ARCHICAD STARTEDITION 2020

 

ARCHICAD STARTEDITION 2020 je komplexný profesionálny softvér na tvorbu informačného modelu (BIM), ktorý ponúka všetky nástroje a funkcie potrebné pre prácu samostatných projektantov alebo malých projekčných kancelárií. STARTEDITION je vhodný aj pre stavebné firmy.

STARTEDITION 2020 naplno využíva všetky vlastnosti pracovného prostredia programu ARCHICAD 23 s možnosťou efektívnej tvorby BIM modelu od počiatočnej fázy koncepčného návrhu až po fázu relizačného projektu. Dokáže importovať aj exportovať súbory rôznych CAD alebo iných dátových formátov ako sú DWG, DXF, DGN, PDF, IFC a ponúka tak neobmedzené možnosti spolupráce.

V prípade záujmu o plnú verziu je možné kedykoľvek zakúpiť upgrade prakticky za rozdiel ceny. Upgrade na plný ARCHICAD je možný aj zo starších verzií STARTEDITION. Súbory projektov sú plne kompatibilné takže v práci môžete pokračovať bez problémov.

Novinky verzie ARCHICAD STARTEDITION 2020

Modelovanie

Nové možnosti nastavenia parametrov pre nástroje Stĺp a Trám umožňujú rýchlejšie a presnejšie modelovanie konštrukčných detailov a ich presné vykazovanie.

Nástroje Stĺpy a Trámy majú hierarchické nastavovanie. Prvky je možné vytvoriť z jedného alebo viacerých segmentov, ktoré sa na seba skladajú podľa referenčnej osy. Ako segment je možné použiť aj vlastný parametrický profil.

Nový nástroj Otvor umožňuje vytvárať prierazy, niky a zapustenia. Otvory a prierazy je možné vytvárať cez ľubovoľné množstvo objektov alebo cez viac podlaží naraz. Otvory je možné vykazovať samostatne bez ohľadu na to, v akom objekte boli vytvorené a zdielať prostredníctvom IFC.

Výkon

ARCHICAD STARTEDITION 2020 používa nový systém kompresie súborov, čo redukuje ich veľkosť a čas načítania pri ich otváraní. Umožňuje otváranie viacerých projektov jediným kliknutím. Nová verzia umožňuje okamžité prepínanie obsahu medzi záložkami a skrátený čas výpočtu jednotlivých okien modelu.

Produktivita

Zvýšenie produktivity pomocou nového Štartovacieho dialógového okna a Centra aktivít. ARCHICAD STARTEDITION 2020 používa systém záložiek s okamžitým prepínaním obsahu. Náhľad záložiek umožňuje prepnúť práve požadovaný obsah.

Optimalizované pracovné prostredie

ARCHICAD STARTEDITION 2020 má optimalizované pracovné prostredie vďaka aktualizovaným infopaletkám nástrojov Zóna a Popiska, zjednodušeným dialógovým oknám nástrojov Morf a Škrupina, možnosťou všeobecného nastvenia Popisiek a jedinečným ID v nastaveniach zobrazenia.

Dokumentácia a vylepšenia knižnice

Zobrazenie trámov a stĺpov v 2D má voliteľnú grafiku podľa potreby. Objektová knižnica má nové prvky a bohatšie možnosti nastavenia parametrov.

