Download Archicad

Archicad pre študentov

gallery-3

       Študenti majú nárok bezplatne získať plne funkčnú vzdelávaciu verziu programu ArchiCAD s vlastným sériovým číslom na štúdijné účely. Študentská verzia programu slúži na spracovanie školských a študentských projektov. Stiahnite si okamžite 30-dňovú verziu a požiadajte o jej predĺženie na celý rok a každý ďalší rok do konca štúdia.

Študentská verzia ArchiCADu je plnohodnotným programom bez obmedzení. Pracuje však s odlišným formátom súborov, ktorý nie je kompatibilný s komerčnou verziou. Ak sa súbor vytvorený v študentskej verzii otvorí v komerčnej, táto sa automaticky prepne do režimu študentskej verzie. Výstupy študentskej verzie sú označované textom “Vytvorené v študentskej verzii” a logom spoločnosti Graphisoft. Využitie tejto verzie na komerčné účely je zakázané.

Archicad pre učiteľov

image-10

       Učitelia majú nárok bezplatne získať plne funkčnú vzdelávaciu verziu programu ArchiCAD s vlastným sériovým číslom na účely výučby. Učiteľská verzia programu slúži na spracovanie školských projektov, výučbu a výskum. Stiahnite si okamžite 30-dňovú verziu a požiadajte o jej predĺženie na celý rok a každý ďalší rok do konca vášho pôsobenia na škole.

Učiteľská verzia ArchiCADu je plnohodnotným programom bez obmedzení. Pracuje však s odlišným formátom súborov, ktorý nie je kompatibilný s komerčnou verziou. Ak sa súbor vytvorený v učiteľskej verzii otvorí v komerčnej, táto sa automaticky prepne do režimu učiteľskej verzie. Výstupy učiteľskej verzie sú označované textom “Vytvorené v učiteľskej verzii” a logom spoločnosti Graphisoft. Využitie tejto verzie na komerčné účely je zakázané.

Archicad pre školy

gallery-5

       ArchiCAD sa aktívne vyučuje na univerzitách a stredných školách v podobe sieťovej verzie. Školská verzia programu slúži na spracovanie školských projektov, výučbu a výskum. Po získaní tejto verzie majú školy k dispozícii sériové číslo ArchiCADu, ktoré je použiteľné v školskej počítačovej sieti. Licenciu je možné predlžovať vždy o jeden rok.

Školská verzia ArchiCADu je plnohodnotným programom bez obmedzení. Pracuje však s odlišným formátom súborov, ktorý nie je kompatibilný s komerčnou verziou. Ak sa súbor vytvorený v školskej verzii otvorí v komerčnej, táto sa automaticky prepne do režimu učiteľskej verzie. Výstupy školskej verzie sú označované textom “Vytvorené v školskej verzii” a logom spoločnosti Graphisoft. Využitie tejto verzie na komerčné účely je zakázané.

Archicad pre profesionálov

image-11

       Graphisoft poskytuje možnosť vyskúšať si najnovšiu verziu programu ArchiCAD aj profesionálom architektom alebo projektantom v stavebníctve. Pomocou TRIAL verzie je možné po dobu 30 dní plnohodnotne využívať všetky vymoženosti projekčného systému. 

Plne funkčná skúšobná verzia programu ArchiCAD ponúka jednoduchý spôsob, ako spoznať prvotriedny dizajnový nástroj BIM pre architektov. Stiahnite si celú sériu interaktívnych výcvikových sprievodcov pre jednoduchú výučbu. 

V prípade záujmu je možné si prostredníctvom krátkej a bezplatnej registrácií stiahnuť TRIAL verziu zo stránky www.myarchicad.com.  

V prípade otázok alebo nejasností nás kontaktujte.