dRofus

dRofus je unikátny nástroj na plánovanie, správu dát a BIM spoluprácu, ktorý poskytuje rizsiahlu podporu pracovného toku a prístup k informáciám o budovách počas celej životnosti budovy.

Na rozdiel od akéhokoľvek iného plánovacieho nástroja na trhu, dRofus bol vyvinutý v mene majiteľov verejných budov. Zachytenie požiadaviek klienta (EIR), overovanie dizajnových riešení (BIM) voči požiadavkám klientov, riadenie verejných štandardov a plánovanie zariadení sú hlavnými funkciami siftvéru.

dRofus má silnú integráciu s ArchiCADom, Revitom a IFC s možnosťou obojsmernej synchronizácie dát.

Modelové dáta z každej disciplíny sú zachytené spolu s plánovacími údajmi, negeometrickými údajmi a dokumentmi v centralizovanej databáze prístupnej všetkým zainteresovaným stranám projektu prostredníctvom dRofus desktop klient a dRofus Web.

Zainteresované strany zvyčajne vyrábajú dáta pomocou rôznych softvérových programov. Ktoré majú rôzne dátové schémy s rôznymi typmi súborov, distribuované na viacerých serveroch, ktoré sa nachádzajú na viacerých miestach a často tieto údaje nie sú znova použiteľné inými používateľmi.

DROFUS 2.0

Cloudové riešenie dRofus Vám pomáha bez námahy spravovať všetko od projektových štandardov až po dátové zoznamy. Teraz dRofus využíva nové vylepšené rozhranie.

Najnovšia verzia 2.0 obsahuje tieto jednoducho použiteľné funkcie šetriace čas:

  • Menu v štýle pásu, ktoré uľahčuje a zefektívňuje navigáciu
  • Prispôsobiteľný GUI (global unique identififier)
  • Filtre, ktoré Vám umožnia vidieť, čo je relevantné pre oblasť Vášho projektu
  • Vizuálne informačné panely, aby ste si kedykoľvek pozreli, kde je plán projektu
  • 2.0 má navyše zjednodušené rozhranie, ktoré nevyžaduje žiadne znalosti programu ArchiCAD ani iných platforiem

KĽÚČOVÉ FUNKCIE

BIM prístup

Plánujte, vytvárajte a spracovávajte vstupné dáta o budovách od všetkých zainteresovaných strán, ktoré zachytávajú relevantné informácie o budovách/ projektoch pre všetky objekty v BIM, vrátane údajov údajov mimo platformy BIM.

Štandardizácia dát

Zachytávajte požiadavky klientov a spravujte štandardy zariadení vo viacerých projektoch. Šablóny izieb a medzinárodná databáza prvkov pomáhajú štandardizovať miestnosť a obsah, aby sa mohli začať nové projekty.

Sledovanie zmien

Všetky zmeny aplikované na dRofuse sú zaznamenané. Záznamy ukážu kto čo zmenil a prečo boli zmeny vykonané. Rozšírené možnosti vyhľadávania uľahčujú plánovanie alebo vykazovanie relevantných zmien.

Reporty & Exporty

dRofus má viac ako 70 vstavaných PDF reportov a výstupov z Excelu. Naši klienti môžu využiť XF Designer, šablóny reportov na tvorbu špecializovaných vlastných reportov. Tiež je možné vytvoriť  vlastné správy vo formáte PDF, aby vyhovovali požiadavkám projektu/ organizácie.

Integrácia dizajnu

Pokročilé plug-iny dRofusu pre ArchiCAD a Revit poskytujú vynikajúcu podporu pracovného toku pre architektov a inžinierov. Integrujte programové dáta s návrhom pre validáciu stavebných požiadaviek a obojsmernú synchronizáciu medzi dRofusom a projektovými modelmi.

Bezpečné a prístupné

Dáta sú bezpečne uložené na centrálnom serveri, ktorý umožňuje používateľom pripojiť a čítať dáta bez ohľadu na ich fyzické umiestnenie. Prístupové práva užívateľov sú kontrolované, aby sa zabezpečila bezpečnosť dát. Oprávnenia na čítanie a zápis sú detailne riadené na všetkých moduloch v dRofuse.