Tabuľka rozdielov

ARCHICAD 22 and STAR(T) Edition®

ARCHICAD 22

SE 2019

SE 2018

Feature Comparison Chart

Modeling
Complex, Multi-story Elements + + +
Floor-plan Display Options for Construction Elements + + +
Multi-Plane Roof + + +
Priority Based Connections + + +
Profiled, Slanted Walls, Columns, Beams via the Profile Manager + + +
Curved Profiled Walls and Complex Elements + + +
Shell Tool + + +
Morph Tool + + +
Automatic Model-Based Junctions + + +
Edit Multiple Elements Simultaneously + + +
Composites Without Cores + + +
NURBS Definition in GDL + + +
Sketchup v2016 Support + + +
Stair Tool using “Predictive Design” Technology + + +
Railing Tool associative with Stairs, Slabs, Meshes, Roofs and Walls + + +
Building Materials and Custom Profiles to GDL Elements + + +
Custom Geometry Modifiers in Profiles + +
Stair and Railing Tool Further Enhancements + +
3DM (Rhino File) Import-Export +
Link Element Heights to Stories +
Curtain Wall Tool +
Visualization / 3D Exploration
Internal Rendering Engine + + +
Virtual Tracing – Reference Layer among all Views, Layouts + + +
3D Zones Geometry Fit to Complex Elements + + +
Partial Structure Display + + +
3D Feedback with Working Plane, 3D Guidelines + + +
3D Editing Plane + + +
Snap to Surface in 3D Window; Move & Elevate in One Step + + +
Real-Time Editable 3D Cutting Planes + + +
Two-point Perspective + + +
3D Styles + + +
Monochrome Model Visualization + + +
Sketch Rendering +
CineRender Engine R19 +
Documentation
3D Document: Dimensioned and Annotaded 3D Views + + +
Interactive, Annotated Door/Window Schedules + + +
Scale Dependant Detailing + + +
Interactive Schedule Data Export to Excel + + +
External Drawings (PDF/DWG/Image from/to SE) + + +
Import Site Survey Geometry as Morphs + + +
Floor-plan Based 3D Document + + +
BIMx Hyper-model Export + + +
Element Previews in Schedules + + +
Text Style Favorites + + +
Autotext-based Labels + + +
Rich Text in GDL-Related Texts + +
Reassociation of a Label to another element using Cmd/Ctrl + Click + +
New System Autotext for today’s date + +
Multi-selection editing supported by Interactive Schedule + +
Enhanced Security Options for PDF + +
Custom Graphical Label + +
Workflow-Productivity-Project Management-Performance
Integrated Layouting, Layout Book + + +
Markup Tools + + +
Supersafe Autosave + + +
Single, Unified Undo Queue for the Entire Project + + +
Easy Creation of Custom Library Parts with Modifiable Attributes + + +
Building Materials, Smart Attribute Management + + +
Conceptual Design with Morph Scheduling + + +
Duplicate Elements in Section and Elevation View + + +
Background Processing Support for Faster Performance + + +
Flexible Editing of Placed PDF Drawings + + +
PDF-Based Data Exchange – Optimized Export, with Layers + + +
Easy Attribute Management/Handling + + +
Snap Points and Guide Lines + + +
Tab Bar on Windows and Mac + + +
Mac Interface: Unified Window Mode with Docking Palettes + + +
List Skin/Component Area in Interactive Schedule + + +
Schedule of Finishes + + +
Predictive Background Processing for Nearly Instant Model Views + + +
Optimized OpenGL Engine for Smoother, Faster Navigation + + +
Surface Painter + + +
Flat User Interface + + +
Vectorial Icons + + +
Graphical Favorites + + +
Retina Display Fully Supported on Mac/td> + + +
User-Defined Element Properties + + +
Touch Bar Support for Apple MacBook Pro + + +
Advanced parameter transfer between elements + + +
Distribute Along Path + + +
Section/Elevation Depth Control + + +
High Resloution Support on WIN + +
Improved Performance of Morph Elements + +
Smooth Pan and 2D Navigation for Vectorial Model Views + +
Simplified Selections Palette with Modernized Interface + +
New Work Environment Option + +
Selection of Overhead Elements in Floor Plan by their outline + +
Element Transfer Settings Home Story definitions updated + +
Automatically detected logical zone by the “Reference line” algorithm + +
Updated interface for Sun Study and Create Fly-Through dialogs + +
New algorithm for calculating Sun position + +
Multi-selection supported by Work Environment lists + +
New Info Box command for all Library parts to “Reset to Default Settings” + +
