetkých stavebných projektov. Integrovaný systém pre vyhodnocovanie energetickej náročnosti podporuje modelovanie zložených tepelných zón. Štúdia oslnenia je automaticky generovaná z modelu. Táto technológia umožňuje architektom vykonávať spoľahlivú dynamickú analýzu energetickej náročnosti a následnú optimalizáciu virtuálneho objektu (BIM modelu), ktorý vychádza z geometrie 3D modelu a získaných údajov o počasí v mieste stavby.
07

Archicad a BIM

GRAPHISOFT od začiatku vývoja Archicadu nazýval najmodernejšiu technológiu BIM (Building Information Modeling) ako virtuálna budova („Virtual BuildingTM“). Je to počítačový 3D model budovy pozostávajúci z reálnych konštrukčných prvkov (steny, stĺpy, dosky,trámy, okná, dvere, atď.), ktoré sa zobrazujú vo všetkých dokumentoch – v 3D ako reálny model, v 2D ako výkresy podľa zvyklostí a noriem, vo výkazoch ako jednotlivé položky s údajmi, ktoré sú v nich opísané. Archicad všetky 2D dokumenty (pôdorysy, rezy, detaily alebo pohľady) automaticky odvodzuje priamo z 3D modelu. Reálna sila virtuálnej budovy teda spočíva v automatickej koordinácií akýchkoľvek zmien, ktoré sa zobrazuju vo všetkých pracovných dokumentoch. V ľubovoľnej fáze spracovania projektu je možné k automaticky generovanému 2D dokumentu doplniť “tradičné” 2D prvky (čiary, šrafy, texty, kóty atď.). ARCHICAD zobrazuje 3D objekty, vďaka ich 2D reprezentácii v 2D dokumentoch tak, ako je požadované. Vizualizácia v Archicade spočíva v integrovaných rendroch. Render Skica simuluje rukou vytvorené skice rôznymi technikami. CineRender (engine Cinema 4D) slúži na výpočet fotorealistických obrázkov a animácií. Inteligentné nástroje Archicadu pomáhajú pri vytváraní výkresovej dokumentácie pomocou publikačných nástrojov do rôznych formátov, alebo priamo do tlače.

Systémové požiadavky

  Odporúčané  Minimálne
Veľkosť projektu Malý 
Rodinné domy
Stredný 
Bytové domy a administratívne budovy
Veľký 
Výškové budovy a nemocnice
 
Procesor Intel Core i5
AMD Ryzen 5
Apple M1
Intel Core i7
AMD Ryzen 7
Apple M2
Intel Core i9
AMD Ryzen 9
Apple M2 Max
Intel/AMD x64 alebo Apple ARM viac-jadrový procesor
Pamäť 16 GB RAM 32 GB RAM 64 GB RAM 8+ GB RAM
Pevný disk SATA SSD NVMe SSD NVMe SSD 5+ GB voľného miesta
Grafická karta 4 GB VRAM 
DirectX 11
kompatibilná grafická karta
6 GB VRAM
DirectX 11 
kompatibilná grafická karta
8 GB VRAM
DirectX 11
 kompatibilná grafická karta
DirectX 11
kompatibilná grafická karta
Rozlíšenie FHD+ (1920X1080) 2K (2560×1600) 5K (5120 × 2880) 1440×900
Operačný systém Windows 10
Windows 11
macOS 14 Sonoma
macOS 13 Ventura
Windows 10 64-bit macOS 12.6 Monterey

Poradíme Vám?

Zanechajte nám kontaktné údaje a my sa o všetko postaráme. V prípade záujmu môžete využiť bezplatné osobné/ online stretnutie a odkonzultovať všetky Vaše otázky a nejasnosti. Čím viac informácií máte, tým jednoduchšie sa dokážete rozhodnúť, čo je pre Vás skutočne ideálne riešenie. 

Po – Pia : 09:00 – 16:00

Email: info@cadexpert.sk

Tomášikova 19, 821 02 Bratislava

Vyžiadať cenovú ponuku

Vyplnením formulára žiadate o zaslanie nezáväznej cenovej ponuky nižšie vybraného produktu. Cenovú ponuku Vám zašleme do 24 hodín počas pracovných dní. Ďakujeme za Váš záujem!