Artlantis 2020

RAL farby a odtiene

Artlantis 2020 ponúka 243 farieb a odtieňov z farebnej schémy RAL Effect, RAL Design a RAL Classic, ktoré predstavujú štandard farieb vo svete architektúry a stavebníctva.

DENOISER_OFF_©Abvent-Artlantis
DENOISER_ON_©Abvent-Artlantis

Nástroj na odstránenie šumu

Umožňuje zníženie alebo dokonca kompletné odstránenie šumu, ktorý sa zvyčajne vytvára odrazom od povrchových materiálov okolitých objektov v tmavších častiach rendrovanej scény. Nástroj na odstránenie šumu analyzuje body počítanej scény a redukuje šum, čím skvalitnuje výsledný rendering a tým šetrí čas na ďalší postprocesing.

3D tráva

Integrovaný katalóg médií ponúka 4 nové typy tráv a 6 aktualizácií 3D tráv vylepšených o nové nastavenia. Úprava farby trávy v jednotlivých zónach, zmena hustoty a veľkosťi sa automaticky vypočíta pre každú zónu osobitne.

Portals_02_ON_©Abvent-Artlantis

Nástroj Portál

Tento nástroj umožňuje nové nastavenie optimalizácie pre správu svetla v Artlantise pri jeho nízkej intenzite v počítanej scéne. Táto možnosť zlepšuje jas interiérových scén a odstraňuje šum z obrazu.

Nový spôsob vkladania modelu do fotografie

Nový spôsob vkladania modelu do fotografie pomáha užívateľom tak aby svoj 3D projekt dokázali jednoducho vložiť do zvoleného prostredia.

Nástroj vegetácia

Artlantis 2019 ponúka nový nástroj, ktorý umožňuje pokryť označené plochy 3D vegetáciou.

Katalóg medií

Katalóg medií bol rozšírený o 3D trávu, širokú ponuku nových druhov stromov, ľudských postáv a dopravných prostriedkov.

Automatická expozícia

Render sa z hľadiska tvorby fotografie nastavuje  vždy pomocou najlepšej možnej expozície. Výsledok je viditeľný už priamo v náhľadovom okne.

Intuitívnosť a jednoduchosť

interface3_FR-copie-1-1030x579

Rozhranie

Rozhranie je prehľadné a ergonomické, preto sa dá Artlantis ľahko naučiť a používať. Potrebné nástroje sú vždy viditeľné v blízkosti náhľadového okna, ktoré zobrazuje akúkoľvek zmenu alebo úpravu v reálnom čase.

Jednoduchosť

Učenie a používanie Artlantisu je jednoduché a veľmi rýchle. Artlantis používajú odborníci, pokročilí používatelia aj začiatočníci na simuláciu, prezentáciu a komunikáciu svojich projektov tým, že produkujú vysokokvalitné statické obrázky a animácie s fotorealizmom v rekordnom čase.

Ukážka a rýchlosť

Náhľad v reálnom čase

Náhľadové scény používateľom umožňujú nepretržitú kontrolu nad každou zmenou. Hneď od otvorenia 3D scény, navigácie, zmeny shaderov a objektov, svetiel alebo 3D prostredia – to všetko je okamžite viditeľné v okne náhľadu.

Rýchlosť

Rýchlosť zobrazovania scény, navigácia, určovania polohy alebo rozptylu svetla v náhľade a pri konečnom vykreslení je výnimočná. Na rozdiel od globálneho osvetlenia, náročného na výpočet, Artlantis je jediný renderovací softvér na trhu, ktorý poskytuje efektívny pomer kvality a času. Režim „koncept“ umožňuje rýchle zobrazenie náhľadu počas prípravných fáz.

2D zobrazenie

2D okno 

Okrem 3D náhľadu má Artlantis aj 2D okno na umiestnenie kamery alebo úpravu sekvencií, ktoré uľahčuje vytváranie ciest alebo panorám.

Knižnica pohľadov 

Artlantis umožňuje v perspektívnej aj paralelnej projekcii pohľady uchovávať a ukladať a zároveň ich upravovať a prispôsobovať v každom okamihu.

UI_Artlantis_2D-2019-EN-1030x622

Hĺbka ostrosti

V Artlantise je možné nastaviť hĺbku ostrosti, ISO a rýchlosť uzávierky pre ľubovoľný počet zobrazení. Rozostrenie sa ľahko nastavuje pomocou posuvníka.

Paralelné zobrazenia

Paralelné pohľady (kolmé pohľady a rezy) môžu byť špeciálne nastavené na základe typu projekcie (nadmorská výška, axonometria, pohľad zhora), polohy kamery, pozorovacieho uhla pohľadu alebo definície roviny rezu. Ovládací panel umožňuje upraviť hlavné nastavenia projektu v jeho prostredí.

