BIM

BIM (Building Information Modeling) je inteligentný a spoľahlivý 3D proces tvorby a správy projektov. Umožňuje rýchle a efektívne zdieľanie všetkých informácií v rámci procesu návrhu projektu, výstavby a funkčnosti budovy. BIM model pozostáva z virtuálnych ekvivalentov aktuálnych častí budovy a stavebných objektov potrebných na jej výstavbu, ktoré umožňujú simulovať budovu a porozumieť jej správaniu v počítačovom prostredí pred tým, ako sa začne reálna výstavba

Čo je BIM?

BIM (Building Information Model) je softvér predstavujúci 3D virtuálny model stavby. Je to súbor dát reprezentujúcich budovu, zahrnutých do štruktúrovanej databázy, ktorá užívateľovi ponúka vizuálny aj číselný výstup. 

IFC

IFC (International Foudatition Classes) predstavuje plne dokumentovaný súborový formát modelu umožňujúci komunikáciu medzi jednotlivými účastníkmi stavebného procesu a ich softvérových BIM nástrojmi.

Open BIM

Iniciatíva OPEN BIM spočíva v otvorenom prístupe k informáciám, čím prispieva k efektívnej spolupráci. Vo vzťahu k softvérovým nástrojom to znamená, že dátový formát, prostredníctvom ktorého programy komunikujú, je taktiež otvorený.

Direktíva EÚ o BIMe

Európsky parlament na zasadnutí dňa 15. januára 2014 schválil odporúčanie pre všetky členské štáty zmodernizovať pravidlá pre zadávanie verejných zákaziek v oblasti stavebníctva a dopravy s využitím BIM technológie.