ARCHICAD 23 – BIM IN AN INSTANT

ARCHICAD 23 poskytuje viac výkonu pre každodenné procesy tvorby dizajnu a editácie BIM modelu so zachovaním štandardných pracovných postupov. Úplne nový nástroj OTVOR a vylepšené nástroje STĹP a TRÁM zvyšujú presnosť modelovania, umožňujú rýchlu editáciu a bezchybnú spoluprácu medzi profesiami. Prepojenie programov ARCHICAD a SOLIBRI umožňuje rýchlu automatizovanú kontrolu konstrukcie a kolízií. Prepojenie ARCHICADu s programom dRofus pomáha organizovať a evidovať všetky požiadavky zákazníkov bez ohľadu na veľkosť a komplexnosť projektov.

KOORDINÁCIA

ARCHICAD 23 prichádza s novým nástrojom Otvor, ktorý je určený na modelovanie a koordináciu otvorov, prestupov, ník, zapustení – horizintálne, vertikálne alebo pod rôznymi uhlami, cez jeden prvok alebo skupinu prvkov, ale aj cez podlažia.

Otvory, prierazy sú dôležité z hľadiska koordinácie projektu a sú rovnako relevantné pre architektov, ako a j pre inžinierov a statikov, ktorými musia byť aj zdokumentované. Otvory, prierazy môžu byť modelované, plánované aj dokumentované použitím intuitívnych nástrojov a zdieľané porostredníctvom IFC.

coordination-opening-w1000
geisel-library-render

DIZAJN

ARCHICAD 23 umožňuje architektom rýchlo modelovať presné konštrukčné detaily s možnosťou tvorby výkazov železobetónových konštrukcií, ocele, drevených konštrukcií aj kompozitných nosníkov.

Komplexné segmentované stĺpy, segmentované trámy s možnosťou editácie tvaru do horizontálnych aj vertikálnych oblúkov majú editovateľnú 2D reprezentáciu na správne zobrazenie vo výkresovej dokumentácii podľa rôznych štandardov.

VIZUALIZÁCIA

ARCHICAD 23 ponúka možnosť tvorby fotorealistických vizualizácií prostredníctvom zabudovanej technológie CINERENDER. Ďalšou možnosťou je využitie online prepojenia s programom TWINMOTION, ktorý ponúka tvorbu fotorealistických vizualizácií a dynamických animácií v reálnom čase. Synchronizácia s programom TWINMOTION v reálnom čase umožňuje užívateľom upravovať model stavby a hneď vidieť fotorealistický výsledok, čo umožňuje okamžitú úpravu dizajnu a skracuje tak rozhodovací proces. Všetci držitelia licencie programu ARCHICAD 23 majú nárok na bezplatnú licenciu programu TWINMOTION 2020 spoločnosti Epic Games.

SPOLUPRÁCA

Prepojenie programov ARCHICAD a Solibri poskytuje rýchlu a automatickú kontrolu kvality a konzistencie modelu. Aktualizovaný doplnok automaticky detekuje a posiela do Solibri len tie objekty, ktoré boli zmenené alebo doplnené v modeli ARCHICADu, čo umožňuje rýchlu spoluprácu profesií. Správy a reporty založené na formáte BCF sú súčasťou tejto komunikácie a umožňujú pracovníkom správne kontrolovať riešenie označených problémov, zmien a doplnkov a následne ich riešiť.

ARCHICAD 23 podporuje import natívneho formátu DGN vo verzii 8 programu Microstation. Formát DGN používajú hlavne geodeti, stavební inžinieri a stavebné úrady. Formát DGN uchováva hlavne informácie o okolí navrhovanej stavby, o komunikáciách a zariadeniach. V mnohých prípadoch sú 3D modely zameraných priemyselných objektov tiež dostupné vo formáte DGN.

Aktívne prepojenie programov ARCHICAD a dRofus umožňuje projektantom zachytiť a organizovať potreby plánovania klientov a použiť ich na odsúhlasenie a tvorbu variantných riešení. Databáza programu dRofus umožňuje projektantom vytvárať pravidlá pre plánovanie a návrh a jednoducho s nimi pracovať bez ohľadu na veľkosť a komplexnosť projektov, ako sú napr. nemocnice, letiská administratívne komplexy, univerzity a pod.

Snímka

Vďaka prepojeniu programov ARCHICAD a dRofus v reálnom čase môžu užívatelia kontrolovať hotový návrh s požiadavkami klientov, prepojenie umožňuje aj klientom sledovať proces návrhu bez použitia ARCHICADu.

