CAD EXPERT s.r.o., Bratislava

CAD EXPERT s.r.o., Bratislava
Tomášikova 19, 821 02 Bratislava, Slovak Republic
+421-903-428746, ++421-948-428746

  Konateľ: Ing. Peter Balco

  IČO: 45342032

  DIČ: 2022954747

  IČ DPH: SK2022954747

Pobočka Košice

Pobočka Košice
Mäsiarska 6, 040 01 Košice, Slovak Republic
++421-910-324698

  Kontaktná osoba: Ing. arch. Peter Serfözö