Čo je ArchiCAD?

ARCHICAD je architektonický a stavebný BIM / CAD software vytvorený najmä pre architektov, projektantov a stavebných inžinierov. Disponuje unikátnou schopnosťou tvorby 3D modelu, z ktorého sa automaticky vytvára 2D dokumentácia všetkých stupňov. Je vyvíjaný maďarskou spoločnosťou GRAPHISOFT, ktorá je súčasťou veľkej finančnej skupiny NEMETSCHEK GROUP. Cieľom spoločnosti je inovovať a vyvíjať nové funkcie softvéru tak, aby vyhovovali postupom a všetkým predstavám projektanta k úspešnej tvorbe VIRTUÁLNEJ STAVBY (BIM).

Prazákladom ARCHICADU je 3D systém navrhovania potrubných systémov vyvinutý v roku 1982. Jednou z odlišností a výnimočností od ostatných programov je skutočnosť, že ARCHICAD umožňuje používateľovi pracovať s parametrickými objektmi, často nazývanými “smart objects“. ARCHICAD umožňuje vytvárať používateľom virtuálne budovy pomocou virtuálnych štrukturálnych elementov ako sú steny, dosky, strechy, dvere, okná a nábytok. Súčasťou programu je aj rozsiahla knižnica objektov a dopredu nadizajnovaných prvkov. Bol vyvinutý pre HP “kalkulačku” s 64K RAM pamäťou a to vďaka technológii GDL (Geometric Description Language). Ďalšou technológiou je Teamwork, ktorá umožňuje súbežnú prácu na projekte a predstavuje úplne nový prístup k tímovému projektovaniu iba prostredníctvom internetu. 

Táto technológia je založená na architektúre client-server a je navrhnutá tak, aby zabezpečila čo najväčšiu pružnosť, rýchlosť a bezpečnosť, a to aj na skutočne veľkých projektoch. ARCHICAD dovoľuje používateľovi pracovať súčasne v 2D aj 3D prostredí a voľne ich medzi sebou prepínať, čo znamená, že 2D kresby môžu byť kedykoľvek exportované v podobe pôdorysov, pohľadov a rezov a to pomocou vizuálneho zobrazenia Virtual Trace ™, ktoré zahŕňa práce s priehľadmi do BIM projektovania. Akákoľvek zmena v 2D kresbe alebo v 3D modeli sa okamžite prenáša na všetky tieto časti kresby. Dajú sa taktiež vytvárať 2D detaily. Súčasťou programu ARCHICAD je aj interne renderovacie zariadenie Lightworks, ktoré dá celej projektovej vizualizácií foto-realistickú podobu.

CAD x BIM

Tradičné CAD aplikácie sú založené na nástrojoch pre kreslenie 2D výkresov alebo tvorbu geometrických 3D modelov. BIM ponúka nový spôsob práce využívajúci Inteligentné prvky informačného modelu. Akékoľvek zmeny a úpravy modelu sa prejavia vo všetkých aspektoch projektu naraz, dáta zostávajú konzistentné, koordinované a presnejšie opisujú vlastnosti projektu pre všetkých členov projekčného tímu či investorov stavby.