VÝKON

ARCHICAD 23 disponuje rýchlejšou odozvou v porovnaní s predchádzajúcou verziou. Nová verzia umožňuje rýchlejšie otváranie projektov, používa menšie súbory, rýchlejší import a export IFC a okamžité prepínanie medzi rôznym obsahom v záložkách vďaka technológii CPU multi-threading (využitie operácií viacjadrových procesorov). Čas výpočtu rôznych pohľadov na model bol zredukovaný novou technológiou, ktorá je založená na prepočte zmien, nie celého obsahu daného pohľadu.

Nové štartovacie okno obsahuje zoznam naposledy otvorených projektov, z uvedeného zoznamu je možné otvoriť jedným klikom aj niekoľko projektov naraz. Systémové hlásenia teraz neprerušujú proces otvárania projektov, tie sú dostupné samostatným tlačidlom. Náhľady záložiek pomáhajú zvoliť správnu záložku a sú prevenciou pred klikom na nechcený obsah.

výkon

Viac informácií nájdete na internetovej stránke na www.graphisoft.com

Windows_logo
logo-de-Apple
Operačný systém: Windows 10 (64-bit) macOS 10.14 Mojave

macOS 10.13 High Sierra

Procesor: 64-bit procesor; 4 a viac jadier 64-bit procesor; 4 a viac jadier
RAM: 16 GB a viac odporúčaných 16 GB a  viac odporúčaných
Pevný disk (na inštaláciu): 5 GB 5 GB
Pevný disk (na prácu): 10 GB a viac (SSD) 10 GB a  viac  (SSD)
Monitor: 1920×1080 a vyšší 1920×1080 a vyšší
Grafická karta:

Open GL 4.0 s vlastnou pamäťou aspoň 2 GB; zoznam odporúčaných grafických kariet: http://helpcenter.graphisoft.com/technotes/video-cards/

Open GL 4.0 s vlastnou pamäťou aspoň 2 GB; zoznam odporúčaných grafických kariet: http://helpcenter.graphisoft.com/technotes/video-cards/

Kompatibilita so staršími verziami

ARCHICAD 23 otvorí projekty z verzií v22, v21, v20, v19, v18, v17, v16, v15, v14, v13, v12, v11, v10, v9 a v8.1 a SE2019, SE2018, SE 2017, SE2016, SE2015, SE2014, SE2013, SE2012, SE2011, SE2010, SE2009, SE2008 a SE2007.

Komplexné informácie na stránkach Graphisoftu

„Recommended hardware for GRAPHISOFT products„

ArchiCAD 22 – BIM INSIDE AND OUT

Vylepšený nástroj LOP (ľahký obvodový plášť) umožňuje architektom navrhovať, rozvíjať a do detailu vypracovať systém hierarchickej steny s voľným použitím štandardných vzorov. Návrh je intuitívne vytváraný v grafickom prostredí v 3D alebo 2D, pričom ArchiCAD zabezpečuje použitie jednotlivých súčastí obvodového plášťa z knižnice výrobcov, prípadne vlastnej knižnice s možnosťou detailného zobrazenia konštrukcie. Všetky prvky je možné automaticky zobraziť, vykázať v tabuľkách, alebo vytvoriť výrobnú dokumentáciu. Nový nástroj LOP umožňuje aj voľnú tvorbu fasád na základe rukou kresleného návrhu, ktorý je možné intuitívne transformovať do presného konštrukčného návrhu. Presné spoje sa vytvárajú automaticky z knižnice ArchiCADu, alebo priamo od výrobcov. Dostupná je aj knižnica doplnkov LOP v podobe výplní otvorov rôzneho tvaru, zateplovacích alebo presklených panelov, prípadne tieniacej techniky. Zobrazenie LOP je možné podriadiť ľubovoľnému stupňu projektovej dokumentácie. Presnosť môže byť automaticky určená aj úrovňou detailu (LOD).

ac-22-banner

Vlastné parametrické profily

Vlastné parametrické profily ArchCADu 22 kombinujú výkonnosť so slobodou vytvárania samotnéhografického návrhu profilu. Pomocou editora profilov je možné vytvárať inteligentnejšie parametrické profily pre steny, trámy a stĺpy prideľovaním parametrov jednotlivým častiam profilu. Potom je možné v 3D alebo 2D graficky upravovať jednotlivé súčasti profilovaných stien, trámov alebo stĺpov jednoducho myšou. Parametre je možné kombinovať, pridávať do výpočtov a zobrazovať v tabuľkách.

