Pomáhame architektom a inžinierom vytvárať skvelú architektúru

Začiatok 21. storočia spustil „dokonalú búrku“ spoločenských a technologických výziev aj  v stavebníctve. Súčasný pokrok v technológiách poskytuje efektívnejšie mechanizmy na navrhovanie a konštrukciu, ale aj na lepšiu komunikáciu s kolegami z rôznych profesií, so zadávateľmi a klientami. Digitálna revolúcia mala významný vplyv na tvorbu a dizajn, ktorý v poslednom desaťročí prijal používanie 3D modelovania a softvéru BIM (Building Information Modeling) čo je komplexný systém tvorby, výstavby a prevádzky stavieb. Tieto metódy a technológie umožňujú integráciu inovatívnych návrhov a tiež efektívne spojenie s klientom tak, aby sa znížili náklady na dizajn a konštrukciu, vďaka čomu je proces návrhu nákladovo efektívnejší. Okolnosti v architektúre, zdá sa, menia dynamicky a globálne. Nútia zúčastnené strany byť inovatívne a myslieť „out of the box“. Tieto zmeny tiež poukazujú na skutočnosť, že život v našom segmente bude naďalej plný zmien, na čo musíme byť pripravení. CAD EXPERT prináša škálu riešení od popredného svetového tvorcu softvéru, ktoré pomáhajú architektom a inžinierom vytvárať skvelú architektúru. Prezentujeme, vysvetľujeme a aplikujeme, ocenené riešenia tímovej práce, ktoré integrujú ľudí, pracovné postupy a informácie v reálnom čase.

Ing. Peter Balco | CEO 

PODCAST_design-03

Spoznajte pohľady a skúsenosti ľudí ktorí BIM používajú. Aké majú dôvody, ako im BIM pomáha?

Všetko o systéme BIM sa dozviete v podcaste SIMSALA BIM od spoločnosti CAD EXPERT

Ing. Lukáš Zelený

Koordinácia v jednom centrálnom Archicad BIM modeli prispela výraznou mierou k odstráneniu kolízií v projekčnej fáze a tým zjednodušila realizáciu stavby.

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.

Ing. arch. Adrian Mórocz & Ing. arch. Michal Tačovský

Od roku 2018 intenzívne využívame projekčný softvér Archicad. Všetky naše projekty vytvárame a do detailov modelujeme v prirodzenom 3D prostredí objektu.

MOROCZ_TACOVSKY s.r.o.

Archicad na Slovensku

AUTOBUSOVÁ STANICA MLYNSKÉ NIVY2

AUTOBUSOVÁ STANICA  |  NIVY

Celý proces od počiatočného návrhu až po realizáciu výstavby zastrešil komplexný projekčný BIM/CAD softvér Archicad, ktorý umožnil aj otvorenú spoluprácu všetkých partnerov pracujúcich v rôznych aplikáciách v reálnom čase. Stavbu bolo možné nie len navrhovať a kedykoľvek upravovať, ale aj koordinovať všetky projekčné, stavebné aj realizačné procesy. Preto možno Archicad považovať za hlavný stavebný pilier celého projektu.

TWIN CITY TOWER

TWIN CITY TOWER

Umiestnenie dominanty na rohu ulíc Karadžičova /Mlynské Nivy vychádza z nadradenosti tohto uzla vo vzťahu k riešenému územiu. Kolaborácia je dôležitá nie len s externými partnermi ale aj medzi členmi interného tímu. Archicad umožňuje pracovať našim architektom a inžinierom spoločne na jednom BIM modeli bez toho aby sa navzájom obmedzovali. Archicad Teamwork je neoddeliteľnou súčasťou každého pracovného postupu na projekte a vďaka nemu je dosiahnutá dokonalá súhra detailov.

EINSTEINOVA BUSINESS CENTRUM - 01-01

EINSTEINOVA BUSINESS CENTRUM

Dvojica kancelárskych veží vyrástla v blízkosti rušnej dopravnej tepny Einsteinova. Formovanie budovy začína štúdiou a hľadaním správneho výrazu budovy ktorý by reprezentoval jej funkciu a zapadal do prostredia. Archicad bol vďaka jeho intuitívnemu a rýchlemu ovládaniu využívaný už v počiatočných fázach, kedy sa budova formovala. Nástroje, ktoré Archicad ponúka umožňujú plynulo prejsť z počiatočných štádií tvorby až po úspešnú realizáciu stavby.

dom na vode-01

HAUSBOT

Vďaka Archicadu je možné do projektovania v 3D prostredí zapájať všetky profesie súčasne, čo výrazne uľahčuje koordináciu profesií. Ich spolupráca prebieha bez väčších komplikácií, nakoľko vybrané profesie dokážu pracovať v tímoch na jednom súbore okrem statikov, s ktorými „komunikujeme“ prostredníctvom súborov IFC alebo RVT. Prípadné chyby sú jednoducho odstránené už v projekčnej fáze výstavby. Archicad vytvára veľmi efektívny a stabilný systém spolupráce, ktorá dáva život mnohým kvalitným projektom.

BIG-Bjarke Ingels Group je medzinárodné zoskupenie architektov, dizajnérov, urbanistov, krajinných architektov, interiérových a produktových dizajnérov, výskumníkov a inovátorov so sídlami v Kodani, New Yorku, Londýne, Barcelone a v čínskom Šen-čene. Štúdio aktuálne pracuje na mnohých projektoch naprieč Európou, v Severnej Amerike, Ázii a na Blízkom Východe. Ich architektúra vychádza z dôkladnej analýzy toho, ako sa súčasný život neustále mení a vyvíja. Vo svojej tvorbe sa architekti ateliéru snažia o produktívny prienik medzi utópiou a pragmatizmom,

čím získavajú slobodu meniť povrch našej planéty tak, aby lepšie zohľadňoval potreby súčasných foriem života. V neposlednom rade sa zaoberajú aj vplyvom multikultúrnej výmeny, globálnych ekonomických vzťahov a komunikačných technológií, ktoré si vyžadujú úplne nové prístupy k architektúre a urbanizmu. Pre náš región je vzácnou skúsenosťou zažiť spoluprácu s tak významným globálnym architektonickým inovátorom, akým je BIG. Z hľadiska CAD EXPERT je však potešujúci ešte jeden fakt, a to, že BIG sa hrdo hlási k užívaniu Archicad-u.

Viac informácií na: Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, WeChat, www.big.dk

Portfólio našich produktov