Škola Archicadu pre začiatočníkov

Základy BIM projektovania

Aplikácia ZOOM

4. - 5. 5. 2021

09:00 - 15:00

200€ základná cena

100€ servisná zmluva Archi+

50€ študent (platný ISIC)

Archicad je komplexný 3D modelovací BIM softvér pre architektúru a stavebnú projekciu. BIM technológia mu umožňuje vytvárať realistický model s väzbou na projektovú dokumentáciu všetkých stupňov, vizualizáciu, plánovanie výstavby a financií a v konečnom dôsledku aj na správu budov počas ich fungovania. Archicad, ako nástroj pre architektov a projektantov, je prostredím, ktoré zlaďuje funkcie a nástroje a spôsob ich ovládania. Archicad tak ponúka výkonné nástroje pre 3D modelovanie a vizualizáciu hotového modelu a efektívne prostredie pre prácu v 2D a automatizáciu a archiváciu výkresovej dokumentácie všetkých stupňov.

CIEĽ:

Oboznámiť účastníkov s filozofiou programu, naučiť ich pracovať so základnými funkciami a nástrojmi a vytvoriť vzorový projekt pomocou 3D BIM modelu.

KOMU JE ŠKOLENIE URČENÉ:

 • architekti a projektanti v odbore stavebníctvo, projektanti profesií, dizajnéri
 • interiéroví architekti a dizajnéri
 • záhradní architekti
 • urbanisti

OBSAH

 • BIM – krátka teória informačného modelu
 • Úvod do Archicadu, filozofia programu, pracovné prostredie
 • Základné nástroje a ich nastavenie
 • Navigátor – mapa projektu, mapa pohľadov, výkresy – súvislosti a nastavenia
 • Podlažia, vrstvy, rezy, pohľady, 3D dokument
 • Pomocné konštrukcie – vodiace čiary, pomocné body, pracovné roviny
 • Tvorba modelu objektu pomocou základných nástrojov
 • Optimalizácia podlaží, optimálne delenie stavby
 • Tabuľky, zoznamy, výkaz výmer
 • Grafické štýly
 • Import, export, optimalizácia výstupu, externé referencie

PROFIL ABSOLVENTA:

 • absolvent získa základné znalosti v ovládaní programu, v technológii BIM, 3D modelovaní a tvorbe projektovej dokumentácie.
 • absolvent pochopí filozofiu virtuálnej budovy (BIM) a naučí sa pomocou tejto technológie získať všetky potrebné informácie o navrhovanom objekte už v štádiu projektu
 • absolvent sa naučí vytvoriť konkrétny model a na vzore si vyskúša pracovné postupy vedúce k výslednému projektu, jeho prezentácii aj realizácii
 • absolvent dostane základy pre samostatnú prácu, ktoré sú dostatočné na postupné samostatné štúdium, rozvoj a profesionálnu prácu
 • absolvent si osvojí základné princípy a techniky efektívneho BIM projektovania

bim@cadexpert.sk

0911 232 707