dRofus

dRofus je jedinečný BIM nástroj na plánovanie, správu dát a spoluprácu, ktorý poskytuje všetkým zainteresovaným stranám rozsiahlu podporu pri práci a prístup k informáciám počas celého životného cyklu budovy

Na rozdiel od akéhokoľvek iného plánovacieho nástroja na trhu, dRofus bol vyvinutý v mene majiteľov verejných budov. Zachytenie požiadaviek klienta (EIR), overovanie dizajnových riešení (BIM) voči požiadavkám klientov, riadenie verejných štandardov a plánovanie zariadení sú hlavnými funkciami softvéru.

dRofus má silnú integráciu s Archicadom, Revitom a IFC s možnosťou obojsmernej synchronizácie dát. Dáta modelu z každej disciplíny sú zachytené spolu s údajmi plánovania, negeometrickými údajmi a dokumentmi v centralizovanej databáze prístupnej všetkým zainteresovaným stranám projektu prostredníctvom internetového prehliadača alebo desktopovej aplikácie dRofus.

Zainteresované strany zvyčajne vytvárajú dáta pomocou rôznych softvérových programov, ktoré majú rôzne dátové schémy s rôznymi typmi súborov, distribuované na viacerých serveroch, ktoré sa nachádzajú na viacerých miestach a často tieto údaje nie sú znova použiteľné inými používateľmi.

To je dôvod, prečo sa dRofus stal nevyhnutným nástrojom pre BIM projekty – konsoliduje rôznorodé dátové súbory a premieňa ich na projektové informácie, prehľad a spravodajstvo dostupné všetkým zainteresovaným stranám projektu.

BIM prístup zameraný na dáta

Plánujte, vytvárajte a spracovávajte vstupné dáta o budovách od všetkých zainteresovaných strán, ktoré zachytávajú relevantné informácie o budovách/ projektoch pre všetky BIM objekty, vrátane údajov mimo BIM platformy

Integrovaný desing

Pokročilé plug-iny dRofusu pre Archicad a Revit poskytujú vynikajúcu podporu pracovného toku pre architektov a inžinierov. Integrujte programové dáta s návrhom pre validáciu stavebných požiadaviek a obojsmernú synchronizáciu medzi dRofusom a projektovými modelmi.

Štandardizácia dát

Zachytávanie požiadaviek klientov a správa štandardov zariadení vo viacerých projektoch. Šablóny miestností a medzinárodná databáza prvkov pomáhajú štandardizovať miestnosti a obsah, aby sa mohli začať nové projekty

Sledovanie zmien

Všetky zmeny aplikované na dRofuse sú zaznamenané. Záznamy ukážu kto čo zmenil a prečo boli zmeny vykonané. Rozšírené možnosti vyhľadávania uľahčujú plánovanie alebo vykazovanie relevantných zmien

Reporty a exporty

dRofus má viac ako 70 vstavaných PDF reportov a výstupov z Excelu. Používatelia môžu tiež využiť XF Designer, šablóny reportov tretích strán na tvorbu špecializovaných vlastných reportov. Tiež je možné vytvoriť  vlastné reporty vo formáte PDF, aby vyhovovali požiadavkám projektu/ organizácie.

Bezpečnosť a prístupnosť

Dáta sú bezpečne uložené na centrálnom serveri, ktorý umožňuje používateľom pripojiť sa a čítať dáta bez ohľadu na ich fyzické umiestnenie. Prístupové práva užívateľov sú kontrolované, aby sa zabezpečila bezpečnosť dát. Oprávnenia na čítanie a zápis sú detailne kontrolované na všetkých moduloch v dRofuse