STU1 300x200-01
STU2 300x200-01
TUKE 300x200-01
drevárenská fakulta 1_300x200-01

Spoločnosť CAD EXPERT s.r.o. zabezpečuje výučbu ArchiCADu v rámci bakalárskeho programu štúdia na Fakulte architektúry Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave už od roku 2011.

Tím odborníkov na BIM projektovanie umožňuje študentom osvojiť si prácu na informačnom modeli budovy. Na predmetoch “Základy počítačovej podpory AUT” a “Špeciálny ateliér CAD” poslucháči získavajú zručnosti a vedomosti, ktoré sa stávajú nevyhnutnosťou v architektonickej praxi.

V rámci prípravy študentov na projekčnú prax, začala spoločnosť CAD EXPERT s.r.o. s výukou ArchiCADu na Stavebnej Fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Školenia sú uskutočňované prednáškovou formou v miestnosti BAT vždy vo štvrtok podvečer.

Počas semestra sa poslucháči naučia projektovať v BIM-softvéri. Osobitná pozornosť je venovaná modelovaniu TZB a komunikácii medzi profesiami prostredníctvom informačného modelu budovy.

Pre poslucháčov Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach i ostatnú odbornú verejnosť pravidelne organizuje spoločnosť CAD EXPERT s.r.o. v spolupráci s Univerzitnou knižnicou školenia ArchiCADu.

V priestoroch knižnice sa už 4 roky môžu záujemcovia o BIM projektovanie zúčastniť dvojdňových školení realizovaných prednáškovou formou. Podľa záujmu sú organizované školenia pre začiatočníkov alebo školenia pre pokročilých.

Bim akadémia, ako sa podujatie nazýva, umožňuje návštevníkom naučiť sa projektovať v BIMe, ale i získať nové kontakty, nakoľko sa táto udalosť teší hojnej účasti projektantov a architektov z praxe.

Spoločnosť CAD EXPERT s.r.o. pomáha s výučbou ArchiCADu v rámci Drevárskej fakulty na Technickej Univerzite vo Zvolene, ktorá prebieha už viac ako 10 rokov.

Na základe nami poskytnutých školení ArchiCADu a princípov tvorby BIM modelovania sú pracovníci katedry schopní výučbu viezť sami za pomoci našich doplňujúcich vzorových prednášok.