Školenia, semináre, konzultácie a technická podpora

Naša spoločnosť zabezpečuje komplexnú starostlivosť o zákazníka. Pri zakúpení licencie programu ArchiCAD poskytujeme dvojdňové školenie pre začiatočníkov v cene licencie a bezplatné konzultácie v trvaní 1 mesiaca od zakúpenia programu. Zlepšenie zručností a vedomostí zabezpečujeme organizovaním školení pre pokročilých, prípadne špeciálnych školení, ktorých témy určuje zákazník. K ďalším službám patrí technická pomoc a asistencia pri kompletnom zavedení našej technológie do praxe.

kalenár akcií-01
školenia-01
semináre a workshopy-01
VÝUČBA 400x300-01
saefv-01