DESIGN 

Modelovanie vlastných prvkov a konštrukcií vyžaduje pomôcky s mimoriadnou flexibilitou. ARCHICAD včleňuje modelovanie všeobecných tvarov do natívneho prostredia BIM. Nástroj MORF umožňuje vytvárať prvky s ľubovoľnou geometriou v intuitívnom grafickom prostredí za pomoci obľúbených modelovacích techník, ako je potiahni & tlač. MORF prvky môžu byť vytvorené “od nuly”, napríklad “vytlačiť” 2D polygón, alebo akýkoľvek existujúci prvok ArchiCADu BIM môže byť premenený na MORF a následne ho deformovať. Nástroj MORF poskytuje optimálne riešenie pre vytváranie vlastných BIM prvkov a celých štruktúr. Poslúži sa na rýchle vytváranie hmotných štúdií (vrátane potrebných výkazov) a sofistikovaného dizajnu interiéru. Nástroj komplexní strecha – jeden prvok pre modelovanie komplexných tvarov s maximálnou flexibilitou. Strešné dosky zostanú spojené v jednom integrovanom “systéme” až po ich úpravu. Pokiaľ je nutné zmeniť geometriu strechy, jednotlivé strešné dosky sa automaticky doplnia alebo odstránia. Možnosť viacúrovňových štruktúr vrátane úprav, ako sú pridanie átrií, štítov alebo strešných okien, robia zo strechy komplexný  a sofistikovaný nástroj pre návrh akéhokoľvek tvaru a to niekoľkými kliknutiami myši. Objekt Škrupina – je určený na konštrukciu objektov geometrie typu “revolve“, “extrude” a “rule“. Škrupina je objektom mnohých možností, ktorý je možné použiť na modelovanie komplexného plášťa budovy, rovnako ako pre jednotlivé konštrukčné prvky a vlastné knižničné objekty. Škrupina je prirodzeným BIM objektom, ktorý ARCHICAD plne integruje do prostredia BIM, vrátane správne vygenerovaných pôdorysov, a to aj v prípadoch, keď sú polygónne otvory alebo keď je na škrupinu aplikovaná operácia s telesami. Škrupinu je možné definovať ako strechu alebo dosku, čo je dôležité pre správne generovanie 2D dokumentácie a výkazov a zdieľanie dát prostredníctvom IFC.

VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA 

ARCHICAD už dlhšie ponúka najlepšie BIM pracovné postupy pre modelovanie a rysovanie. Napriek tomu mnohé architektonické a projekčné kancelárie využívajú ich systém BIM iba pre spracovanie koncepčného návrhu a vizualizácie a pre ďalšie stupne projektu prechádza do 2D. Technológie Väzba konštrukcií podľa priorít a Inteligentné stavebné materiály dokazujú, že BIM model je zdrojom automaticky vygenerovanej výkresovej dokumentácie až do úrovne podobnosti 1:50, vďaka čomu neexistuje efektívnejší a presnejší spôsob vytvorenia dokumentácie.

REKONŠTRUKCIE 

Parameter “stav rekonštrukcie” je vlastnosť objektu ARCHICADu. Parametre “existujúce prvky”, “búracie práce” a “nové konštrukcie” sú východiskom pre tvorbu príslušných výkresových dokumentov vrátane výkazov. Šablóny výkresov – ARCHICAD prichádza s prednastavenými šablónami výkresov rekonštrukcií, ktoré rešpektujú požiadavky noriem a miestnych zvyklostí. Rozsiahle možnosti prispôsobenia – možnosť uživateľa vytvoriť vlastné štýly rekonštrukčných plánov.

SPOLUPRÁCA 

ARCHICAD dovoľuje pracovať s viacerými projektantmi súčasne na jednom projekte a v prostredí lokálnej siete a internetu. Technológia pre tímovú spoluprácu je štandardnou súčasťou ARCHICADu.

KNIŽNICE BIM OBJEKTOV

Elektronické katalógy prvkov pre výstavbu budov a zariadení interiérov sú jedným z najdynamickejších rozvíjajúcich sa segmentov BIM projektovania. Modelovacie funkcie, 3D grafické užívateľské prostredie a pripojenie ARCHICADu ku cloudovým databázam BIM umožňujú vytvárať, vyhľadávať, vkladať a sťahovať BIM komponenty podľa vlastného výberu. Plne integrované webové portály vytvárajú z BIM objektov rozdelenie medziodborových komunikácií. BIMcomponents.com je centrálnym “trhom” všetkých GDL objektov (prevádzkovateľ je Graphisoft), ktoré sú k dispozícii archikadistom. BIMobject.com je ukážkou spolupráce Grafisoftu s nezávislými partnermi.