Perspektívy a vertikály

Každý pohľad má svoj vlastný povrch, úroveň, materiály a obrázky, s ktorými sa dá ľahko manipulovať, meniť ich veľkosť alebo upravovať okraje v náhľade. Artlantis má vertikálnu funkciu, ktorá robí perspektívny režim zvlášť zaujímavým pre výškové projekty.

Media

Shadery a textúry

Jednoduchým „drag and drop“ z katalógu môžete okamžite priradiť povrchu určený materiál (shader) a nastaviť atribúty: farba, odtieň, nepriehľadnosť, odraz a difrakcia, orientácia a mierka vzoru atď. Pre viac realizmu je možné doladiť nastavenia a zmeniť vzhľad povrchu úpravou odrazivosti, lesku alebo nerovnosti (bump).  

Objekty a 3D postavy

Na zreálnenie scén Artlantis ponúka manažér objektov. S objektami je možné manipulovať v 3D alebo 2D, vzhľadom na ich reprezenáciu podľa konkrétnej scény s možnosťou ovládania ich hierarchie, ukotvenia a ročného obdobia. Okrem toho je možné nastaviť vlastnosti objektov tak, aby boli vždy kolmé k podlahe, ako napríklad stojaca lampa, zatiaľ čo nástenné svietidlo musí byť ukotvené kolmo na stenu.

MediaStore

Tisíce ďalších objektov a povrchových materiálov (shaders) si môžete zakúpiť v MediaStore priamo z prostredia Artlantisu. Inštalácia Artlantisu obsahuje aj Media Converter – prevodník médií z predchádzajúcich verií programu.

3D vegetácia

Rastliny, tráva, trávnik a 3D stromy sú jednoduché objekty, ktoré je možné umiestňovať jednotlivo alebo pomocov zóny metódou „drag and drop“. Tieto objekty majú úžasnú vlastnosť prispôsobiť hustotu a odtieň ich listov ročnému obdobiu. Artlantis ponúka špeciálny nástroj na umiestňovanie objektov s vegetáciou.

medias-1-1030x637

Pohľadnice

Pohľadnica je snímka scény, v ktorej sa ukladajú všetky nastavenia priradené k povrchom (farby, povrchové materiály a textúry) na neskoršie použitie alebo zdieľanie. Podobne ako povrchové materiály, objekty alebo obrázky, aj pohľadnice sa považujú za médiá. Pohľadnice umožňujú vytvárať si databázu vlastných nastavení povrchových materiálov.

Integrovaný katalóg médií

Artlantis v základe obsahuje vlastný katalóg médií, ktorý má viac ako 1 000 objektov a povrchových materiálov (shaderov).

Globálne osvetlenie a svetlá

Sala-T2-01-1030x579

Globálne osvetlenie 

V Artlantise je možné veľmi jednoduchým spôsobom vytvárať osvetľovacie štúdie, vzhľadom na geometriu objektov, energiu sveteľných zdrojov, geografické umiestnenie, dátum alebo povrchové materiály. Integráciou výpočtu ožiarenia Artlantis veľmi presne vyhodnocuje priebeh vplyvu svetelnej energie pre simuláciu globálneho osvetlenia, čím zvyšuje fotorealistickú úroveň počítaných scén.

Svetlá 

Artlantis má k dispozícií rôzne typy svetelných zdrojov (bodové, žiarivkové, smerové svetlo, heliodon, obloha), doplnené o efekty (atmosféra, turbulencie, difrakcia,  hĺbka ostrosti) a riadi prechod svetla priehľadnými materiálmi, napríklad ako sú účinky svetla na záclony. Mäkké tiene a rozostrenia sa dajú ľahko nastaviť pomocou interaktívneho kurzora. Je možné editovať špecifické obrysy objektov, obrázky alebo scény a tým manipulovať svetelnými lúčmi a zjemňovať celkovú atmosféru scén a animácií.

  • Umelé svetlá s ľubovoľnou polohou, orientáciou, farbou, intenzitou alebo množstvom.
  • 8 natívnych profilov IES, z ktorých každý má nastaviteľnú intenzitu svetla a radiositu. Možné je tiež importovať vlastné profily, ako aj profily z katalógov výrobcov.
  • Heliodon (slnko): tento prírodný zdroj svetla je možné prispôsobiť v závislosti od ročného obdobia, dňa, hodiny a geografickej polohy. V Artlantise je možné definovať ľubovoľný počet heliodonov s vlastným nastavením oblohy a atmosféry.
  • Povrchový materiál Neón (Neon shader): na rozdiel od bodových svetelných zdrojov je možné tento emisný materiál priradiť povrchom s môžnosťou nastavenia jeho intenzity a farby. Dopĺňa umelé zdroje svetla a prispieva k realistickejšiemu osvetleniu.

Statické obrázky a animácie

Vkladanie do reálneho prostredia

Tento základný nástroj umožňuje simulovať stavebný projekt vo svojom budúcom reálnom prostredí, čo je jedinečná funkcia Artlantisu. Na vkladanie objektov do reálnych scén slúži sprievodca, ktorý v jednotlivých krokoch pomôže nastaviť výslednú scénu. Celý proces je jednoduchý a plynulý. Obrázkom v popredí je možné priamo priradiť priehľadnosť (alfa kanál). Po dokončení vkladania sa finálny projekt zobrazí v okne náhľadu v rekordnom čase.

