Archicad Star(T) Edition 2021

Plnohodnotný BIM projekčný softvér s permanentnou licenciou za 1990€ bez DPH

Archicad STAR(T) Edition 2021 je založený na technológii programu Archicad. Archicad SE 2021 je profesionálny BIM projekčný systém, ktorý je určený najmä pre samostatných projektantov alebo malé projekčné kancelárie za bezkonkurenčnú cenu.

Podobne ako Archicad 25, Archicad STAR(T) Edition 2021 využíva najnovšie technológie a zabezpečuje plnohodnotné pracovné prostredie pre tvorbu informačného modelu s náväznosťou na projektovú dokumentáciu všetkých stupňov.

Kompatibilita súborov

Archicad STAR(T) Edition 2021 vie otvárať a pracovať so súbormi:

 • STAR(T) Edition 2006 a novšie
 • Archicad 8.1 a 9

Súbory STAR(T) Edition 2021 je možné otvoriť v:

 • Archicad 25
 • Budúce verzie STAR(T) Edition

Správa anotácií

Správa anotácií je novým nástrojom projektantov na manažment zmien a koordináciu. Nástroj umožňuje vyhnúť sa problémom v procese zmenových konaní a pri koordinácii jednotlivých profesií počas procesu tvorby projektu.

Projektanti môžu navzájom komunikovať efektívnejšie a môžu navrhovať zmeny pomocou jednotlivých anotačných prípadov bez prerušenia prebiehajúcich projekčných prác.

Aktualizácia knižnice

Knižnica Archicadu je neustále v procese vývoja. Vylepšené rozhranie pre nastavenie objektov knižnice umožňuje lepší výber a umiestnenie objektov. Nová knižnica obsahuje hlavne objekty pre tvorbu interiéru v podobe rôznych parametrických postelí a pohoviek, nočných stolíkov, stolov a rôznych stojanov, kresiel, šatníkov a dekoratívnych prvkov. Objekty sú modifikovateľné a umožňujú vytvárať rôzny dizajn a aplikovať rôzne materiály.

Rozšírená editácia polygonálnych čiar

Príkaz “Rozdeliť” funguje v novej verzii medzi dvomi alebo viacerými nezávislými čiarami, medzi čiarami a stenami (nosníkmi, priamkami, oblúkmi). Príkaz “Zaoblenie/Skosenie” teraz funguje na polygonálnych čiarach (pokiaľ je vo výbere viac polygonálnych čiar, budú najprv rozdelené a potom zaoblené/skosené).

Import rodín Revitu ako objektov GDL

Funkcia pre import rodín Revitu je dodávaná ako samostatný doplnok Archicadu 24. Doplnok je nutné stiahnuť zo stránky Graphisoftu a nainštalovať.

Užívatelia môžu pomocou tohto doplnku vytvárať Objekty, Okná a Dvere zo súborov RFA rodín Revitu a použiť ich priamo v projekte. Vytvorené GDL objekty Archicadu majú rovnako presnú geometriu a dostupné všetky parametre ako v zdrojových súboroch.

Archicad využíva ODA Teigha BIM Engine, ktorý importuje RFA súbory verzií 2015-2020 programu Revit.

arch-rfarvt-996x1024-01

Podpora súborov DGN v8

Archicad STAR(T) Edition 2021 podporuje import najnovšej verzie súborov DGN v8. Prvky verzie v8 programu Microstation sa automaticky prekladajú do prvkov Archicadu: 2D a 3D prvky sa transformujú iba do  2D prvkov. Pri exporte Archicad ukladá súbor do predchádzajúcej verzie DGN v7.

Prestupy (Otvory) pre objekty TZB

Nástroj Otvor je v novej verzii prispôsobený na lepšiu spoluprácu s profesiami pri tvorbe prestupov pre rozvody TZB. Vylepšenie predstavuje možnosť spájania susediacich otvorov pre paralelne vedenia. Pri tvorbe otvorov je možné nastaviť ľubovoľnú toleranciu pre dĺžku aj rozšírenie otvorov.

Toto vylepšenie je užitočné v prípadoch:

 • Použitie importu IFC súborov, ktoré obsahujú kompletné TZB rozvody.
 • IFC súbor je spojený s projektom Archicadu a TZB prvky sú konvertované do GDL objektov alebo morfov.
 • Importované TZB rozvody alebo individuálne prvky je možné použiť na automatickú tvorbu otvorov v stenách.

MEP Modeler nie je automaticky dostupný v STAR(T) Edition 2021, ale otvory je možné vytvárať pomocou importovaných TZB rozvodov napr. zo súborov IFC.

Windows 10 (64 bit)

Odporúčaný hardvér:

 • PROCESOR: 64-bit s minimálne 4 jadrami
 • RAM: 16 GB je odporúčaných, 32 GB je potrebných na komplexnejšie projekty
 • HDD: odporúča sa minimálne 5GB voľného priestoru na inštaláciu a 10GB na prácu
 • GRAFIKA: OpenGL 4.4 kompatibilné grafické karty s minimom 4GB VRAM pri použití 4K displejov alebo 2GB VRAM pri použití displejov s menším rozlíšením
 • DISPLEJ: odporúča sa displej s rozlíšením min. 1920×1080

Minimálna hardvérová konfigurácia:

 • PROCESOR: 64-bit s minimálne 2 jadrami
 • RAM: 8 GB
 • HDD: odporúča sa minimálne 5GB
 • GRAFIKA: OpenGL 4.4 kompatibilné grafické karty s minimom 2GB VRAM pri použití 4K displejov alebo 1GB VRAM pri použití displejov s menším rozlíšením
 • DISPLEJ: odporúča sa displej s rozlíšením min. 1440×900

Mac OS 10.15 Catalina

Mac OS 10.14 Mojave