ZELENÁ ARCHITEKTURA 

Dnes je udržateľnosť imperatívom všetkých stavebných projektov. Rozhodnutia, ktoré majú zásadný vplyv na vlastnosti budov, majú vo svojich rukách architekti. Do ARCHICADu integrovaný systém pre vyhodnocovanie energetickej náročnosti teraz podporuje modelovanie zložených tepelných zón. Štúdia oslnenie je automaticky generovaná z modelu. Táto technológia umožňuje architektom vykonávať spoľahlivú dynamickú analýzu energetickej náročnosti a následnú optimalizáciu virtuálneho objektu / BIM modelu, ktorý vychádza z automatického prevzatia geometrie 3D presného konštrukčného modelu a presných hodinu po hodine on-line získaných údajov o počasí v mieste stavby.

VÝKON 

Kvalita BIM systému neurčuje len jeho funkcie, ale aj schopnosť pracovať s veľkými a komplexnými projektmi. ARCHICAD plne podporuje 64-bitové a viac procesorové systémy (WIN i MAC), využíva úplne jedinečnú technológiu predpovedných výpočtov na pozadí a disponuje riadenou centrálnou grafickou jednotkou pre plynulú 3D navigáciu OpenGL.

KONCEPCIA ARCHICADU ARCHICAD a BIM 

BIM je skratkou pre Building Information Modeling. GRAPHISOFT túto technológiu nazýva virtuálna budova Virtual BuildingTM. Počítačový model reprezentujúci stavbu pozostáva z “reálnych” konštrukčných prvkov ako sú okná, stĺpy, dosky, okná a dvere, ktoré sa zobrazujú vo všetkých dokumentoch. V 3D ako reálny model, v 2D ako výkresy podľa zvyklostí a noriem, vo výkazoch ako jednotlivé položky s údajmi, ktoré sú v nich opísané.

3D v BIM 

Práca s BIM znamená vytvoriť model v akomkoľvek dokumente – pôdorys, rez alebo dokonca výkazová tabuľka. Pracuje sa vždy v tom dokumente, ktorý je najvhodnejší. Zmena sa totiž automaticky prejaví vo všetkých ostatných dokumentoch. To je reálna sila virtuálnej budovy!

2D v BIM 

V ľubovoľnej fáze spracovania projektu sa dá k automaticky generovanému 2D dokumentu doplniť “tradičné” 2D prvky ako sú polykrivky, spline krivky, šrafovanie a text. Sám ARCHICAD zobrazuje 3D prvky vďaka ich parametrickosti v 2D dokumentoch tak, ako je to požadované.

Rezy a pohľady BIM  

ARCHICAD všetky 2D dokumenty – rozvrhnutie, rezy, detaily alebo pohľady – odvodzuje priamo z jediného “centrálneho” 3D modelu. Pokyny môžu byť použité v akomkoľvek dokumente, zmeny sa automaticky prejavia v modeloch a vo všetkých 2D dokumentoch a výkazoch. Všetky dokumenty sú tak automaticky koordinované.

Výkazy výmeru a výpisu prvkov v BIM 

ARCHICAD urýchľuje každodennú prácu schopnosťou generovať výkazy výmery a výpisy prvkov. Interaktívne výkazové tabuľky je možné získať veľmi rýchlo. Tabuľky vždy zobrazujú aktuálny stav konštrukcie. Akékoľvek zmeny vykonané v tabuľke sa automaticky prejavia v modeli a výkresovej dokumentácii!

Vizualizácia v BIM 

ARCHICAD má priamo v sebe zabudovaných niekoľko renderovacích enginov. Sketch engine simuluje rukou robené skici. Technológia CineRender (engine Cinema 4D) slúži na výpočet fotorealistických obrázkov a animácií, počíta priehľadnosť a priesvitnosť, odrazy svetla a mäkké tiene!

