Učíme, školíme, vzdelávame. Staňte sa aj vy expertom!

Školenie pre začiatočníkov

Školenia pre začiatočníkov sú orientované na základy BIM projektovania – tvorba 3D modelu stavby  a viacstupňovej dokumentácie. Cieľom školenia je oboznámiť účastníkov s filozofiou programu Archicad, naučiť ich pracovať so základnými funkciami a nástrojmi a vytvoriť vzorový projekt pomocou 3D BIM modelu. Súčasťou školenia je orientácia na profesie a spolupráca na báze BIM modelu. 

V súčasnosti všetky školenia prebiehajú online formou webinárov. Školenia sú určené najmä pre architektov, stavebných inžinierov, projektantov stavebných profesií, urbanistov, interiérových designérov aj BIM manažérov. Prípadné otázky, nejasnosti alebo záujem o iné témy neváhajte komunikovať priamo na školení. 

Obsah školenia

 • BIM – krátka teória informačného modelu
 • Úvod do Archicadu, filozofia programu, pracovné prostredie
 • Základné nástroje a ich nastavenie
 • Navigátor – mapa projektu, mapa pohľadov, výkresy – súvislosti a nastavenia
 • Podlažia, vrstvy, rezy, pohľady, 3D dokument
 • Pomocné konštrukcie – vodiace čiary, pomocné body, pracovné roviny
 • Tvorba modelu objektu pomocou základných nástrojov
 • Optimalizácia podlaží, optimálne delenie stavby
 • Tabuľky, zoznamy, výkaz výmer
 • Grafické štýly
 • Import, export, optimalizácia výstupu, externé referencie

ŠKOLA ARCHICADU

Škola Archicadu je 2-dňové školenie základov BIM projektovania pre začiatočníkov. Cieľom školenia je osvojiť si základné princípy a techniky tvorby informačného modelu budovy a dokumentácie v prostredí Archicadu. Školenie prispeje k zvýšeniu Vášho potenciálu a konkurencieschopnosti v praxi. Školenie je určené pre architektov, stavebných inžinierov, projektantov stavebných profesií, urbanistov a interiérových dizajnérov, ktorí sa chcú naučiť projektovať rýchlejšie a efektívnejšie. 

LETNÁ ŠKOLA ARCHICADU

Letná škola Archicadu je 3-dňové základné školenie BIM projektovania pre začiatočníkov. Cieľom školenia je osvojiť si základy Archicadu a tiež princípy tvorby informačného modelu budovy BIM s tvorbou automatickej 2D dokumentácie na príklade konkrétnej viacpodlažnej budovy. Školenie je určené pre architektov, stavebných inžinierov, projektantov stavebných profesií, urbanistov a interiérových dizajnérov, ktorí sa chcú naučiť projektovať modernými a efektívnymi metódami. 

VEČERNÁ ŠKOLA ARCHICADU

Nemáte čas vzdelávať sa počas pracovnej doby? Využite našu ponuku 4-dňovej večernej školy Archicadu, ktorá prispeje k zvýšeniu Vášho potenciálu a konkurencieschopnosti v praxi. Získate prehľad o funkcionalite Archicadu a osvojíte si princípy a techniky projektovania informačného modelu. Školenie je určené pre architektov, stavebných inžinierov, projektantov stavebných profesií, urbanistov a interiérových dizajnérov, ktorí sa chcú naučiť projektovať rýchlejšie a efektívnejšie.

Školenie pre pokročilých

Školenia pre pokročilých sú orientované na nové funkcie aktuálnej verzie programu Archicad. Cieľom školenia je osvojiť si pokročilé techniky a postupy projektovania prostredníctvom technológie BIM (informačný model budovy). Súčasťou školenia je orientácia na profesie a spolupráca na báze BIM modelu. 

Dôležitou súčasťou školení pre pokročilých je ozrejmiť, ujasniť či prehĺbiť akékoľvek informácie ohľadom Archicadu, ktoré účastníci sami navrhnú. Budeme preto radi, ak si pre nás pripravíte vlastné témy a otázky, ktoré Vás zaujímajú

Obsah školenia

 • BIM (informačný model budovy) – základná filozofia
 • ArchiCAD – pracovné prostredie a filozofia programu
 • Základné nástroje a ich nastavenie (stena, doska, strecha, stĺp, terén…), parametre, 2D a 3D reprezentácia
 • Podlažia, vrstvy, rezy, pohľady, pracovné listy
 • Tvorba komplexného BIM modelu pomocou základných nástrojov
 • Navigátor – Mapa projektu, Mapa zobrazení, Výkresová zložka – väzby, vzájomné prepojenie a nastavenia
 • Práca v pôdorysoch a 3D okne, pracovné roviny, vodiace čiary, Informátor, paletky
 • Tabuľky, zoznamy, výkaz výmer, Zóny a tabuľky miestností
 • Import, export, optimalizácia výstupu, externé referencie (IFC, DWG, DXF, DGN…)
 • Vizualizácia

BIM TEA

BIM TEA predstavuje koncepciu pravidelných seminárov určených pre pokročilých užívateľov programu Archicad. BIM TEA sa koná spravidla 1x do mesiaca v čase od 10:00 – 11:30 hod. Hlavné témy semináru sú pravidelne aktualizované a publikované spolu s miestami konania. Cieľom týchto posedení je podrobne vysvetliť a prediskutovať hlavné  témy a následne zodpovedať všetky Vaše otázky. 

PS: Kto nepije čaj, môže piť kávu 🙂

BIM COFFEE

BIM COFFEE predstavuje odborný workshop orientovaný najmä na: 1) predstavenie našej spoločnosti vrátane jej širokého portfólia produktov a služieb, 2) nové funkcie aktuálnej verzie programu Archicad 24 vrátane koncepcie BIM projektovania a spolupráce profesií na báze OPEN BIM (komunikácia 2D CAD / 3DBIM). 

PS: Kto nepije kávu, môže piť čaj 🙂

STU SvF

Od roku 2011 študenti Stavebnej fakulty STU (BA) efektívne zvyšujú potenciál svojej architektonickej praxe osvojovaním si projektovania v BIM, TZB modelovania a komunikácie medzi profesiami

STU FAD

Študenti Fakulty architektúry a designu STU (BA) si osvojujú BIM projektovanie v rámci predmetov “Základy počítačovej podpory AUT” a “Špeciálny ateliér CAD” čím zvyšujú svoj potenciál v praxi

TUKE

Študenti Stavebnej fakulty Technickej univerzity (KE) neustále zdokonaľujú svoje vedomosti o BIM projektovaní a rozširujú pracovné kontakty v rámci hojnej účasti projektantov a architektov priamo z praxe

TUZVO DF

Pracovníci katedry Drevárskej fakulty na Technickej Univerzite (ZV) plnohodnotne vyučujú princípy tvorby BIM modelu a viacúrovňovej dokumentácie za pomoci našich vzorov doplňujúcich prednášok

67219038_2395721797173676_7373813292172574720_n