BIM PROJEKTOVANIE V ARCHICADE

Na leto sme pre Vás pripravili dvojdňové školenie orientované na tvorbu informačného modelu stavby „BIM projektovanie v Archicade“.

Školenie ponúka prehľad o nástrojoch, funkciách a pracovných postupoch pri tvorbe informačného modelu stavby v prostredí Archicadu. Základné techniky, princípy a štandardy BIM projektovania sú prezentované na konkrétnom príklade viacpodlažnej budovy.

Absolventi tohto školenia získajú znalosti z oblasti BIM technológie, naučia sa základy tvorby informačného modelu stavby, získajú informácie o spolupráci a výmene dát medzi odvetviami stavebnej projekcie. Poznatky získané na školení výrazne zvyšujú konkurencieschopnosť a postavenie účastníkov na trhu práce.

STRETNEME SA

MIESTO:   Aplikácia ZOOM

DÁTUM:    13. – 14. 7. 2021

ČAS:          od 09:00 – 14:00 hod.

CENA:       200,- EUR bez DPH

                   50,- EUR bez DPH pre študentov s platným ISIC preukazom

                   100,- EUR bez DPH  pre zákazníkov so servisnou zmluvou Archi+

OBSAH ŠKOLENIA

 • BIM – krátka teória informačného modelu
 • Úvod do Archicadu, filozofia programu, pracovné prostredie
 • Atribúty, šablóna projektu
 • Základné nástroje a ich nastavenie
 • Navigátor – mapa projektu, mapa pohľadov
 • Podlažia, vrstvy, rezy, pohľady, pracovné listy, 3D dokument
 • Pomocné konštrukcie – vodiace čiary, pomocné body, pracovné roviny
 • Tvorba modelu objektu pomocou základných nástrojov
 • Optimalizácia podlaží, optimálne delenie stavby
 • Tabuľky, zoznamy, výkaz výmer
 • Výkresová dokumentácia – súvislosti a nastavenia
 • Grafické štýly
 • Import, export, optimalizácia výstupu, externé referencie
 • Vizualizácia

REGISTRÁCIA

bim@cadexpert.sk

0911 232 707