Plan radar

Jednoduché riadenie stavebných a realitných projektov

Efektívne zabezpečenie kvality je mimoriadne dôležité pre jednoduché riadenie stavebných a realitných projektov. S PlanRadarom máte istotu, že každý účastník projektu okamžite dostane všetky relevantné informácie a bude mať vždy aktuálne poznatky. To šetrí čas, zdroje, nervy a až 70 % vašich nákladov. V minulosti bolo často ťažké zaručiť kvalitu projektov. Interné a externé projektové tímy a rôzni odborníci majú často v plánoch chaos a neúplné informácie. Hlavne pri riadení stavebných nedostatkov sa stáva, že údaje sa zaznamenávajú neefektívne na digitálnych fotoaparátoch, diktafónoch a zapisujú priamo do plánov, čo často vedie k neprehľadnej záplave informácií. Navyše sa tieto údaje potom odovzdávajú a dokumentujú cez rozličné kanály. Toto všetko vedie ku vzniku rozmanitých verzií dokumentov a v najhoršom prípade aj k strate informácií.

Jednoduché zadávanie požiadaviek

Požiadavky pre členov projektu či subdodávateľov môžete vytvárať cez mobilnú aplikáciu priamo na stavbe alebo prostredníctvom webovej aplikácie z pohodlia vašej kancelárie. Akonáhle zadáte požiadavku, viete do nej pridávať rôzne atribúty, napríklad názov, prioritu či termín dokončenia, a jedným klikom priradiť zodpovedného dodávateľa. Okrem toho môžete do každého ticketu pridať aktuálny status fotografie, a textové či hlasové záznamy. Editovacia funkcia vám tiež umožní závady zvýrazniť či pridávať poznámky k plánom a fotografiám.

Priama komunikácia

Každý člen projektu, od generálnych dodávateľov až po remeselníkov, môže zaznamenávať nedostatky a prideliť požiadavku zodpovednej osobe. Pridelená osoba obdrží notifikáciu automaticky hneď po zadaní požiadavky a môže na ňu okamžite reagovať. Priama komunikácia medzi jednotlivými dodávateľmi na stavbe nielen znižuje chybovosť pri dokumentovaní úloh, ale zároveň šetrí čas aj náklady pri administratívnych procesoch a kontrole kvality.

Kompletná dokumentácia 

PlanRadar prehľadne združuje všetky informácie o stave projektu, stavebnú dokumentáciu a zaznamenáva priebeh riešenia nedostatkov na stavbe. Aplikácia zefektívňuje proces výstavby nielen vo fázach riadenia závad a kontroly, ale aj po dokončení stavebného projektu. Nakoľko sústreďuje všetky informácie, textové poznámky, fotografie a hlasové záznamy, stačí iba niekoľko kliknutí, aby ste vyexportovali údaje a štatistiky, ktoré potrebujete.

Konfigurovateľné reporty vo formáte PDF

Kedykoľvek môžete exportovať údaje o projekte, štatistické údaje, históriu komunikácie či požiadavky. PlanRadar vám umožní exportovať údaje vo formáte PDF alebo Microsoft Excel. Pri exportovaní údajov môžete takisto použiť filtre, ktoré vám umožnia exportovať iba relevantné údaje. Súbory vo formáte PDF viete vytvoriť s logom vašej firmy, ľubovoľným textom a fotografiami projektu.

Režim offline

Stavebnú aplikáciu PlanRadar môžete používať kedykoľvek v režime offline. Aj keď na svojom mobilnom zariadení nemáte prístup k internetu, všetky funkcie aplikácie sú naďalej dostupné. Po opätovnom pripojení na internet PlanRadar automaticky aktualizuje všetky zmeny v cloude a na všetkých mobilných zariadeniach.

Prispôsobiteľné polia

Vďaka tomu, že si vie používateľ sám zadefinovať polia, poskytuje PlanRadar flexibilitu pri konfigurácií požiadaviek a reportov s vlastnými, pre projekt špecifickými údajmi. Šablóny je možné vytvoriť veľmi jednoducho pomocou funkcie „potiahnuť a pustiť“, vďaka čomu viete ľahko dodržať zmluvne dohodnuté podmienky projektu.

Štatistiky

Sledujte efektívnosť výstavby vášho projektu vďaka aplikácii PlanRadar. Pomocou nášho riešenia na riadenie dokumentácie a závad je správa všetkých informácií realizovaná bezpečne v cloude. Centralizovaná správa údajov umožňuje sledovať priebeh a vývoj projektu v konkrétnom období. Na základe týchto dát viete zrozumiteľným spôsobom vyhodnocovať a prezentovať príslušné štatistické údaje.

Poznámky priamo v pôdorysoch

Pracujte priamo vo svojich pôdorysoch, pohľadoch, priečnych a pozdĺžnych rezoch. Farebne zvýraznite stavebné prvky, ručnek vyznačte kritické oblasti alebo odkážte na situácie v textovom bloku. Takto si vytvoríte lepší celkový obrazu o vašich projektoch a zároveň podporíte komunikáciu medzi členmi projektu a subdodávateľmi.

Šablóny reportov

Pomocou šablón na reporty si môžete jedným klikom vytvárať stavebné denníky, snag reporty, reporty o audite, bezpečnosti a ochrane zdravia, ako aj mnoho ďalších. Môžete použiť vopred pripravené šablóny alebo pomocou nástroja na tvorbu šablón vytvoriť šablóny, ktoré vyhovujú vašim potrebám. Vytvárajte reporty podľa regulačných noriem alebo ich prispôsobte štýlu vykazovania vo vašej spoločnosti. Zisti viac

Prehliadač BIM modelov

Benefitujte z BIM technológie na stavbe aj mimo nej

Prehliadač BIM modelov v aplikácii PlanRadar umožňuje stavebným a realitným tímom využívať výhody BIM technológie kedykoľvek vďaka jednoduchej navigácii.