Trackpad support for Mac + +
GRAPHISOFT ID – Unified Login + +
Updated Model View Options Dialog + +
Updated Attribute Manager Dialog + +
Introduction of Decimeters in Project Preferences / Working Units + +
Priority-based Selection Highlights of Walls on Floor Plan + +
Expression Defined Property Values + +
Multithreading Available on Unlimited Number of Cores +
Project Publisher +
(Multi-story) Hotlinked Modules +
License Borrowing, NET License +
Integrated Building Energy Evaluation +
Mass Import of Element Property Data +
Revision Management +
Publish Layers to PDF from Layout +
Publish Element Information for BIMx hyper-models +
Renovation Feature with Element-level Statusing +
IFC Publishing +
PDF Markup Import +
Integrated Collision detection between model elements +
Element Transfer Settings: New options for Curtain Wall +
Collision Detection Enhancements +
Curtain Wall Renewal +
Communication; I/O; Interopereability – PLN, PLA, TPL, MOD File Import
AutoCAD DWG/DXF Import/ExportDWG/DXF + + +
Convert Surveyor’s Data into ARCHICAD Mesh + + +
Integrated IFC Import/Export Engine, Property Management + + +
Building Element Classification for MEP & Structural Engineering + + +
Data Exchange with Structural Software + + +
Save Elements to Common DWG Blocks + + +
Google Earth and SketchUp Connection + + +
IFC Support for Multiple Standards + + +
PDF/A Export + + +
3D Screenshots + + +
BIM Collaboration Format (BCF)-Based Data Exchange + + +
Scheme-Driven IFC Data Management and Export + + +
ARCHICAD BIM Parameters & Quantity Mappings to IFC Data + + +
Certified Import and Export of IFC 2×3 Coordination View v2.0 + + +
Exact IFC Geometry Import; Attribute Handling/Overrides + + +
ID Management of IFC Spatial Elements + + +
Advanced Import of MEP Models w/ Automatic Detection/Conversion + + +
Streamlined IFC data mapping of Library Part Parameters + + +
IFC4 Import-Export + + +
Survey Point Definition + + +
Full Control of IFC Translators + + +
Element Classification Management + + +
Layer Mapping at IFC Model Import + +
Import of NURBS Geometry from IFC Files + +
Import of IFC Properties as ARCHICAD Properties + +
Export of Component Quantities and Properties to IFC + +
Bluebeam Connection** +
Export Multiple Layouts into Single DWG +
Save Exploded DWG Drawings to a Single Layer +
DXF/DWG External Reference Support (Xref) +
Point Cloud Display +
EDU / Trial File Format Support +
PMK File Format Support +
Export Model to STL Format +
Criteria-based Graphic Overrides for Design Communications +
Export to gbXML +
Export to PHPP +
IFC Hotlinks, Classification and Property Management in Hotlinks +
ARCHICAD 22 File Open|Save +|+ -|- -|-
EDU File Open|Save +|- -|- -|-
SE 2016 File Open|Save +|- +|- +|-
SE 2017 File Open|Save +|- +|- +|-
SE 2018 File Open|Save +|- +|- +|+
SE 2019 File Open|Save +|- +|+ -|-
Library
Model View Options for Library Parts + + +
Embed Only Necessary Library Objects in the Project + + +
Library Migration, Library Management + + +
Keyword Based Search Function Finds Library Parts + + +
Double-Quick Library Loading Times, Fast 3D Handling + + +
Simplified Door/Window UI + + +
No Character Number Limit in Lib Part Names + + +
Embedded Libraries Extracted into Virtual File System + + +
OpenGL Previews in Object Settings + + +
New Detail Level Geometries for Generic Library Parts + +
New Detail Level Settings for Library Parts in the Model View Options + +
Teamwork & BIMcloud Basic
Teamwork Extended to Documentation Process – Layouts +
BIMcloud Basic – Model Based Team Collaboration +
Reservation Methods +
Instant Team Communication +
Delta-Server for Fast and Safe Data Exchange in Teamwork +
Control Over Client-Server Technology +
Portability and Remote Access +
BIMcloud Basic Optimized: Autosave Backup, Faster Performance +
BIMcloud Control Icon: Single Entry Point for Server Management +
Network Diagnostic Tool for all BIMcloud/BIMcloud Basic components +
Easy Management of Teamwork Libraries +
Complete and automatic server backups/restores +
Support multiple ARCHICAD versions on a single server +
Improved Performance of Teamwork Element Reservation +