Vďaka tzv. „modifikátorom,“ architekti môžu použiť jeden parametrický profil na tvorbu rôznej geometrie stien, stĺpov a trámov. Upravením rozmerov parametrických profilov sa môže rovnaký profil prispôsobiť rôznym podrobnostiam projektu. V prípade kompozitných konštrukcií je možné využiť editáciu rôznych hrúbok jednotlivých vrstiev práve použitím parametrických profilov.

Rýchlejšia a jednoduchšia 2D navigácia

ArchiCAD 22 prináša výrazné vylepšenia výkonu, zamerané na jednoduchšie a citlivejšie ovládanie programu v 2D, čo sa týka projektov všetkých veľkostí.

Generovanie komplexných prvkov, výplní a generovanie polygónov je urýchlené priamo GPU, ktoré vykonáva počítačová jednotka na spracovanie grafiky. Výkon je vylepšený ďalším patentovaným algoritmom, ktorý využíva všetky jadrá procesorov a umožňuje komplexné výpočty “na pozadí”.

Robustná 64-bitová architektúra systému ArchiCAD umožňuje zobrazenie veľkých modelov, zatiaľ čo optimalizované škálovanie viacjadrových procesorov zvyšuje výkon pri práci na veľkých a komplexných projektoch.

Patentovaná technológia prediktívneho spracovania dát na pozadí využíva nepoužitú kapacitu počítača tým, že predvída potenciálne budúce akcie používateľov. To poskytuje architektom rýchlosť odozvy bez ohľadu na veľkosť projektu.

Vlastnosti založené na výrazoch

ArchiCAD 22 umožňuje používať logické výrazy na tvorbu nových vlastností a hodnôt vlastností, ktoré závisia od vlastných parametrov prvku. Táto nová funkcia výrazne obohacuje informáciu – alebo “I” komponent – v BIM. Jednoduchým zadaním je možné definovať akékoľvek výpočtové pravidlo ako hodnotu vlastností prvku a automaticky ho aktualizovať bez časovo náročného a chybového manuálneho zadania údajov.

Výsledky môžu byť použité v systéme ArchiCAD na označovanie alebo filtrovanie prvkov a môžu byť prezentované v ľubovoľnom grafickom, tabuľkovom alebo modelovom výstupe, riadenom matematickými, logickými a textovými operáciami – ako funkcie nachádzajúce sa v štandardných tabuľkových programoch. Hodnoty obsahujúce platnú webovú adresu (URL) sa stanú živým hypertextovým odkazom, ktorý poskytuje rýchly prístup ku všetkým pripojeným webovým stránkam alebo online údajom.

Definícia hodnoty je založená na výrazoch definovaných užívateľom, ktoré sa skladajú z jednoduchých dátových polí. Nové vlastnosti prvkov je možné vytvoriť pomocou číselných, textových alebo dokonca Booleanovských údajov, s ďalším využitím na označenie alebo filtrovanie prvkov a ich prezentáciu v akomkoľvek grafickom, tabuľkovom alebo modelovom výstupe.

Import a export pomocou IFC

ArchiCAD 22 zlepšil kvalitu a presnosť exportovaných informácií pomocou IFC2x3 a IFC4. Pomocou prevodníkov je možné komunikovať s rôznymi BIM softvérmi. ArchiCAD obsahuje niekoľko desiatok prevodníkov pre import aj export s možnosťou ich podrobného nastavenia pre kvalitný prevod geometrie a parametrov podľa konkrétnych požiadaviek a vyladiť tak OPEN BIM spoluprácu

Podpora zobrazenia s vysokým rozlíšením v systéme Windows 10

Reprezentácia jemných detailov ikon, línií, textov a iných grafických prvkov používateľského rozhrania ArchiCADu teraz prináša oveľa ostrejší pohľad. Podpora zobrazenia s vysokým rozlíšením 4K a 5K ponúkaj oveľa ostrejšie zobrazenie detailov.

Vylepšenie nástrojov Schody a Zábradlie

Nové vylepšenia nástrojov Schody a Zábradlie umožňujú vizualizovať a používať schodisko pri detekcii kolízií pomocou zobrazenia priechodnej výšky. Zlepšenie 2D reprezentácie schodov umožňuje dodržiavať štandardy špecifické pre jednotlivé krajiny. Nové možnosti editácie spojov prvkov zábradlia a panelov umožňujú vytvorenie presnej geometrie.

