Permanentné licencie

 • Licenciu je možné kedykoľvek dodatočne upgradovať na najnovšiu verziu Archicadu podľa aktuálneho cenníka
 • Pri kúpe licencie poskytujeme 2-dňové školenie Archicadu pre začiatočníkov v cene licencie
 • Všetky služby, benefity a zľavy zahrnuté v servisnej zmluve Forward sú v cene ročného poplatku Forwardu
 • Pri kúpe licencie poskytujeme 2-dňové školenie Archicadu pre začiatočníkov v cene licencie
 • Licencia má dotovanú cenu pre absolventov vysokých škôl s technickým zameraním do 2 rokov od ukončenia štúdia
 • Licenciu je možné zakúpiť iba so servisnou zmluvou Forward
 • Pri kúpe licencie poskytujeme 2-dňové školenie Archicadu pre začiatočníkov v cene licencie

Archicad Star(T) Edition je “odľahčená” verzia Archicadu, ktorá je špeciálne navrhnutá pre samostatných projektantov a menšie projekčné kancelárie

 • Licenciu je možné kedykoľvek dodatočne upgradovať na plnú verziu Archicadu podľa aktuálneho cenníka
 • Licenciu nie je možné zakúpiť so servisnou zmluvou Forward
 • Pri kúpe licencie poskytujeme 2-dňové školenie Archicadu pre začiatočníkov v cene licencie

Prenájom licencie Archicadu

 • Licenciu je možné zakúpiť iba bez servisnej zmluvy Forward
 • Aktualizácie a upgrady verzie sú počas doby prenájmu k dispozícii bezplatne
 • Licenciu je možné zakúpiť iba bez servisnej zmluvy Forward
 • Aktualizácie a upgrady verzie sú počas doby prenájmu k dispozícii bezplatne
 • Licenciu je možné zakúpiť iba bez servisnej zmluvy Forward
 • Aktualizácie a upgrady verzie sú počas doby prenájmu k dispozícii bezplatne
 • Licenciu je možné zakúpiť iba bez servisnej zmluvy Forward
 • Aktualizácie a upgrady verzie sú počas doby prenájmu k dispozícii bezplatne
 • Pri prenájme licencie na 12 mesiacov poskytujeme 2-dňové školenie Archicadu pre začiatočníkov v cene licencie

Servisná zmluva Forward

Forward je servisná zmluva ku programu Archicad, ktorá predstavuje súbor rôznych služieb, benefitov a zliav pre našich zákazníkov. Forward slúži na maximálne zabezpečenie návratnosti Vašich investícií do produktov firmy Graphisoft. Zmluva má jednoročný cyklus a uzatvára sa na dobu neurčitú. Vypovedať zmluvu bez poplatkov je možné minimálne 30 dní pred ďalším zúčtovacím obdobím. V prípade nedodržania stanovenej lehoty je nutné uhradiť plnú sumu servisnej zmluvy na nadchádzajúce obdobie jedného roka. Cena za zmluvu Forward nie je zahrnutá v cene licencií Archicadu.

 • aktualizácia programu Archicad – UPDATE – niekoľkokrát do roka bez ďalších poplatkov
 • nová verzia programu Archicad – UPGRADE – nová verzia programu spravidla 1x do roka
 • poistenie hardwarového kľúča pre prípad poškodenia alebo krádeže
 • 2-dňové školenie pre začiatočníkov
 • rozdielové školenie pri upgrade verzie
 • odborné semináre BIM TEA pre pokročilých používateľov Archicadu
 • konzultácie a technická podpora
 • zľava do výšky 50% z cenníkových cien na školenia a servisné služby
 • firemný audit – produktivita práce, pracovné postupy

Študentská | Učiteľská | Školská

1 rok

• Dostupná pre študentov a učiteľov s platným preukazom ISIC / ITIC

• Verzia je platná 1 rok s možnosťou bezplatného predlžovania do konca štúdia

• Plne funkčné možnosti modelovania a projektovania

• Súbory je možné otvoriť pomocou komerčnej verzie Archicadu. V takom prípade sa komerčná verzia Archicadu prepne do režimu vzdelávacej verzie s viditeľným vodoznakom

• Súbory danej verzie je možné otvoriť pomocou ľubovoľnej verzie Archicadu na akomkoľvek počítači, avšak súbory majú neodstrániteľný vodoznak “Educational”

• Funkcia tímovej práce (BIMcloud Basic) je dostupná pre všetky projekty zdieľané vo vzdelávacej verzii

TRIAL verzia

30 dní

• Dostupná pre kohokoľvek, kto si vytvorí svoje GRAPHISOFT ID

• Verzia je platná 30 dní

 

• Plne funkčné možnosti modelovania a projektovania

• Súbory je možné preniesť na komerčnú verziu jej zakúpením a aktivovaním pomocou ochranného kľúča na počítači, v ktorom boli dané súbory vytvorené

• Súbory danej verzie sú zašifrované, teda nie sú kompatibilné s komerčnou verziou a dajú sa otvoriť iba na tom počítači, na ktorom boli vytvorené

• Funkcia tímovej práce je k dispozícii, no obmedzená. Súbory možno otvárať iba na tom počítači, kde boli vytvorené