Servisná zmluva Archi+

SERVISNÁ ZMLUVA ARCHI+

ARCHI+ je servisná zmluva programu ArchiCAD slúžiaca na maximálne zabezpečenie návratnosti investícií do produktov firmy Graphisoft. Zmluva zabezpečuje automatickú údržbu, aktualizáciu aj upgrade programu ArchiCAD a ďalšie servisné podmienky.

Servisná zmluva zabezpečuje:

  • aktualizáciu programu ArchiCAD – PATCH – niekoľkokrát do roka bez ďalších poplatkov
  • novú verziu programu ArchiCAD – UPGRADE – nová verziu programu spravidla jedenkrát do roka
  • poistenie hardwarového kľúča pre prípad poškodenia alebo krádeže
  • 2-dňové školenie v cene licencie
  • rozdielové školenie pri upgrade verzie v cene licencie 
  • konzultácie, technická podpora (telefón, E-mail) počas normálnej pracovnej doby (8:00 – 16:00)
  • 30% zľava z cenníkových cien na školenia a servisné služby
  • firemný audit – produktivita práce, pracovné postupy

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú  s viazanosťou na obdobie jedného roka. Zmluva musí obsahovať všetky licencie ArchiCADu, ktoré užívateľ vlastní.