Výkresová dokumentácia v BIM

 “Inteligentné” nástroje ARCHICADu pomáhajú pri vytváraní výkresových zostáv a ich publikovaní vo forme tlače, plotrovania alebo publikovania na internete. Výkresy sa dajú uložiť v mnohých dátových formátoch vrátane PDF, DWF, DWG, DXF a DGN.

O spoločnosti GRAPHISOFT

GRAPHISOFT ® je iniciátorom BIM revolúcie, keď už v roku 1984 s konceptom Virtuálnej budovy  nasadil na trh prvú verziu programu ARCHICAD ®. GRAPHISOFT je lídrom na trhu aj s ďalšími inovatívnymi riešeniami, ako je napríklad revolučný BIMcloud ®, prvé prostredie BIM pre spoluprácu v reálnom čase na svete, EcoDesigner STAR, pvý integrovaný systém na výpočet energetiky budov a BIMx ®, prvánmobilná aplikácia na svete pre vizualizáciu a správu BIM modelu. GRAPHISOFT je súčasťou skupiny Nemetschek od jej akvizície v roku 2007.

Nadnárodná softvérová spoločnosť

GRAPHISOFT SE , Budapešť, Maďarsko je najväčším subjektom v skupine GRAPHISOFT a ústredím spoločnosti. Jeho zamestnanci kontrolujú výskum a vývoj, výrobu, publikovanie a medzinárodný predaj a marketing. Približne polovica zamestnancov ústredia je zamestnaná vo vývoji produktov, zatiaľ čo ďalšie tímy pomáhajú medzinárodným distribútorom v 14 geografických regiónoch po celom svete; lokalizovať a publikovať softvér a príručky v hlavných jazykoch; koordinovať program GRAPHISOFT Productivity Tools; poskytovať podporu produktu; a vykonávať finančnú kontrolu a riadiť smer celej skupiny.

ArchiCAD

ArchiCAD je lídrom na trhu BIM aplikácií pre architektov a projektantov stavebníctve. História programu siaha až do roku 1984, kedy vznikla prvá verzia pre počítače APPLE. Od svojho počiatku pracuje ArchiCAD s tzv. Virtuálnou budovou, ktorú v súčasnosti lepšie vystihuje názov Informačný model budovy (Building Information Model) pod skratkou BIM. Pomocou programu ArchiCAD od spoločnosti GRAPHISOFT môžu architekti a projektanti realizovať všetky svoje myšlienky s úplnou istotou, že do projektu bude zapracovaný každý detail a dokumentácia bude automaticky synchronizovaná. GRAPHISOFT pokračuje vo vývoji ako technologický líder vo svete v rámci projekčných BIM technológií.

Dizajn

S ArchiCADom má každý architekt možnosť voľne pretvárať svoje myšlienky do modelu bez akýchkoľvek kompromisov. Vytvorený model má priamu väzbu na dokumentáciu, ktorá je v podstate “vedľajším” produktom BIM modelovania.

ArchiCAD umožňuje voľné modelovanie, jednoduchú tvorbu akéhokoľvek tvaru alebo komplexného objektu a potom ich následnú zmenu v pohľade, ktorý vám najviac vyhovuje. V ArchiCADe je možné kombinovať kreatívnu voľnosť s jeho známym a robustným informačným modelom budovy (BIM). Nadštandardný súbor nástrojov podporuje kreatívny proces v kontexte projektu.

ArchiCAD 22 zlepšuje priame modelovacie kapacity vo svojom prirodzenom BIM prostredí a pracovnými postupmi, založenými na princípoch BIM. Využíva spájanie objektov založené na prioritách (Priority Based Connections), inteligentné stavebné materiály a výkonný nástroj MORF (MORPH) na voľné modelovanie ľubovoľných tvarov.

Integrovaný CLOUD systém umožňuje užívateľom vytvárať, ale aj hľadať objekty alebo komponenty od konkrétnych výrobcov a dodávateľov, ktoré sú potrebné pre realizáciu BIM projektu. Graphisoft pokračuje aj v inovácii funkcií pre “zelenú” architektúru a udržateľný dizajn integrovaním doplnku ECODesigner priamo do prostredia ArchiCADu.