ArchiCAD a Rhino-Grasshopper prepojenie v reálnom čase

Nová funkcia „De-Constructor“ umožňuje použiť obojstranný tok dát medzi ARCHICADom a aplikáciou Rhino-Grasshopper. Výsledkom je, že architekti môžu vykonávať optimalizáciu návrhu a overovanie pomocou rozsiahlej a rozšírenej ponuky  Rhino-Grasshopper.

ArchiCAD 21 – BIM o stupeň vyššie

Verzia ArchiCADu 21 priniesla nový nástroj Schody, založený na patentovanej technológií Predictive DesignTM. Ďalším novým nástrojom je Zábradlie. ARCHICAD 21 prináša aj mnoho ďalších dôležitých funkcií v oblastiach vizualizácie, OPEN BIM spolupráce, vo výkone a produktivite, čím sa verzia 21 stala najsilnejšou v histórii Graphisoftu.

schody

Nástroj Schody

Navrhovanie schodov je jednou z najkomplexnejších úloh v architektúre. Tento nový nástroj vizuálne naznačuje ako bude finálne schodisko vyzerať a pritom program súčasne kontroluje výpočty, aby boli dodržané všetky normy. Pri viacerých možnostiach riešenia schodísk ARCHICAD 21 navrhne všetky možné varianty, ktoré spĺňajú predstavy architekta, ako aj technické normy.

Nástroj Zábradlie

Ďalší nový nástroj Zábradlie umožňuje jedným kliknutím myšou doplniť schodisko zábradlím. Zábradlie je tiež možné osadiť aj na ďalšie objekty, ako sú dosky, steny, strechy alebo siete.

Vizualizácia

ARCHICAD 21 má integrovaný fotorealistický CineRender – založený na technológii MAXON Cinema 4D v18, ktorý poskytuje najvyššiu kvalitu fotorealistického zobrazenia priamo z BIM modelu ArchiCADu. Najnovšia verzia R18 prichádza s technológiou Light Mapping a Secondary GI pre realistickejšie a rýchlejšie rendrovanie.

Klasifikácia prvkov

Model v ArchiCADe môže byť opísaný ako centrálna databáza, kde sú uložené všetky dáta o projekte tak, aby boli sprístupnené všetkým zúčastneným. Klasifikácia prvkov je reprezentovaná formátom XML a môže byť exportovaná a importovaná do rôznych projektov.

IFC Externé referencie (Hotlinks)

IFC súbory môžu byť do projektov vkladané cez externé referencie, čo vo veľkej miere uľahčuje spoluprácu, koordináciu a aktualizáciu BIM modelu. V prípade veľkého projektu je možné použiť filtrovaciu funkciu „Model Filter“ na zmenšenie obsahu z dôvodu lepšej manipulácie. Vložený IFC model je možné ľahko aktualizovať z prepojeného zdrojového súboru. Ak je väzba prerušená, prvky vložených IFC modelov môžu byť upravované ako bežné prvky ArchiCADu.

Detekcia kolízií

S presadzovaním sa BIM pracovných postupov dostávajú architekti od špecialistov stále častejšie BIM dáta. Aby architekt mohol plniť úlohu vedúceho koordinátora modelu, bola funkcia detekcie kolízie integrovaná medzi štandardné funkcie ArchiCADu.

ArchiCAD 20 – Svieži pohľad na BIM

ARCHICAD 20 obsahuje niekoľko dôležitých funkčných vylepšení, ktoré kladú dôraz na “I” v BIM, čo zvyšuje hodnotu pre používateľov tohto systému, ako aj pre externých účastníkov. Jeho úplne nový grafický UI “flat-design” nastavuje novú verziu okrem nástrojov BIM typu run-of-the-mill. Spočiatku bol BIM vnímaný hlavne ako pomôcka pre 3D vizualizácie. Neskôr začal byť využívaný na automatické generovanie výkresovej dokumentácie. Potom sa stal nástrojom pre koordináciu prác vo fáze spracovania projektovej dokumentácie aj pri realizácii stavby. Tak sa postupne hodnota BIM presunula od 3D modelu k informáciám. ARCHICAD 20 kladie dôraz na to, aby informácie, ktoré sú do BIM projektu vložené, boli využité v maximálnej možnej miere.