Biely model 

Tento typ zobrazenia umožňuje automaticky transformovať všetky povrchy scény – s výnimkou priehľadných – na biely materiál, aby bolo možné lepšie vnímať objemy projektu. Pokiaľ ide o svetelné zdroje, tie si zachovávajú svoje farby, aby vytvorili čo najprepracovanejšiu atmosféru.

Vyváženie bielej 

Vyváženie bielej umožňuje automaticky upravovať farebný odtieň obrázkov podľa zvolenej referenčnej farby, podobne ako pri fotografovaní.

Okolitá oklúzia 

Okolitá oklúzia vytvára tiene v interiérových a exteriérových scénach, čo dodáva scéne väčšiu hĺbku a reliéf, a tým aj väčšiu realitu.

Preddefinované nastavenia

Pre dosiahnutie optimálneo výsledku je možné vybrať z niekoľkých preddefinovaných nastavení výslednej scény (interiér, exteriér, slabé osvetlenie) a rôznych definícií kvality výpočtu (rýchly, stredne kvalitný, kvalitný).

Adaptívne antialiasing 

Inteligentné vyhladzovanie sa uplatňuje v oblastiach, kde je nutné zväčšiť kvalitu výsledného zobrazenia redukovaním šumu a vyhladením hrán.

Animácie

Objekty, postavy, mraky, atmosférické efekty, povrchové materiály a textúry, zdroje svetla – všetky tieto komponenty v rendrovaných scénach je možné upravovať a modifikovať.

Artlantis umožňuje vytvárať filmové sekvencie jednoduchým a intuitívnym spôsobom pomocou integrovanej časovej osi. Pri tvorbe sekvencií je možné využívať pohyb kamery ako aj definovať trajektórie objektov a svetiel pípadne zrýchliť alebo spomaliť ich pohyb. Je možné kombinovať rôzne sekvencie alebo panorámy, upravovať trajektórie, vytvárať osvetľovacie štúdie alebo 360 ° panoramatické pohľady.

Objekt VR umožňuje manipulovať so scénou 360 ° a prechádzať sa v nej. Scéna sa automaticky vypočíta z vykreslených obrázkov v okolí scény. Stačí si vybrať počet obrázkov, ktoré sa majú vypočítať vodorovne a zvisle, aby sa zaručila plynulosť animácie. Film sa následne počíta v mnohých formátoch bez ohľadu na platformu: .jpeg, .dv, .mpeg, .tga, .mov alebo .avi.

Post-processing 

Výsledným nastavením jasu kontrastu a farby je možné aktuálne zobrazenie finálne upraviť. Pridaním efektov, ako napríklad zrno, farba alebo pastel, zvýraznenie kontúr a ďalších je možné podstatne ušetriť čas práce.

Render Manager

Optimalizuje čas výpočtu renderovania: výpočet je možné rozdeliť na niekoľko pracovných staníc (Mac / PC).

Windows_logo
logo-de-Apple

Doporučená konfigurácia:
Intel® Core i7 (Haswell), 4+ Core
RAM: 16 GB
OS: Windows 10 (iba 64-bit)
grafická karta: 2 GB OpenGL kompatibilné
rozlíšenie: 1920 x 1080 milióny farieb
pripojenie k internetu

Doporučená konfigurácia:
Intel® Core i7 (Haswell), 4+ Core
RAM: 16 GB
OS: Mac OS X 10.13
grafická karta: 2 GB OpenGL kompatibilní
rozlíšenie: 1920 x 1080 milióny farieb
pripojenie k internetu

Minimálna konfigurácia:
Intel® i3 4Core 2GHz
RAM: 8 GB
OS: Windows 8 (iba 64-bit)
grafická karta: 1GB*), OpenGL kompatibilné
rozlíšenie: 1280 x 800 milióny farieb
pripojenie k internetu
* grafické chipsety nie sú podporované

Minimálna konfigurácia:
Intel® i3 4Core 2GHz
RAM: 8 GB
OS: Mac OS X 10.13
grafická karta: 1GB*), OpenGL kompatibilné
rozlíšenie: 1280 x 800 milióny farieb
pripojenie k internetu
* grafické chipsety nie sú podporované

Kompatibilita

Modo, Blender, Lightwave, Maya, Cinéma4D, 3DS, SketchUp, Rhino, FormZ, Arc+, AutoCAD, Vectorworks, Revit, ARCHICAD,
Photoshop, SketchUp, Twinmotion, iVisit360

Podporované dátové formáty

Import: DXF, DWG, OBJ, FBX, 3DS
Export: JPG, PNG, TIF, TGA, BMP, EPX et PSD, AVI, MOV, DWF, OBJ, SKP, TMA