Večerná škola Archicadu

BIM projektovanie pre začiatočníkov

Nemáte čas vzdelávať sa počas pracovnej doby?

Využite našu ponuku 4-dňovej večernej školy Archicadu, ktorá prispeje k zvýšeniu Vášho potenciálu a konkurencieschopnosti v praxi. Získate prehľad o funkcionalite Archicadu  a osvojíte si princípy a techniky projektovania informačného modelu. Večerná škola Archicadu môže byť prínosom pre architektov, stavebných inžinierov, urbanistov a interiérových dizajnérov, ktorí sa chcú naučiť projektovať modernými a efektívnymi metódami.

Nájdite si večer čas pre svoj rast!

STRETNEME SA

MIESTO:   Aplikácia ZOOM

DÁTUM:    8. – 9. 6.  2021   a   15. – 16. 6. 2021

ČAS:          od 18:00 – 20:00 hod.

CENA:       200,- EUR bez DPH

                   100,- EUR bez DPH  pre zákazníkov so servisnou zmluvou Archi+

                   50,- EUR bez DPH pre študentov s platným ISIC preukazom

OBSAH ŠKOLENIA

 • BIM – krátka teória informačného modelu
 • Úvod do Archicadu, filozofia programu, pracovné prostredie
 • Základné nástroje a ich nastavenie
 • Navigátor – mapa projektu, mapa pohľadov, výkresy – súvislosti a nastavenia
 • Podlažia, vrstvy, rezy, pohľady, 3D dokument
 • Pomocné konštrukcie – vodiace čiary, pomocné body, pracovné roviny
 • Tvorba modelu objektu pomocou základných nástrojov
 • Optimalizácia podlaží, optimálne delenie stavby
 • Tabuľky, zoznamy, výkaz výmer
 • Grafické štýly
 • Import, export, optimalizácia výstupu, externé referencie

REGISTRÁCIA

Zaregistrovať sa môžete e-mailom na adrese bim@cadexpert.sk, alebo telefonicky na tel. č.: 0911 232 707.