Dostupné software riešenia

DDS-CAD

DDS-CAD

Data Design System (DDS) je samostatný CAD/ BIM program, ktorý je od svojho vzniku vyvýjaný ako špecializovaná aplikácia na projektovanie stavieb. Produkty DDS-CADu sú zamerané na zdravotechniku, vzduchotechniku a elektroinštalácie.
ArchiFM

ArchiFM

ArchFM.net je software určený na správu budov založený na BIM dátach. Alfanumerické dáta sú plne synchronizované s BIM projektmi udržované v grafickom prostredí ArchiCADu.
dRofus

dRofus

dRofus je unikátny nástroj na plánovanie, správu dát a BIM spoluprácu, ktorý poskytuje rozsiahlu podporu pracovného toku a prístup k informáciám o budovách počas celej životnosti budovy.
Bluebeam

Bluebeam

Spoločnosť Bluebeam vyvíja inovatívne technologické riešenia, ktoré stanovujú štandard pre spoluprácu a efektívnosť práce pre dizajnérov a odborníkov v stavebníctve na celom svete, Bluebeam Revu prináša spoluprácu na báze PDF v reálnom čase.