1

I v BIM

BIM projekty obsahujú množstvo ne-geometrických informácií, ktoré sa do nich dostávajú z rôznych zdrojov alebo noriem (IFC, Cobi, LEED, GDL parametre) a to prostredníctvom spolupracovníkov, ktorí ani nemusia pracovať s CAD / BIM programom. Napriek tomu práve takéto informácie robia hodnotu BIM projektu a schopnosť programu pracovať s takými dátami je kľúčová. V ArchiCADe 19 museli byť vkladané do projektu prostredníctvom príslušných dialógových okien a neexistoval jednotný spôsob, ako tieto informácie ukladať a ďalej s nimi pracovať. Napríklad požiarna odolnosť musela byť priraďované individuálne objekt po objekte. ARCHICAD 20 zavádza sady vlastností, ktoré je možné vytvárať a spravovať cez “centrálny pult” (Správca vlastností) a možno ich použiť na akýchkoľvek vhodných miestach v Archicade štandardným spôsobom. Vlastnosti možno vytvárať priamo v ArchiCADe, alebo ich načítať prostredníctvom “chytrého” prepojenia s externými Excel databázami. Funkcia Import hodnôt vlastností prináša jednoduchý poloautomatický spôsob ako importovať excelovskú tabuľku do príslušných polí hodnôt vlastností Archicadu.

Vlastnosti možno využívať ako kritériá pre vyhľadávanie a výber prvkov / konštrukcií a ich vykazovanie. A vďaka novým grafickým štýlom možno vybrané objekty zvýrazniť v pôdoryse i 3D modely. Tento nový spôsob správy dát a možnosť vizualizovať objekty / konštrukcie na základe ich vlastností (napr. Konštrukcia spĺňajúca určitý stupeň požiarnej odolnosti) robí z ArchiCADu 20 výkonný nástroj pre koordináciu BIM projektov a súčasne tak umocňuje hodnotu BIM projektovania. Hodnotu tejto funkcionality navyšuje skutočnosť, že farebné rozlíšenie konštrukcií možno preniesť do IFC modelu.

Svieža tvár

ARCHICAD 20 vyladil grafiku používateľského rozhrania. Archicadovský nováčikovia ocenia moderný dizajn a intuitívnosť ovládania, skúsení grafiku Obľúbené nastavenia (ikony zobrazujúce v 2D aj 3D často používané materiály a konštrukcie verzia 20 automaticky aktualizuje, ich veľkosť možno nastaviť) a všetci ocenia vektorové ikony, garantujúce príjemnú a efektívnu prácu aj na monitoroch s veľkým rozlíšením. Interface je navrhnutý tak, aby čo najviac plochy obrazovky bolo pracovným priestorom, všetky “vizuálne šumy” boli odstránené.

Parametrická architektúra

Parametrické skriptovanie hrá čoraz dôležitejšiu úlohu. Vďaka novým technológiám je možné vytvárať stále tvarovo komplikovanejšie stavby. Skriptovanie možno použiť aj na úlohy ako napr. nájsť optimálnu veľkosť a množstvo budov na danom území s cieľom dodržať rôzne pravidlá (výška, vzdialenosť) pri maximálnej obytnej ploche, nájsť optimálny tvar a umiestnenie objektu na danom pozemku tak, aby osvetlená plocha fasády (hodiny/metre ) bola čo najväčšia, atď. Lídrom medzi programovými nástrojmi pre tieto úlohy je kombinácia Rhino – Grasshopper. Pre BIM parametrické navrhovanie sa Graphisoft rozhodol vytvoriť obojsmerné, v reálnom čase fungujúce, prepojenie Rhino – Grasshopper – ARCHICAD. ARCHICAD 20 podporuje túto väzbu na platformách Windows aj iOS a Grasshopper dokonca dokáže “siahnuť” na vnútorné parametre GDL objektov.

Vizualizácia

Finálna vizualizácia stojí na najnovšom renderovacom engine Cinerender (na báze Cinema 4D R16). Výsledkom vylepšení nastavenia materiálov je ešte realistickejšie zobrazenie povrchov. Celkovo je výpočet rýchlejší a tiene sú neuveriteľne realistické. V GDL pribudla definícia NURBS (Non-Uniform Rational Basis Spline), takže prepracované tvary modelov vytvorené v Rhine možno načítať do Archicadu pri zachovaní ich natívnych NURBS definícií. V 3D zobrazení je možné aktivovať dvojúběžníkovú perspektívu pri zachovaní východiskovej polohy kamery a jej zorného uhla.