Vzdelávanie

ŠKOLENIE PRE ZAČIATOČNÍKOV

Školenie pre začiatočníkov je orientované najmä na BIM projektovanie – tvorba 3D modelu stavby (BIM – informačný model stavby) a viacstupňovej dokumentácie. Cieľom školenia je osvojiť si základné princípy a techniky projektovania BIM a naučiť sa ovládať architektonický, stavebný softvér Archicad. Súčasťou školenia je orientácia na profesie a spolupráca na báze BIM modelu. 

Školenia prebiehajú prednáškovou formou (odporúča sa) – pero a papier sú Vám k dispozícií. Ak si prinesiete notebook, trial verziu programu Archicad Vám nainštalujeme. Školenia sú určené najmä pre architektov, projektantov v oblasti stavebníctva či BIM manažérov. Prípadné otázky, nejasnosti alebo záujem o iné témy neváhajte komunikovať priamo na školení ☺

OBSAH ŠKOLENIA

 • BIM – filozofia projektovania
 • Optimalizácia podlaží, optimálne delenie stavby
 • Modelár profilov, modelár krovov, modelár schodísk
 • Editácia objektov, tvorba nových objektov
 • Booleanovské operácie
 • Podlažia, vrstvy, rezy, pohľady, detaily
 • Tvorba modelu objektu pomocou základných nástrojov
 • Práca v 3D okne, vodiace čiary, pracovné roviny, 3D dokument
 • Navigátor – mapa projektu, mapa pohľadov, výkresy – súvislosti a nastavenia
 • Tabuľky, zoznamy, výkaz výmer – tvorba vlastných tabuliek
 • Import, export, optimalizácia výstupu, externé referencie
 • TZB Modelár
 • Vizualizácia, osvetlenie, nastavenie materiálov

ŠKOLENIE PRE POKROČILÝCH

Školenie pre pokročilých je orientované najmä na nové funkcie aktuálnej verzie programu Archicad 24. Cieľom školenia je osvojiť si pokročilé techniky a postupy projektovania prostredníctvom technológie BIM (informačný model budovy). Súčasťou školenia je tiež orientácia na profesie a spoluprácu na báze BIM modelu.

Dôležitou súčasťou školení pre pokročilých je ozrejmiť, ujasniť či prehĺbiť akékoľvek informácie ohľadom Archicadu, ktoré účastníci sami navrhnú. Preto budeme radi, ak si pre nás pripravíte vlastné témy a otázky, ktoré Vás zaujímajú ☺

OBSAH ŠKOLENIA

 • BIM (informačný model budovy) – základná filozofia
 • ArchiCAD – pracovné prostredie a filozofia programu
 • Základné nástroje a ich nastavenie (stena, doska, strecha, stĺp, terén…), parametre, 2D a 3D reprezentácia
 • Podlažia, vrstvy, rezy, pohľady, pracovné listy
 • Tvorba komplexného BIM modelu pomocou základných nástrojov
 • Navigátor – Mapa projektu, Mapa zobrazení, Výkresová zložka – väzby, vzájomné prepojenie a nastavenia
 • Práca v pôdorysoch a 3D okne, pracovné roviny, vodiace čiary, Informátor, paletky
 • Tabuľky, zoznamy, výkaz výmer, Zóny a tabuľky miestností
 • Import, export, optimalizácia výstupu, externé referencie (IFC, DWG, DXF, DGN…)
 • Vizualizácia

BIM TEA

BIM TEA predstavuje koncepciu pravidelných seminárov určených pre pokročilých užívateľov programu Archicad. BIM TEA sa koná minimálne 1x do mesiaca v čase od 9:00 – 11:30 hod. Hlavné témy semináru sú pravidelne aktualizované a publikované spolu s miestami konania. Cieľom týchto posedení je podrobne vysvetliť a prediskutovať hlavné  témy a následne zodpovedať všetky Vaše otázky. 

PS: Kto nepije čaj, môže piť kávu 🙂

BIM COFFEE

BIM COFFEE predstavuje odborný workshop orientovaný najmä na: 1) predstavenie našej spoločnosti vrátane jej širokého portfólia produktov a služieb, 2) nové funkcie aktuálnej verzie programu Archicad 24 vrátane koncepcie BIM projektovania a spolupráce profesií na báze OPEN BIM (komunikácia 2D CAD / 3DBIM). 

PS: Kto nepije kávu, môže piť čaj 🙂

STU SvF

Od roku 2011 študenti Stavebnej fakulty STU (BA) efektívne zvyšujú potenciál svojej architektonickej praxe osvojovaním si projektovania v BIM, TZB modelovania a komunikácie medzi profesiami

STU FAD

Študenti Fakulty architektúry a designu STU (BA) si osvojujú BIM projektovanie v rámci predmetov “Základy počítačovej podpory AUT” a “Špeciálny ateliér CAD” čím zvyšujú svoj potenciál v praxi

TUKE

Študenti Stavebnej fakulty Technickej univerzity (KE) neustále zdokonaľujú svoje vedomosti o BIM projektovaní a rozširujú pracovné kontakty v rámci hojnej účasti projektantov a architektov priamo z praxe

TUZVO DF

Pracovníci katedry Drevárskej fakulty na Technickej Univerzite (ZV) plnohodnotne vyučujú princípy tvorby BIM modelu a viacúrovňovej dokumentácie za pomoci našich vzorov doplňujúcich prednášok

67219038_2395721797173676_7373813292172574720_n