BIM objekty

GDL (Grafický programovací jazyk) obsahuje všetky potrebné informácie na kompletný popis objektov ako 2D CAD symbol, 3D model a textové špecifikácie pre použitie vo výkresoch, prezentáciách a tabuľkách. Používatelia ArchiCADu majú možnosť použiť tisíce inteligentných parametrických objektov, vytvorených na základe výrobného programu firiem. Do projektu sa tak dostávajú rálne objekty s reálnymi vlastnosťami.

Spolupráca

BIM je veľkou výzvou pre projekčné tímy. ArchiCAD využíva pre tímovú prácu funkciu TEAMWORK a BIM SERVER, postavený na technológii Delta Server™, ktorá podstatne redukuje nároky na prenos informácií po sieti. Data je preto možné posielať efektívne aj cez internet a tak sa pripájať k tímovému projektu z akéhokoľvek miesta. BIM SERVER poskytuje reálnu tvorbu BIM modelu pomocou kompletného BIM prostredia.

Otvorená spolupráca OpenBIM poskytuje inteligentné, modelovo orientované rozhranie, umožňujúce výmenu dát všetkých profesií spolupracujúcich na projekte na báze IFC formátu. Samozrejmosťou je možnosť exportu do rôznych CAD programov.

Dokumentácia

V ArchiCADe vytvárajú architekti a projektanti reálny BIM model. Projektová dokumentácia všetkých stupňov, ale aj fotorealistické vizualizácie sú vytvárané automaticky z tohto modelu. Nové napojenia konštrukcií na základe priorít, inteligentné stavebné materiály, korektná grafická reprezentácia objektov a materiálov v rezoch, 3D pohľadoch, teplotechnické vlastnosti pre energetické výpočty – to je len niekoľko vymenovaných funkcií, ktoré umožňujú kvalitnú tvorbu BIM modelu. ArchiCAD ponúka aj ďalšie funkcie, ako sú Rekonštrukcia a renovácia, Tvorba konštrukcií krovov, Väzníky a väzné trámy, Manažér profilov, Automatické kótovanie a ďalšie. Funkcie tvorby výkresov a publikácie projektu sú integrované priamo do prostredia ArchiCADu a umožňujú tlač, alebo možnosť uložiť projekt v rôznych formátoch. Tento proces automaticky generuje všetko potrebné z BIM modelu.

HISTÓRIA VERZIÍ

 • 1984 – Radar CH (ARCHICAD 1.0)
 • 1986 – ARCHICAD 2.0
 • 1987 – ARCHICAD 3.0
 • 1988 – ARCHICAD 3.1
 • 1991 – ARCHICAD 4.0
 • 1992 – ARCHICAD 4.1
 • 1993 – ARCHICAD 4.16
 • 1994 – ARCHICAD 4.5
 • 1995 – ARCHICAD 4.55
 • 1996 – ARCHICAD 5.0
 • 1997 – ARCHICAD 5.1
 • 1998 – ARCHICAD 6.0
 • 1999 – ARCHICAD 6.5
 • 2001 – ARCHICAD 7.0
 • 2002 – ARCHICAD 8
 • 2003 – ARCHICAD 8.1
 • 2004 – ARCHICAD 9
 • 2006 – ARCHICAD 10
 • 2007 – ARCHICAD 11
 • 2008 – ARCHICAD 12
 • 2009 – ARCHICAD 13
 • 2010 – ARCHICAD 14
 • 2011 – ARCHICAD 15
 • 2012 – ARCHICAD 16
 • 2013 – ARCHICAD 17
 • 2014 – ARCHICAD 18
 • 2015 – ARCHICAD 19
 • 2016 – ARCHICAD 20
 • 2017 – ARCHICAD 21
 • 2018 – ARCHICAD 22

Doplnky a knižnice

Sala-T4-02